Skip to content

Trepītes uz Gaujas tiltu Traditional Geocache

Hidden : 06/21/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Meklējot šo slēpni, jūs apmeklēsiet Siguldas vispopulārākās koka trepes lejup pa Gaujas senleju. Trepītes jūs vedīs cauri skaistajiem un biezajiem Gaujas senlejas mežiem.

[ENG] While searching the cache, you will visit Sigulda's most popular wooden stairs, which are going all the way down to the river Gauja. Stairs will guide you through the charming Gauja's valley's forests.

 

[LV]  Trepītes uz Gaujas tiltu

Vietējie Siguldieši šīs sauc vienkārši par trepītēm, jo šīs ir vispopulārākās un visvairāk izmantotās trepītes, kuras no Siguldas ved lejup pa Gaujas gravu uz Gauju. Tūristi ir vieni no lielākajiem trepīšu izmantotājiem, jo tas ir visīsākais ceļš uz Gūtmaņalu un Turaidas muzejrezervātu. Trepes Siguldas apkārtnē ir bijušas jau kopš seniem laikiem. Tās ir atjaunotas daudzreiz, bet visnozīmīgākais atjaunošanas projekts notika no 2013. - 2016. gadam. Kādreiz koka trepes bija biezi dēļi vai lielas koka pagales ieliktas zemē. Tomēr kopš 2016. gada visas koka trepes Siguldas apkārtnē tika celtas no jauna, šoreiz - metra augstumā no zemes.

Trepītes uz Gaujas tiltu ir 250 metrus garas un tās sastāv no 441 pakāpiena.

Slēpnis satur logbook un mazu zīmuli. Ieteicams paņemt savu rakstāmo. Vēlu veiksmi slēpņa meklēšanā!

[ENG]  Stairs to the Gauja's bridge.

Locals call these simply as stairs, because these are the most popular and most used stairs that go down from Sigulda to the river Gauja. Tourists are one of the largest users of the stairs, because that is the shortest route to Gutman cave and the Turaida Museum Reserve. Wooden stairs have been around in Sigulda since ancient times. They have been renovated many times, but the most significant renovation project happened form year 2013 to 2016. Before the renovation, wooden stairs were thick wooden boards placed on the ground. However, since the year 2016, all wooden stairs in the vicinity of Sigulda have been rebuilt, this time - a meter high from the ground.

Stairs to the Gauja's bridge are 250 meters long and consists of 441 steps.

In the cache, there is a logbook and a pencil, but you're welcome to bring your own pen. Good luck!

 

Additional Hints (Decrypt)

yvggyr qbbef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)