Skip to Content

<

Lipska pećina - Lipa Cave

A cache by Die Wixxxer Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

MNE

Istražite fantastičnu pećinu.

ENG

Explore a fantastic cave.


MNE

Lipa Pećina je jedna od najvećih pećina u Crnoj Gori. To je kraška pećina sa sistemom od oko 2,5 kilometara (1,6 mi) hodova i hodnika. Razlika u visini između najviše i najniže tačke u pećinskom sistemu je više od 300 m (980 ft). U 2015. godini je istraženo i ispitivano ukupno 3.512 m (11.522 ft) pećine. Dio pećine sadrži podzemnu reku. Počinje blizu sela Lipa i prostire se u planine Jadranskim morem. Temperatura u pećini je 8-12 ° C (46-54 ° F). Lipa Pećina je prva i jedina pećina u Crnoj Gori dostupna za grupne posete. Održava se kroz partnerstvo između privatnog preduzeća i opštine. Na području Cetinja ima više od 1.000 speleoloških objekata, od kojih su najznačajnije Lipa pećina, pećina Obod i Cetinjska jama. Od ovih, Pećina Lipa ima najduže prolaze i najveći broj očuvanih pećinskih formacija. Većina pećina na ovom području većim delom godine je prekrivena snegom i ledom, što je najveći broj pećina Lipa. Do 2015. godine pećina se može posetiti samo ako su posjetioci obučeni od strane obučenih vodiča na posebnim izleti. Pored njihove uloge u očuvanju pećinskih formacija, vodiči govore posetiocima o pećini i njenoj istoriji. Pre nego što je trajno otvoren 13. jula 2015. godine, Pećina Lipa bila je otvorena za posetioce samo dva puta. Pećina je jedna od glavnih atrakcija u Crnoj Gori..

PILEĆNA ŠUMAŠTICA

Pećina je bogata pećinskim formacijama - stalaktitima i stalagmitima - sa velikim brojem pronađenih u malom prostoru. Neki od najvažnijih stalaktita su špageti, kokice, krokodili i zavese. Neki od najvažnijih stalagmita su Totem i Gral formacije.

ISTORIJA

Izgradnja pećine započela je u 19. veku; a opširniji pregled pećine napravljen je krajem 20. veka. Tokom austrijske okupacije početkom 20. veka, pećina je imala strateški značaj, a austrijski vojnici su proširili ulaz kako bi dobili pristup pitkoj vodi. Istorijski značaj pećine primećuju mnogi istraživači koji su ga posetili u prošlosti, uključujući Austen Henri Laiard - engleskog istraživača koji je posetio pećinu 1839. godine i dala prvo pismeno spomenutu temuVilhelm Ebel - njemački naučnik u Crnoj Gori 1841.Pavel Rovinski - ruski geograf, etnograf i naučnik, 1887. Edouard-Alfred Martel - osnivač moderne speleologije, a 1894. godine Peter IIPetrović-Njegoš izdao je naređenje za istraživanje pećine; ali pošto je umro mlado, istraživanje nije obavljeno, iako je jedna od pećinskih galerija nazvana u njegovu čast. Kralj Nikola je poznat po tome što je pozvao inostrane službenike da posete pećinu kako bi im pokazali svoje jedinstvene osobine. Stalaktiti Staklitak je vrsta formacije koja visi od plafona pećina, toplih izvora ili čvrstih struktura kao što su mostovi i mine. Svaki materijal koji je rastvorljiv, može se odložiti kao koloid, ili je u suspenziji ili se može rastopiti, može formirati stalaktit. Stalaktiti mogu biti sastavljeni od lava, minerala, blata, treseta, smola, pijeska, sintera i amberata (kristaliziranog urina pakovanja pacova). Staklit nije nužno speleothem, iako su speleothemi najčešći oblik stalaktita zbog obilja krečnjačkih pećina.

