Skip to content

Rondje Tholen Multi-cache

Hidden : 05/05/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Een stukje vergeten Zeeland, maar zeker net zo mooi als de andere eilanden. Er is op Tholen genoeg te zien op het gebied van natuur en historie, denk aan rustige polderwegen, uitgestrekte landschappen, uitzicht over de Oosterschelde, maar ook nostalgische stadjes en dorpen. Dat willen we via deze multi graag onder de aandacht brengen.

De route zal langs verschillende plaatsen en 'points of interest' gaan. De route is volgens onze eigen meting 55 km lang en is zowel met de auto als met de fiets te doen. Ons advies? Pak de fiets, buitendijks is veel meer van de mooie omgeving te zien! Helaas is buitendijks niet met de auto te doen. Ook is parkeren bij sommige waypoints lastig.  

Extra aanwijzing: Tijdens de route moeten er vragen worden beantwoord om aan het volgende waypoint te komen . Daar waar het antwoord bestaat uit woorden of namen, is het de bedoeling deze te stapeltellen tot één cijfer.

Een QR-code-scanner kan op enkele locaties handig zijn, om meer informatie te krijgen over de specifieke plek en over de omgeving. Het is zeker een aanrader om hier gebruik van te maken.

Plaats de cache weer terug zoals gevonden. Dan blijft het voor iedereen leuk. Er is in deze cache helaas geen ruimte voor TB's. Gelieve te loggen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Veel bewoners van het eiland hechten veel waarde aan de zondagsrust. Gelieve hier rekening mee te houden tijdens het cachen.

Bij een aantal waypoints is extra informatie beschikbaar, niet bij allemaal. Extra informatie bij de waypoints 3 en 5 t/m 18:

Waypoint 3: Je staat hier voor een rijksmonument uit 1910. De schoorsteen is gebouwd door firma De Ridder te Den Haag / Oegstgeest. Het heeft dienst gedaan als lichtbaken voor de vaart op de Oosterschelde.

Waypoint 5: Je bent aangekomen bij een korenmolen uit 1710. De molen is minder hoog geworden dan oorspronkelijk bedoeld was, omdat de molen vermoedelijk tijdens de bouw wegzakte en scheef kwam te staan. In 2010 is de molen gerestaureerd.

Waypoint 6: Vroeger vertrok vanaf deze plek de postkoets om de post vanuit Walcheren naar Holland te brengen. Nu is er een restaurant in dit pand gevestigd.

Waypoint 7: Je staat voor een voormalig gemeentehuis. Deze 'stad' heeft nauwe banden met de Oranjes. Dat is terug te zien aan onder andere dit pand en het inpandige museum.

Waypoint 8: Hier heeft in vroeger tijden een kasteel van de Oranjes gestaan. Er is daar nu helaas niets meer van te zien, behalve een stuk muur en de .......... (zie vraag bij het waypoint).

Waypoint 9: je staat hier vlakbij een monument. Dit monument bestaat uit twee delen. Deel 1 vind je op dit waypoint. Deel 2 staat een meter of 20 verderop, achter de dijk. Dit deel heb je nodig voor de beantwoording van de vraag bij waypoint 9.

Waypoint 10: Je bevindt je bij één van de havens die het eiland rijk is. Hier vind je een bord met informatie over de Oosterschelde. Op dit bord vind je het antwoord op de vraag bij waypoint 10.

Waypoint 11: De boerderij werd in 1662 gebouwd. Het droeg de toepasselijke naam 'Zeezicht' en was een fraai geheel. Helemaal omgeven door grachten en gebouwd met een grote schuur. Bepaald veilig is het hier nooit geweest, waar de zee zo vaak en zo heftig tekeer is gegaan als juist hier. Tot op heden heeft de boerderij 9 á 10 dijkdoorbraken doorstaan. Rond 1830 is de naam Zeezicht veranderd in Nooitgedacht, de boerderij werd toen bewoond door de familie Geluk. In 2015 is de naam van de hoeve weer veranderd.

