Skip to content

Strövtåg på kyrkbacken Wherigo Cache

Hidden : 07/19/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkomna på strövtåg på kyrkbacken! Den gamla kyrkbacken i Västerås är en av Västerås äldsta stadsdelar. "Backarne" var stadens ytterområde mot norr och desto längre norrut man kom desto slummigare område. I den södra delen av kyrkbacken bodde borgare, präster och lärare.

När Västerås stadsplanerades på 1800-talet, och man fick ett modernt gatunät, behöll man gränder och gamla medeltida gator på kyrkbacken. Här har vi nu möjlighet till en inblick i hur det gamla Västerås en gång såg ut.

Men området har i flera omgångar hotats av rivning, bland annat under den stora rivningsvågen på 1940-talet. Rivningen blev dock inte av och 1964 beslutades om att man skulle sanera och restaurera området.

Den här Wherigo:n kommer att ta dig på en liten promenad på kyrkbacken.

Ladda ner cartridgen här: Strövtåg på kyrkbacken

Lycka till!

Additional Hints (No hints available.)