Limeni stalaktiti

Najčešći stalaktiti su speleothemi, koji se javljaju u krečnjačkim pećinama. Formiraju se depozicijom kalcijum karbonata i drugih minerala, koji se precipitira iz mineralizovane vode. Krečnjak je glavni oblik kalcijum karbonatne stene koji se rastvara vodom koja sadrži ugljen-dioksid, formirajući rastvor kalcijum bikarbonata u podzemnim pećinama. Ovo rešenje putuje kroz stenu do kraja i ako je na krovu pećine ispljunuti. Kada rešenje dođe u dodir sa vazduhom, hemijska reakcija koja je stvorila je obrnuta, a čestice kalcijum karbonata se deponuju. Prosečna stopa rasta iznosi 0,13 mm (0,0051 inča) godišnje. Najbrže rastuća stalaktiti su oni koji se formiraju konstantnim snabdevanjem spore vode koja je bogata kalcijum karbonatom (CaCO3) i ugljen dioksidom (CO2), koji može rasti na 3 mm (0,12 inča) godišnje. Stopa kapanja mora biti dovoljno lagana da dopusti da CO2 odđe od rastvora u atmosferu pećine, što dovodi do depozicije CaCO3 na stalaktitu. Previše brzina kapanja i rastvor, koji i dalje nosi većinu CaCO3, pada na podu pećine gde se dešava degaziranje i CaCO3 se deponuje kao stalagmit. Svi krečnjaci iz krečnjaka započinju jednim kapom vode sa mineralnom vodom. Kada padne pad, otlači se najtanji prsten kalcita. Svaki kasniji pad koji formira i pada se nalazi još jedan kalcitni prsten. Na kraju, ovi prstenovi formiraju veoma uski (≈ 4 do 5 mm prečnika), šuplje cevi poznate pod nazivom stakleni soda od slame. Sode od sode mogu rasti prilično dugo, ali su vrlo krhke. Ako se postanu priključeni od ruševina, voda počinje da teče preko spolja, ostavljajući više kalcita i stvarajući poznatiji konusni stalaktit. Iste kapi vode koje padaju sa vrha stalaktitnog odlaganja više kalcita na podu ispod, eventualno rezultujući zaobljenim ili konusnim stalagmitom. Za razliku od stalaktita, stalagmiti nikad ne počinju kao šuplje "slane sode". S obzirom na dovoljno vremena, ove formacije mogu da se sastanu i osiguraju da stvore kolone kalcijum karbonata poznate pod nazivom "kolone".

Lava stalaktiti

Druga vrsta stalaktita se formira u lava cevima dok je lava i dalje aktivna unutra. Mehanizam formiranja je sličan onome iz krečnjaka krečnjaka. U suštini, i dalje je depozicija materijala na plafonima pećina, međutim sa formiranjem lava stalaktita se vrlo brzo dešava samo za nekoliko sati, dana ili nedelja, dok krečnjački stalaktiti mogu trajati do hiljadu godina. Ključna razlika sa lava stalaktitima je da kada lava prestane da teče, takođe će stalaktiti prestati da raste. To znači da ako bi se stalaktit slomio, nikad se ne bi razvio. Generički izraz lavacicle je primijenjen na lava stalaktite i stalagmite ne-rascjepivo i evoluirao iz riječi icicle. Kao krečnjački stalaktiti, oni mogu ostaviti lava kapljice na podu koja se pretvara u lava stalagmita i na kraju se mogu spojiti sa odgovarajućim stalaktitom kako bi se formirala kolona. Stakliteti zuba od zuba Staklitak zuba od zuba je širok i zamućen po izgledu. Može početi kao mali dlačica lave iz polu-čvrstog plafona, ali zatim raste nagomilavajućim slojevima, jer su uzastopni tokovi lave porasli i pali u lavovoj cevi, prevlake i recoating stalaktita sa više materijala. Mogu se razlikovati od nekoliko milimetara do više od metra u dužini. Stakleni zupci Stakliteti. Plastični stalaktiti Dok lava prolazi kroz cev, materijal će se raspršiti na plafonu i stisnuti natrag, očvršćujući se u stalaktit. Ova vrsta formacije rezultira u vrlo nepravilnom obliku stalaktita, koja izgleda donekle poput istegnutog tafića. Često mogu biti različite boje od originalne lave koja je formirala pećinu. Tubularni lavovi stalaktiti Kada se krov lava cijevi ohladi, koža će oblikovati taj polupeptidni materijal unutar nje. Uhvaćeni gasovi prisiljavaju lavu da izlazi kroz male otvore koji rezultiraju u šupljim, cevastim stalaktitama analognim slamcima sode formiranim kao taložne speleotheme u pećinama rešenja. Najduži je skoro 2 metra dužine. Ovi su uobičajeni u havajskim lava cevima i često su povezani sa stalagmitom koji se pojavljuje ispod kako se materijal prenosi kroz cevasti stalaktit i stavi se na pod ispod. Ponekad se cevasti oblik srušio blizu distalnog kraja, najverovatnije kada je pritisak gasova koji su izbjegli smanjili i još uvijek istrošeni dijelovi stalakita su se deflacionirali i ohladili. Često su ovi cevasti stalaktiti stekli iskrivljen, vermiforman izgled, dok bi se lavovi kristalizovali i prisiljavali protok u različitim pravcima. Ovim tubularnim lava helikantima mogu uticati i vazdušne struje kroz cev i tačku u vetru.

