Skip to Content

<

Chudenicka bazantnice

A cache by Cabas01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/11/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lidi nerozebírejte prosím přilehlou zeď, ve zdi keška není a byli bychom rádi, kdyby zídku viděli i naši vrstevníci!!!


Chudenická bažantnice

Starý smíšený porost (asi 100let) s hájovou květenou (sasanka hajní, bažanka vytrvalá, prvosenka vyšší, bledule jarní) a s četnými druhy ptáků. Nacházejí se zde cenné exempláře javorů klenů, modřínů a až 400 let starých dubů. Porost svou skladbou již neodpovídá přirozenému složení, avšak i současný stav vytváří příznivé podmínky pro rozvoj bylinných společenstev, odpovídajících původním lesním porostům této oblasti i pro rozvoj avifauny. Chráněné území bylo vyhlášeno dne 31.12.1933. Veřejnosti je vstup do uzemé povolen jen po lesních cestách. Velikost je 15,5 ha. Ze zdejší myslivny pocházela Barbora Hyneiová, bojovnice z pražského povstání v r. 1848; na rytině z bojů zobrazena jako „Amazonka na barikádě na Malém rynečku“ s vlajícím praporem a puškou.


Kozí vojna v Chudenicích

Přibližně 2 km jižně od Chudenic, za obcí Lučice, nachází se tzv. Bažantice, založená krátce před rokem 1734. Samotná barokní budova správy Bažantnice je obklopena zanedbaným, přibližně 30 hektarovým parkem (původní bažantnicí) s množstvím cenných a dnes velmi zanedbaných dřevin. Zajímavá barokní stavba, dosahující rozlohy malého zámku dnes bohužel chátrá, ale ve smutné stavu je i samotný park, který je ponechán napospas ne vždy ohleduplným návštěvníkům, ale i škůdcům. Je jistě zajímavé, že Chudenická bažantnice byla příčinou, aniž sama úsměvného konfliktu mezi vrchností a poddanými, jaký neměl v českých dějinách patrně obdobu. Tomu nesváru bylo dáno jméno „Kozí vojna“. Jak již sám název konfliktu napovídá, byla roztržka vyvolána zvířaty u nichž by člověk sotva hledal nějaké válečné umění - kozami. Koza totiž byla jedno z mála hospodářských zvířat, které bylo dostupné i obyčejnému chalupníkovi, a tak se není co divit, že i v Chudenicích jich bylo dostatek. Chudenické ženy je vyháněly na pastvu tak, jako se to dělo kdekoliv jinde. A stávalo se, že kozy si došly pro nějakou tu „chuťovku“ až do Bažantnice, kde ovšem nadělaly veliké škody. A tak si správce Bažantnice Martin Babka ve svém dopise z roku 1734 stěžuje čerstvé vdově po Františkovi Josefovi Czerninovi hraběti z Chudenic, Marii Isabele, že „Pro kuroptví a bažanty chráním trní na mezích, ale všechno mi spásly ty ženské kozami, i to boučí pod Pušperkem a u Lotrova, i smrkové sazenice skousat nechaly a do směsky pro bažanty, sotva vzešla, dvacet koz zahnaly. Proto prosím, aby náležitě byly potrestány, nebo ať bažantnici zruší, protože čtyřicet koz sežere kde co v lese zeleného“. Stížnost nezůstala bez odezvy. Hraběnka Isabela Czerninová, rozená komtesa Merode – Westeloo vydala okamžitě nařízení, že z jejích panství musí kozy zmizet, s tím, že si je mohou ponechat jen ti nejchudší. Bylo sepsáno celkem 247 kusů dobytka, z čehož muselo být 123 utraceno. Koncem května 1735 počala rebelie, jaká neměla v Čechách obdobu. Byli dokonce napadeni i hraběcí úředníci, kteří právě chtěli uvítat hraběnku Isabelu při příjezdu do Chudenic. Panský hejtman Bretschneider byl zajat i se dvěma mušketýry, které dav hodil do rybníka a hraběnku uvítal jen rozzlobený zástup vesničanů s mečícími kozami. Hraběnka patrně pochopila, že přeci jen přestřelila a vzpoura byla přehodnocena na „náhodu“ a kozy se již dále utrácet nemusely. V pozdějších hlášeních se úředníci zmiňují již jen o tom, že „kozy se na panství jen v mírném počtu chovají a myslivci škody pokutují“. Bažantnice byla ohrazena kamennou zdí a na „kozí vojnu“ se zapomnělo. Dnes již jen místní název „Kozí plácek“, nebo také „Kozí prd“ upomíná na místo, kde se vrchnosti dostalo od poddaných zajímavého uvítání.


Keška

Nyní ke keši samotné. Tato keš je zahrnuta do série ''Krásy Chudenicka'' tak si nezapomeňte opsat číslo a písmeno z obalu keše. Prosím chovejte se ohleduplně k přírodě a státním či přírodním památkám. Do bažantnice bohužel není vstup povolen, proto to prosím respektujte. Pro odlov keše není potřeba nic rozebírat ani nikam lézt. Keš a bod zájmu je na velmi frekventovaném místě. Proto prosím buďte oparní a pohybujte se v místě tak, aby se nestalo nic vám či někomu v okolí. Schránku prosím vracejte vždy na stejné místo a stejným způsobem.


Série

Nezapomeňte navštívit i ostatní keše této serie. V každé keši najdete písmeno a číšlo které budete potřebovat pro odlovení finální keše.


Chudenická Lípa
Kvapilova jezírka
Rybník Lotrov
Vyhlídka U křížku
Rozhledna Bolfánek
Roubenka Lučice
Zámek Lázeň sv. Wolfganga
Chudenická bažantnice
Modrý Abbe
Kostel Sv. Jana Křtitele
Krásy Chudenicka

Additional Hints (Decrypt)

Mn zeížrzv araí avp? Gnx bpv mirqav iíp!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.