Skip to content

<

Sikma vez v mlze

A cache by KoMa183 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šikmá věž v mlze

Slavnější a jen o něco málo větší sestra naší věže se nachází ve městě Pisa v Itálii. Je vysoká 65 metrů a je celá z mramoru. Po všech počátečních peripetiích s vyvlastněním pozemku, mnohaletým bojem s byrokracií na stavebním a báňském úřadu a nepřejícími sousedy obdržel architekt dopis. V něm stálo, že i když staví z bílého mramoru, tak jde ve skutečnosti o stavbu černou. Stavitelé se tedy z vysoka (tří pater) vybodli na její dokončení. Konkrétně se někdy kolem roku 1185 ráno po svačině zvedli od míchaček a lopat a odešli v klidu za svými manželkami, milenkami a dětmi. Tuším byla zrovna středa.
Po devadesáti letech o ten ze země trčící špalek zakopl jiný architekt a prohlásil: "Máte veliké štěstí, že jdu náhodou kolem." Něco málo popil silného italského vína a při slavnostním pokládání již druhého základního kámene se ve čtvrtém patře netrefil na osu. Co čert nechtěl, naklonil ho zrovinka opačným směrem. Zedníci tehdy nebyli žádni myslitelé, jednalo se o levnou pracovní sílu z východního bloku, a tak pokračovali šikmo na druhou stranu. Než jim začala klouzat vodka ze zdi, tak se jim podařilo takto přistavět ještě další tři patra. V supermarketu za městem došel mramor a manažeři v obchodě nepočítali s nejbližším naskladněním. Proto z odřezků postavili už jen ochoz. Zrovna se blížili Vánoce a tak tam nahoru pověsili nějaké ozdoby v podobě zvonečků. Po Vánocích už se zpátky zedníci nedostavili a tak věž zůstala tak, jak si ji dnes každý chodí podpírat na selfíčkách. Marně chodil architekt kolem paty věže, marně lomil rukama a marně nadával do "Дурак с буквой Большого". Timur a jeho parta už zkrátka nedorazili.
Říká se, že se věž naklání díky nestabilnímu a měkkému podloží. Pravdou ale je, že za její šikmost může Chuck Norris.
Původně to tak prý měla být nejvyšší zvonice své doby. Podle mě si ale stavitel Giacomo Kasánoha touhle věží chtěl vyléčit nějaký komplex. Když však nedorazili soudruzi splnit pětiletku na sto deset procent, strávil spoustu času po místních barech a nedalekých plážových diskotékch. Bohužel se při svých nočních dobrodružstvích v podnapilém stavu začal dvořit budoucí paní Norrisové. Věčně mladý Chuck mezitím vyčkával v non-stopu do zavíračky. Mladou slečnu prozatím neznal. Když se ale dozvěděl, že mu někdo leze do zelí, vypil nejprve vzteky všechnu vodu z kohoutku a následně Bermudskému čtverci odstranil kopem z otočky jeden cíp. Pak si osedlal koně, toho přivázal lodním lanem na včelu dělnici a okamžitě na ní přeplaval přes Atlantik do Itálie. Mírně znaven tímto hodinu trvajícím cestováním si chtěl na stavbě odpočinout a tak se opřel o věž.
Tak přesně se to stalo a jestli někdo tvrdí něco jiného, tak ať to vysvětlí Chuckově botě. Ta si ho totiž brzo vyhledá! Navíc mi Chuck k tomuto tvrzení dodal i nezvratný důkaz. Níže uvedený snímek byl pořízen vlastnoručně vyrobeným fotoaparátem NorrIsCON v pondělí roku 1374 přesně o půlnoci. Namítne-li někdo, že je tam příliš světla nechť si uvědomí, že už tehdy se Chucka bála i tma.
Ke keši:

Za občasnou mlhou hustou tak, že by se dala krájet, stojí naše věž. A ty její souřadnice získáš z následujícího obrázku.
A leaning tower in the fog

A more popular and just a bit bigger sister of our tower is located in Pisa in Italy. It is 65 meters tall and built completely out of marble. After all the initial problems with an expropriation of the land, a long fight with the building and mining authorities and with annoying neighbors, the architect received a letter. It stated that even though he is building out of white marble, the future of the building is in fact dark. The builders then stopped building it after finishing the third floor. Specifically, around the year 1185, after the morning meal they stood up and simply left to see their wives, mistresses and kids. I think it was Wednesday that day.
After ninety years, another architect came across this weird thing and said „You are lucky I was just walking around here.“ He drank a bit of a strong Italian wine and he missed the axis when placing the cornerstone. And of course, he titled it the wrong way. The builders here were not exactly bright; they were basically cheap laborers from the eastern block. And so, they continued building obliquely to the other side. Before their vodka started to fall off the walls, they built another three floors. The supermarket in the town ran out of marble and the managers hadn’t planned to order and store more. That is why they only built a gallery out of the cuttings. Christmas was coming and they decided to put little decorations there, mostly little bells. After Christmas, the workers did not come and so the tower remained as it is today, when people go and take a selfie while trying to support the tower. It was no use that an architect got angry over this. Timur and his men simply didn’t come again.
Some say that the tower is leaning because of the relatively soft and unstable ground. However, the truth is that the leaning is caused by Chuck Norris.
At first, it was supposed to be the tallest belfry ever. When the builders weren’t able to fulfill the five-year plan, Giacomo Casanoha spent a lot of time in the local bars and nearby beach clubs. Unfortunately, during his drunken era, he began to like Miss Norris. Forever young Chuck was waiting at the non-stop bar for a closure. He didn’t know the young lady. When he learned that someone was trying to flirt with her, he drank all the water from the water tap and kicked off one corner from the Bermuda rectangle. Then he immediately set on his way to Italy. When he arrived in Italy, he was a tiny bit tired because of the travelling and he leaned on one of the sides of the tower.
This is exactly how it happened and if anyone disagrees with it, he should explain this to Chuck´s shoes. They will find him very soon! I mean, Chuck himself gave me a clear evidence of this. The following picture was taken by a NorrIsCON camera on Monday of the year 1374 exactly at midnight. Someone might say that there is too much light for it to be midnight. The explanation is very simple – even the darkness was afraid of Chuck.
About the cache:

Behind the very thick fog, stands our tower. You will get its coordinates from the following picture.


Additional Hints (Decrypt)

bcngear bgriev mrfcbqh / bcra gur obggbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.