Ledeni stalaktiti

Običan stalaktit koji se nalazi u sezonskim ili godišnjim periodima u mnogim pećinama je led stalaktit, koji se obično naziva icicles, posebno na površini. Propuštanje vode sa površine će prodreti u pećinu, a ako su temperature ispod smrzavanja, voda će formirati stalaktite. Stvaranje se takođe može obaviti zamrzavanjem vodene pare. Slično lava stalaktitima, ledeni stalaktiti formiraju vrlo brzo u roku od nekoliko sati ili dana. Međutim, za razliku od lava stalaktita, oni mogu rasti unazad dok god su pogodne za vodu i temperature. Ledeni stalaktiti mogu se takođe formirati pod mokrim ledom kada se slana voda uvede u oceansku vodu. Ovi specifični stalaktiti nazivaju se brinuli. Ledeni stalaktiti mogu takođe formirati odgovarajuće stalagmite ispod njih, a dato vrijeme može rasti zajedno da bi se formiralo ledeni stupac.

Kočni stalaktiti

Stalaktiti se takođe mogu formirati na betonu, a na vodovodima gde postoji sporo curenje i kalcijum, magnezijum ili drugi joni u vodosnabdevanju, iako su tamo mnogo brži nego u prirodnom pećinskom okruženju. Ovi sekundarni nasloni, kao što su stalaktiti, stalagmiti, cvjetni kamen i drugi, koji se dobijaju od kreča, maltera ili drugih apnenarnih materija u betonu, van okruženja "pećina", ne mogu se klasifikovati kao "speleothemi" zbog definicije termin. Termin "calthemit" se koristi da obuhvati sekundarne naslage koje imitiraju oblike i oblike speleotema izvan pećinskog okruženja. Način stalaktita na betonu je zbog različite hemije od onih koji se prirodno formiraju u krečnjačkim pećinama i zbog prisustva kalcijum-oksida u cementu. Beton je napravljen od agregata, peska i cementa. Kada se voda dodaju u mešavinu, kalcijum oksid u cementu reaguje sa vodom kako bi se formirao kalcijum hidroksid (Ca (OH) 2). Vremenom, bilo kakva kišnica koja prodire u pukotine u postavljenom (tvrdom) betonu će nositi bilo koji slobodni kalcijum hidroksid u rastvoru do ivice betona. Stalaktiti se mogu formirati kada se rastvor pojavljuje na donjoj strani betonske konstrukcije gdje je suspendovan u vazduhu, na primjer, na plafonu ili na gredu. Kada rešenje dođe u dodir sa vazduhom na donjoj strani betonske konstrukcije, dođe do druge hemijske reakcije. Rastvor reaguje sa ugljen dioksidom u vazduhu i precipitira kalcijum karbonat. Kada se ovo rešenje spusti, ostavlja se za sobom čestice kalcijum karbonata i vremenom se ove formiraju u stalaktit. Oni su obično dugačak nekoliko centimetara i prečnika od približno 4 do 5 mm (0,16 do 0,20 inča). Na stopu rasta stalaktita značajno utiče kontinuitet snabdijevanja Ca2 + zasićenim rastvorom i brzinom kapanja. Staklitak u obliku slame koji se formira pod betonskom konstrukcijom može porasti čak 2 mm dnevno, kada je stopa kapanja oko 11 minuta između kapi. Promene pH rastvora za procjednju vode mogu doprinijeti dodatnim hemijskim reakcijama, koje također mogu uticati na stope rasta stalitita u calthemitu.

