Skip to content

Lesni poklad Traditional Geocache

Hidden : 05/26/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška leží nedaleko modré turistické stezky, která vede z Tetína přes Kodu do Srbska. Při odlovu vstupujete na území NPR Koda, chovejte se k přírodě ohleduplně!

Ke keši vede odbočka z hlavní cesty, není nutné šplhat slepě za šipkou navigace. Až posledních pár metrů vede mimo cestu. Tudy již neprojde ani kočárek, kousek je třeba zdolat náročnějším terénem. Nic hrozného, stačí dobré boty.

Keš se nachází v těsné blízkosti jeskyně prudce padající do země, proto nenechte děti ke keši utíkat samotné!!!! I při logování buďte opatrní. Do jeskyně rozhodně nevstupujte!!!

Jeskyně má číslo 15-013 a její název je U buku. Je zhruba vodorovná, 17 metrů dlouhá a nachází se v Lomu U Panenky Marie. Jen z toho buku, tu je jen ten pařez. V blízkém okolí keše je vidět zajímavé skalní členění.

Co vlastně znamená číslování jeskyní? Celý Český kras je pro účely evidence jeskyní rozdělen do řady menších území, které se nazývají krasové skupiny. Jejich základní hranice vytyčil již ve 40. letech 20. století V. Homola. S malými úpravami se toto rozdělení užívá dodnes. Hranice krasových skupin jsou sice umělé (nesledují geologické ani geomorfologické členění a často jdou po umělých stavbách jako jsou silnice nebo železnice) ale jejich rozpoznání v terénu je snadné a jednoznačné. Praktické rozdělení na krasové skupiny se zcela vžilo.
V okolí Tetína se nacházejí krasové skupiny 12 (Damil, Kosov), 13 (Tetínské skály a Tetínská rokle), 14 (hlavně lom Montánka, Kruhový lom a okolní skály nad železniční tratí), 15 (Kodská rokle, Koda, Tobolský vrch). 

Additional Hints (Decrypt)

Nfv arwnxý oberprx, mncbzary gnql qbzrprx. (Yriá fgenan fgerpul bqxybcvg)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)