Waypoint 12: Van de monumentale woningen in deze straat is het 17e eeuwse pand op nummer 38 het oudste. Aan het einde van de 19de eeuw woonden hier de drie godvruchtige, vermogende en ongehuwde zusters, Jacoba, Johanna en Kaatje Elenbaas, die veel betekenden voor de lokale armenzorg. Het pand kreeg door de opvallende mensenschuwheid van de zusters (ze leefden achter gesloten vensterluiken), de naam 'Nonnekeshuus'. Na het overlijden van de drie zussen was er meer dan een halve eeuw een slagerswinkel in dit pand gevestigd.

Waypoint 13: De Joanna Mariapolder is een vrij jonge polder. In 1860 werden op initiatief van een zekere Abraham Tak uit Middelburg de schorren ten zuid oosten van St. Annaland ingepolderd. Hij vernoemde de polder naar zijn echtgenote Joanna Maria Pous. De pachter van de hoeve was J. Zandee. Cornelis Kooijman nam het van hem over tot 1952. Het bijzondere is dat deze boerderij steeds in de familie is gebleven.

Waypoint 14: Deze boerderij is genoemd naar de voormalige heerlijkheid van Vrijberghe en ligt in de Hikkepolder. Vrijberghe was een aparte ambachtsheerlijkheid. Het woonhuis dateert van rond 1923 en is gebouwd naar ontwerp van de familie van de huidige bewoners. De oude landbouwschuur is van 1870.

Waypoint 15: Deze molen is gebouwd in 1850 door bakker Kamhout en smit Wijnands. Het verhaal wil dat de molen is opgericht uit woede tegen de molenaar van De Vos, de standaardmolen die aan de andere kant van het dorp stond. De molen is in 1928 afgebroken. Tussen 1973 en 1975 werd de molen gerestaureerd. Daarna maalde de molen wekelijks tarwemeel en tarwebloem voor verschillende bakkers in de omgeving. In de jaren daarna draaide de molen nog regelmatig. Na 2003 kwam de molen opnieuw stil te staan en ging het snel achteruit. In 2010 is de molen gerestaureerd en heeft de nieuwe molenaar weer een ambachtelijk maalbedrijf in de molen gevestigd. Dit is de enige molen op het eiland Tholen waar weer beroepsmatig mee wordt gewerkt.

Waypoint 16: Het ontstaan van de ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe is te vinden in een oorkonde van 1410. Hertog Willem van Beieren, graaf van Holland en Zeeland, vermeldt hierin de uitgifte tot bedijking en verkoop van schorren en slikken ten noorden van Tholen aan zes heren. Met de bouw van het huidige ambachtsherenhuis is begonnen in 1767 naar een ontwerp van timmerman Evert Philipse te Middelburg. De twee overwelfde kelders die als gevangenis en als plaats van streng verhoor werden gebruikt, zijn bij de restauratie van 1954 met zand gedempt. De schouw in het ambachtsherenhuis toont de wapens van de ten tijde van de bouw (1767) zittende ambachtsheren. Zo vind je hier onder andere het wapenschild van de stamvader van een bekende presidentenfamilie, ambachtsheer van 1731 - 1790. Hij was rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Vossemeer, raad, schepen en pensionaris van Goed, rentmeester van de grafelijke domeinen, geestelijke goederen, gemene middelen en verponding te Biervliet, gecommiteerde raad van Zeeland en raad ter admiraliteit.

Waypoint 17: Ook nu sta je weer voor een korenmolen. Tot 1901 is de molen bewoond geweest. De vele ramen in het onderste gedeelte wijzen hier nog op. Tot 1948 werd er bedrijfsmatig gemalen.

Eindpunt: Je hebt het eindpunt van het rondje Tholen bereikt. Op deze locatie ligt de cache! De cache ligt op een rustige plek, probeer daarom overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Namens de bewoners bedankt!

Additional Hints (No hints available.)