Stalagmiti Stalagmiti

ONI predstavljaju vrstu stijene koja se podiže od poda pećine usled akumulacije materijala odloženog na podu od plafona. Stalagmiti mogu biti sastavljeni od lava, minerala, mulja, treseta, smole, peska, sintera i amberata (kristaliziranog urina pakovanja pacova). Odgovarajuća formacija koja se spušta sa plafona pećine je stalaktit. Mnemonike su razvijene za koje se reč odnosi na vrstu formacije; Jedan je taj stalaktit ima C za "plafon", a stalagmit ima G za "tlo". Limuzina stalagmiti Najčešći stalagmitovi su speleothemi, koji se obično formiraju u krečnjačkim pećinama. Ova formacija stalagmita se javlja samo pod određenim pH uslovima unutar podzemne pećine. Formiraju se depozicijom kalcijum karbonata i drugih minerala, koji se precipitira iz mineralizovane vode. Krečnjak je glavni oblik kalcijum karbonatne stene, koji se rastvara vodom koja sadrži ugljen-dioksid, čime se dobija rastvor kalcijum bikarbonata u podzemnim pećinama. Ako se stalaktiti - plafonske formacije - raste dovoljno dugo da bi se povezali sa stalagmitima na podu, oni formiraju kolonu. Stalagmiti se obično ne smeju dodirivati, s obzirom na to da se sagorijevanje stena formira minerala koji ističu iz vodenog rastvora na postojeću površinu; kožna ulja mogu promeniti površinski napon tamo gde se mineralna voda zatiče ili teče, što utiče na rast formacije. Ulja i prljavština od ljudskog kontakta mogu takođe da mrlje formaciju i trajno promijene boju. Lava stalagmiti Još jedan tip stalagmita formira se u lava cevima dok je lava i dalje aktivna unutra. Mehanizam formiranja je sličan onome iz krečnjaka krečnjaka. U suštini, i dalje je depozicija materijala na podovima pećina; Međutim, sa lava stalagmitima, formiranje se dešava vrlo brzo u samo nekoliko sati, dana ili nedelja, dok krečnjaci stalagmita mogu trajati do hiljadu godina. Ključna razlika sa lava stalagmitima je da kada lava prestane da teče, takođe će stalagmite prestati da raste. To znači da ako bi stalagmit bio slomljen, nikad ne bi mogao da se povrati. Stalagmiti u lava cevima su retki od njihovih kolektora stalaktita, jer tokom formiranja kapalan materijal pada na još uvek pokretne lave podove koji apsorbuju ili prenose materijal. Generički izraz "lavacicle" primenjen je na lava stalaktite i stalagmitove neselektivno i razvio se iz reči "icicle".

Ice stalagmite - ledeni

U mnogim pećinama uobičajeni stalagmit koji se nalazi u sezoni ili godini je ledeni stalagmit, koji se obično naziva icicles, posebno u nadzemnim kontekstima. Propuštanje vode sa površine prodire u pećinu, a ako su temperature ispod temperature smrzavanja, voda će se sakupljati na podu u stalagmite. Depozicija se takođe može desiti direktno od zamrzavanja vodene pare. Slično lava stalagmitima, ledeni stalagmiti se vrlo brzo formiraju u roku od nekoliko sati ili dana. Međutim, za razliku od lava stalagmita, oni mogu rasti unazad sve dok vode i temperature budu pogodne. Ledeni stalagmitovi su češći od njihovih kolektora stalaktita, jer se topliji vazduh kreće do plafona pećina i može podići temperaturu iznad zamrzavanja. Ledeni stalaktiti mogu takođe formirati odgovarajuće stalagmite ispod njih, a vremenom se mogu rasti zajedno da bi se formiralo ledeno kolumno.

