Skip to content

Zajimavosti z Vitovic Multi-cache

Hidden : 06/01/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zajímavosti z Vítovic


Letecký pohled na Vítovice

Vítovice leží na úpatí lesů Drahanské vrchoviny. Středověká zástavba vesnice je rozložena po obou stranách Vítovického potoka, který opouští těsně nad obcí lesní útvar Žleb, na jehož levé straně leží kopec Hrádek.

Cestou po multině Vás bude provázet neoficiální znak Vítovic (strom s ptáčkem), který byl vytvořen podle starých záznamů.


Stage 1 - rybník (N 49° 13.017 E 016° 50.991)

Naši cestu započneme u vítovického rybníku, kde býval velkou událostí jeho VÝLOV. Zúčastňovalo se jej celé mužské pokolení obce bez ohledu na věk. Mohutné povzbuzování se ozývalo ze břehu, když šlo o ulovení posledního kapra. Účastníci soutěžili v běhu po rozbahněném dnu rybníka, kdo dřív z jeho středu kapra vyloví. Vítěze pak museli dlouho omývat čistou vodou, aby z něj smyli vrstvu bahna, kterou při cestě za vítězstvím pády nasbíral a aby ostatní poznali, kdo to vlastně vyhrál.

Rybník

Zde bude vašim úkolem nalézt vítovický znak s indicií A. Tam, kde se borovice nad vodou sklaní, osvětlení stojí.

Hint: ohni se


Stage 2 - křížek (N 49° 13.081 E 016° 50.931)

Další zastávkou je křížek, u kterého do nedávna stávala mohutná lípa, která byla při velké bouři větrem poničena a pro bezpečnost musela být pokácena. K tomuto místu se vztahuje POVĚST O ZAKOPANÉ CIKÁNCE.

Dávno je tom, kdy do Vítovic, které měly ještě málo domů a obyvatel, přijeli Cikáni. Přivezli s sebou starou, chromou, těžce nemocnou ženu, kterou museli nosit na nosítkách. Měla dlouhé bílé vlasy, temné oči a celý den kouřila z dlouhé dýmky. Nedávno ještě léčila všem Cikánům v okolí nemoci, kterými byli postiženi, přiváděla na svět malé cikánské děti a všem zájemcům hádala z ruky budoucnost. Krátce po příjezdu do vsi svolala všechny přítomné a navrhla jim: „Chtěla bych umřít, ale nemohu. Nic mě na světě netěší, všechno jsem již poznala. Pomoci vám také nemohu, zdržuji vás na cestách. Vykopejte hluboký hrob pod touto lípou, dejte mě míšek s tabákem a křesadlo s hubkou do kapsáře a pochovejte mě i s nosidly.“ Cikáni se vyděsili, ale na slovo ji uposlechli a vykonali to, co si přála. Tak ji uviděli naposled a z vesnice smutně odjeli.

Na tuto příhodu, která měla ostatně nemnoho svědků, se na vsi brzy zapomnělo. Jak šel čas, tak byla v blízkosti hrobu a později i kříže u lípy vybudována cesta do Vítovic se zářezem v okolním terénu. Déšť a mráz způsobili, že zmenšování meze, až mladí hoši objevili kosterní pozůstatky staré cikánky, které si někteří vítovičtí občané zaměňovali s pohřbeným skrčencem.

Časem se po úporných diskuzích všechno vysvětlilo, kosterní pozůstatky staré Cikánky byly s pietou uloženy na vážanském hřbitově u kostela a pověst opět ožila.

I zde je potřeba najít vítovický znak s indícií B. U značky hlavní silnice stojí si, stojí sloup.

Hint: skloň se


Stage 3 - středověký hrádek nad Vítovicemi (N 49° 13.122 E 016° 50.852)

Poslední zastávkou je pozice, odkud můžete severozápadním směrem vidět místo, kde v minulosti možná stál STŘEDOVĚKÝ HRÁDEK NAD VÍTOVICEMI. Ve 14. století koupil ves Mikeš Roman z Myslejovic, který si vybral tento výběžek přímo nad obcí k výstavbě svého sídla. Nejspíše se jednalo o dřevěnou stavbu, protože se nedochovali žádné patrné zbytky kamenů. Avšak příhodné utváření terénu, poloha strategického místa, a v neposlední řadě zřejmé terénní úpravy a náznaky příkopů nasvědčují tomu, že zde hrádek či opevněné sídlo mohlo stát. Stejně tak stavbě sídla částečně nahrávají i historické okolnosti osudů vsi ve středověku. Je pravděpodobné, že Mikeš Roman z Myslejovic sídlo nestihl před svojí smrtí dokončit a jeho syn Petr Roman z Vítovic si nakonec vybral za základnu své bojové družiny, ve službách Zikmunda, vzdálenější, pro něj výhodnější, místo zvané Hrádek u Vítovic. Je tedy třeba jasně oddělit dvě lokality, blízké názvem i polohou. Námi popisovaný hrádek Vítovice hned nad obcí a lokalitu zvanou Hrádek u Vítovic, vzdálenou asi 1 km severozápadně od obce.

Mějme však na paměti, že ani jeden ze zmíněných hrádků není archeologicky potvrzený. Potvrzeno je pouze to, že tato lokalita byla osídlena již v době pravěku díky nálezům v 19. století kultury jevišovské z pozdní doby kamenné a kultuře horákovské z doby halštatské.

středověký hrádek nad Vítovicemi

Zde po Vás nebudu chtít, abyste indicii hledali až na zmíněném místě. Stačí udělat čelem vzad, kde stará hrušeň vítovický znak s indícií C ukrývá.

Hint: nelez po mně, jsem stará, stačí si mě pořádně prohlédnout


Finální souřadnice


​Kešku naleznete na těchto souřadnicích:

N 49°13.DEF    E 16°51.GHI


D = C - B
​E = A + B - 2
F = C - A + 5
G = A + 3 - B
H = B - A
​I = C + B - 11

Additional Hints (Decrypt)

Ebfgh mr fgebzh. Ppn 2 zrgel ilfbxb. CBMBE, ng zr armybzvf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)