Beton izvedeni stalagmiti

Kalthemitski stalagmit koji raste na podu ispod betonske konstrukcije Stalaktiti i stalagmitovi mogu takođe da se formiraju na betonskim plafonima i podovima, iako su tamo mnogo brži nego u prirodnom pećinskom okruženju. Sekundarni nasloni dobijeni iz betona rezultat su degradacije betona, gde se kalcijumovi joni ispiraju iz betona u rastvoru i ponovo se nanose na donju stranu betonske konstrukcije kako bi se formirali stalaktiti i stalagmiti. Odlaganje kalcijum karbonata kao stalagmita se javlja kada rastvor nosi rastvor za iscrpljivanje kalcijuma na zemlji pod betonskom strukturom. Ugljen dioksid se apsorbuje u alkalni rastvor za iscrpljivanje, što olakšava hemijske reakcije da deponuju kalcijum karbonat kao stalagmit. Ovi stalagmiti retko rastu viši od nekoliko centimetara. Sekundarni naslovi, koji stvaraju stalagmitove, stalaktite, protočni kamen itd., Izvan prirodnog pećinskog okruženja, nazivaju se "keltemiti". Ove betonske sekundarne depozite ne mogu se nazvati "speleothemima" zbog definicije reči. (Izvor: Wikipedia)

Na "http://lipa-cave.me/" možete pronaći sve informacije koje su vam potrebne za posetu pećini. Nema šanse da uđete u pećinu.

Da biste se prijavili molimo odgovorite na sledeća pitanja:

1. U Lipi pećini priroda je izrezala najistaknutije oblike i oblike. Koji oblik možete videti na broju 5?
2. Koji su pećinski ukrasi pronađeni u pećini Lipa. Ovu informaciju možete pronaći pod brojem 6.
3. Pavel Apolovič Rovinski je napisao o pećini Lipe 1889. godine: "Video sam ove ..." Molim vas popunite rečenicu. Ovo možete naći na informativnom broju 8.
4. Samo ako želite, snimite sliku u pećini pomoću GPS-a.

ENG

Lipa Cave is one of the largest caves in Montenegro. It is a karst cave with a system of about 2.5 kilometres (1.6 mi) of passages and halls. The difference in elevation between the highest and the lowest point in the cave system is more than 300 m (980 ft). In 2015, a total of 3,512 m (11,522 ft) of the cave had been explored and surveyed. Part of the cave contains an underground river. It starts close to the village of Lipa and stretches into the mountains by the Adriatic Sea. The temperature in the cave is 8–12 °C (46–54 °F). Lipa Cave is first and only cave in Montenegro accessible for group visits. It is maintained through a partnership between private enterprise and the municipality. In the territory of Cetinje, there are more than 1,000 speleological objects, of which the most significant are Lipa Cave, Obod Cave and Cetinje Cave. Of these, Lipa Cave has the longest passages and greatest number of preserved cave formations. Most of the caves in the area are covered with snow and ice for the most part of the year, making Lipa Cave the most noted. As of 2015 the cave can only be visited if visitors are accompanied by trained guides on special tours. Besides their role in preserving cave formations, the guides tell visitors about the cave and its history. Before being opened permanently on 13 July 2015, Lipa Cave had been open to visitors only twice. The cave is one of the main attractions in Montenegro.

CAVE FORMATIONS

The cave is rich in cave formations—stalactites and stalagmites—with many being found in a small space. Some of the most significant stalactites are spaghetti, popcorn, crocodile, and curtain formations. Some of the most significant stalagmites are Totem and Gral formations.

HISTORY

Exploration of the cave began in the 19th century; a more extensive survey of the cave was made during the late 20th century. During the Austrian occupation in the early 20th century, the cave had a strategic importance, with Austrian soldiers widening the entrance to gain access to drinking water. The historical significance of the cave is noted by the many researchers that have visited it in the past, including

Austen Henry Layard – English researcher who visited the cave in 1839 and gave the first written mention of it
Wilhelm Ebel – German scientist visiting Montenegro in 1841
Pavel Rovinski – Russian geographer, ethnographer and scientist, in 1887
Édouard-Alfred Martel - founder of modern speleology, in 1894 Petar II
Petrović-Njegoš issued an order for exploration of the cave; but since he died young, the exploration was not carried out, although one of the cave galleries is named in his honor.[citation needed] King Nikola was known to take foreign officials to visit the cave in order to show them its unique features.

Stalactites

A stalactite is a type of formation that hangs from the ceiling of caves, hot springs, or manmade structures such as bridges and mines. Any material which is soluble, can be deposited as a colloid, or is in suspension, or is capable of being melted, may form a stalactite. Stalactites may be composed of lava, minerals, mud, peat, pitch, sand, sinter, and amberat (crystallized urine of pack rats). A stalactite is not necessarily a speleothem, though speleothems are the most common form of stalactite because of the abundance of limestone caves.

FORMATION and TYPE

Limestone stalactites

The most common stalactites are speleothems, which occur in limestone caves. They form through deposition of calcium carbonate and other minerals, which is precipitated from mineralized water solutions. Limestone is the chief form of calcium carbonate rock which is dissolved by water that contains carbon dioxide, forming a calcium bicarbonate solution in underground caverns.This solution travels through the rock until it reaches an edge and if this is on the roof of a cave it will drip down. When the solution comes into contact with air the chemical reaction that created it is reversed and particles of calcium carbonate are deposited.An average growth rate is 0.13 mm (0.0051 inches) a year. The quickest growing stalactites are those formed by a constant supply of slow dripping water rich in calcium carbonate (CaCO3) and carbon dioxide (CO2), which can grow at 3 mm (0.12 inches) per year. The drip rate must be slow enough to allow the CO2 to degas from the solution into the cave atmosphere, resulting in deposition of CaCO3 on the stalactite. Too fast a drip rate and the solution, still carrying most of the CaCO3, falls to the cave floor where degassing occurs and CaCO3 is deposited as a stalagmite.All limestone stalactites begin with a single mineral-laden drop of water. When the drop falls, it deposits the thinnest ring of calcite. Each subsequent drop that forms and falls deposits another calcite ring. Eventually, these rings form a very narrow (≈4 to 5 mm diameter), hollow tube commonly known as a "soda straw" stalactite. Soda straws can grow quite long, but are very fragile. If they become plugged by debris, water begins flowing over the outside, depositing more calcite and creating the more familiar cone-shaped stalactite. The same water drops that fall from the tip of a stalactite deposit more calcite on the floor below, eventually resulting in a rounded or cone-shaped stalagmite. Unlike stalactites, stalagmites never start out as hollow "soda straws." Given enough time, these formations can meet and fuse to create pillars of calcium carbonate known as a "column".

Lava stalactites

Another type of stalactite is formed in lava tubes while lava is still active inside. The mechanism of formation is similar to that of limestone stalactites. Essentially, it is still the deposition of material on the ceilings of caves, however with lava stalactites formation happens very quickly in only a matter of hours, days, or weeks, whereas limestone stalactites may take up to thousands of years. A key difference with lava stalactites is that once the lava has ceased flowing, so too will the stalactites cease to grow. This means that if the stalactite were to be broken it would never grow back.The generic term lavacicle has been applied to lava stalactites and stalagmites indiscriminately and evolved from the word icicle. Like limestone stalactites, they can leave lava drips on the floor that turn into lava stalagmites and may eventually fuse with the corresponding stalactite to form a column. Shark tooth stalactites The shark tooth stalactite is broad and tapering in appearance. It may begin as a small driblet of lava from a semi-solid ceiling, but then grows by accreting layers as successive flows of lava rise and fall in the lava tube, coating and recoating the stalactite with more material. They can vary from a few millimeters to over a meter in length.Shark tooth stalactites.Splash stalactites As lava flows through a tube, material will be splashed up on the ceiling and ooze back down, hardening into a stalactite. This type of formation results in a very irregularly shaped stalactite, looking somewhat like stretched taffy. Often they may be of a different color than the original lava that formed the cave. Tubular lava stalactites When the roof of a lava tube is cooling, a skin will form that traps semi-molten material inside. Trapped gases force lava to extrude out through small openings that result in hollow, tubular stalactites analogous to the soda straws formed as depositional speleothems in solution caves, The longest known is almost 2 meters in length. These are common in Hawaiian lava tubes and are often associated with a drip stalagmite that forms below as material is carried through the tubular stalactite and piles up on the floor beneath. Sometimes the tubular form collapses near the distal end, most likely when the pressure of escaping gases decreased and still-molten portions of the stalactites deflated and cooled. Often these tubular stalactites will acquire a twisted, vermiform appearance as bits of lava crystallize and force the flow in different directions. These tubular lava helictites may also be influenced by air currents through a tube and point downwind.

Ice stalactites

A common stalactite found seasonally or year round in many caves is the ice stalactite, commonly referred to as icicles, especially on the surface. Water seepage from the surface will penetrate into a cave and if temperatures are below freezing the water will form stalactites. Creation may also be done by the freezing of water vapor. Similar to lava stalactites, ice stalactites form very quickly within hours or days. Unlike lava stalactites however, they may grow back as long as water and temperatures are suitable. Ice stalactites can also form under sea ice when saline water is introduced to ocean water. These specific stalactites are referred to as brinicles. Ice stalactites may also form corresponding stalagmites below them and given time may grow together to form an ice column.

Congrete stalactites

Stalactites can also form on concrete, and on plumbing where there is a slow leak and calcium, magnesium or other ions in the water supply, although they form much more rapidly there than in the natural cave environment. These secondary deposits, such as stalactites, stalagmites, flowstone and others, which are derived from the lime, mortar or other calcareous material in concrete, outside of the "cave" environment, can not be classified as "speleothems" due to the definition of the term. The term "calthemite" is used to encompass the secondary deposits which mimic the shapes and forms of speleothems outside the cave environment. The way stalactites form on concrete is due to different chemistry than those that form naturally in limestone caves and is due of the presence of calcium oxide in cement. Concrete is made from aggregate, sand and cement. When water is added to the mix, the calcium oxide in the cement reacts with water to form calcium hydroxide (Ca(OH)2). Over time, any rainwater that penetrates cracks in set (hard) concrete will carry any free calcium hydroxide in solution to the edge of the concrete. Stalactites can form when the solution emerges on the underside of the concrete structure where it is suspended in the air, for example, on a ceiling or a beam. When the solution comes into contact with air on the underside of the concrete structure, another chemical reaction takes place. The solution reacts with carbon dioxide in the air and precipitates calcium carbonate. When this solution drops down it leaves behind particles of calcium carbonate and over time these form into a stalactite. They are normally a few centimeters long and with a diameter of approximately 4 to 5 mm (0.16 to 0.20 inches). The growth rate of stalactites is significantly influenced by supply continuity of Ca2+ saturated solution and the drip rate. A straw shaped stalactite which has formed under a concrete structure can grow as much as 2 mm per day in length, when the drip rate is approximately 11 minutes between drops. Changes in leachate solution pH can facilitate additional chemical reactions, which may also influence calthemite stalactite growth rates.

Stalagmites

A stalagmites is a type of rock formation that rises from the floor of a cave due to the accumulation of material deposited on the floor from ceiling drippings. Stalagmites may be composed of lava, minerals, mud, peat, pitch, sand, sinter and amberat (crystallized urine of pack rats). The corresponding formation hanging down from the ceiling of a cave is a stalactite. Mnemonics have been developed for which word refers to which type of formation; one is that stalactite has a C for "ceiling", and stalagmite has a G for "ground".

Formation and Type

Limestone stalagmites

The most common stalagmites are speleothems, which usually form in limestone caves.[5] This stalagmite formation occurs only under certain pH conditions within the underground cavern. They form through deposition of calcium carbonate and other minerals, which is precipitated from mineralized water solutions. Limestone is the chief form of calcium carbonate rock, which is dissolved by water that contains carbon dioxide, forming a calcium bicarbonate solution in underground caverns. If stalactites – the ceiling formations – grow long enough to connect with stalagmites on the floor, they form a column. Stalagmites should normally not be touched, since the rock buildup is formed by minerals precipitating out of the water solution onto the existing surface; skin oils can alter the surface tension where the mineral water clings or flows, thus affecting the growth of the formation. Oils and dirt from human contact can also stain the formation and change its color permanently.

Lava stalagmites

Another type of stalagmite is formed in lava tubes while lava is still active inside. The mechanism of formation is similar to that of limestone stalagmites. Essentially, it is still the deposition of material on the floors of caves; however with lava stalagmites, formation happens very quickly in only a matter of hours, days, or weeks, whereas limestone stalagmites may take up to thousands of years. A key difference with lava stalagmites is that once the lava has ceased flowing, so too will the stalagmites cease to grow. This means if the stalagmite were to be broken it would never grow back. Stalagmites in lava tubes are rarer than their stalactite counterparts because during formation the dripping material falls onto still-moving lava floors that absorb or carry the material away. The generic term "lavacicle" has been applied to lava stalactites and stalagmites indiscriminately, and evolved from the word "icicle".

Ice stalagmites

A common stalagmite found seasonally or year round in many caves is the ice stalagmite, commonly referred to as icicles, especially in above-ground contexts. Water seepage from the surface will penetrate into a cave and if temperatures are below freezing temperature, the water will collect on the floor into stalagmites. Deposition may also occur directly from the freezing of water vapor. Similar to lava stalagmites, ice stalagmites form very quickly within hours or days. Unlike lava stalagmites however, they may grow back as long as water and temperatures are suitable. Ice stalagmites are more common than their stalactite counterparts because warmer air rises to the ceilings of caves and may raise temperatures to above freezing. Ice stalactites may also form corresponding stalagmites below them, and given time, may grow together to form an ice column.

Concrete derived stalagmites

Calthemite stalagmite growing on floor beneath a concrete building Stalactites and stalagmites can also form on concrete ceilings and floors, although they form much more rapidly there than in the natural cave environment. The secondary deposits derived from concrete are the result of concrete degradation, where calcium ions are leached out of the concrete in solution and redeposited on the underside of a concrete structure to form stalactites and stalagmites. Calcium carbonate deposition as a stalagmite occurs when the solution carries the calcium laden leachate solution to the ground under the concrete structure. Carbon dioxide is absorbed into the alkaline leachate solution, which facilitates the chemical reactions to deposit calcium carbonate as a stalagmite. These stalagmites rarely grow taller than a few centimetres. Secondary deposits, which create stalagmites, stalactites, flowstone etc., outside the natural cave environment, are referred to as “calthemites”. These concrete derived secondary deposits can’t be referred to as “speleothems” due to the definition of the word.(Source: Wikipedia)

At "http://lipa-cave.me/" you can find all information you need to visit the cave. There is no way to enter the cave alone.

To log the Cache please answer the following questions:

1. In Lipa Cave nature has carved most distinct shapes and forms. What shape can you see at information number 5?
2. What cave ornaments were found in Lipa cave. You can find this information at information number 6.
3. Pavel Apolovich Rovinski wrote about the Lipa cave in 1889: "I saw these ..." Please complete these sentence. You can find this on information number 8.
4. Just if you like, take a picture in the cave with your GPS.Additional Hints (No hints available.) 

Find...

33 Logged Visits

Found it 32     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 24 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.