Skip to content

Kozakovsky geokoutek EarthCache

Hidden : 07/28/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kozákov je geologicky a mineralogicky významná lokalita. Přijměte pozvání na výstavu hornin, která se nachází přímo na vrcholu kopce.


Vrch Kozákov je součástí geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet, se svými 744 m n. m. je nejvyšší horou Českého ráje.

Největší část území Kozákova je tvořena prvohorními horninami, které jsou na vrcholu, severu a východu překryty třetihorním výlevem čediče a sopečnými usazeninami. Západní strana Kozákova je tvořena především druhohorními cenomanskými pískovci. Ty byly v třetihorách rozlámány do několika ker a vyzdviženy do současné podoby.

Kozákov je nejmladší sopkou Českého ráje, která byla činná před 4 až 6 miliony let. Z kráteru v prostoru vrcholu vytékaly lávové proudy, které se na řadě míst v minulosti těžily a dodnes je činný lom ve Smrčí a v Proseči. U turistické stezky k Radostné studánce jsou skalky, které jsou pozůstatkem sopečného kuželu. Jsou složeny ze spečených kousků lávy a kamenů, které sopka vyvrhovala.

Geologická stavba

Na geologické stavbě se tedy podílejí horniny tří útvarů: permu (prvohory), křídy (druhohory) a neogénu (třetihory).

Prvohory

Základní horninou je permská vyvřelina andezitoid (melafyr), odkrytá zejména ve Votrubcově lomu v jižní části chráněného území. V žilách a mandlích se nacházejí drahokamové odrůdy křemene (achát, jaspis, chalcedon, ametyst, kašalong, záhněda aj.) a jiné minerály (zeolity, kalcit atd.). Vrch byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž pravěcí lovci vyráběli jednoduché nástroje. Kozákov a další naleziště ozdobných kamenů v okolí Turnova znali již umělci v době Karla IV. (zájem byl zejména o jaspis). Rozvoj těžby se pak obnovil za panování Rudolfa II. Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů.

Votrubcův lom je rozsáhlý melafyrový kamenolom, který je v soukromém vlastnictví pana Votrubce. Jeho součástí je i malé Muzeum drahých kamenů. Za poplatek je možno v lomu pomocí zapůjčeného nářadí kopat a i dnes najít polodrahokamy, které může majitel následně vybrousit.

Druhohory

Na západním svahu Kozákova jsou permské andezitoidy překryty transgresní křídou. Jde převážně o cenomanské křemenné pískovce s otisky schránek mlžů, na bázi křídy o slepence, pískovce a jílovce sladkovodního cenomanu se zbytky flóry a tenkými slojkami popelovinového uhlí. Pískovce vystupují v tektonicky vysunuté kře na příčném kozákovském zlomu až téměř pod vrchol Kozákova. V pískovcích jsou pozoruhodné pseudokrasové archeologicky významné jeskyně Babí a Kudrnáčova pec a ve skále vytesaná světnička Drábovna, kdysi snad sloužící jako strážní hláska. Pod Drábovnou je kaňonovitá rokle Měsíční údolí.

Třetihory

Vrcholovou část Kozákova a část jeho východního a severního svahu tvoří neogenní sopečná vyvřelina čedič s četnými shluky olivínu (tzv. olivínové koule). Nejmladší čedičové lávy na Kozákově jsou datovány do období zhruba před 4 miliony let. Na melafyrových a čedičových svazích jsou balvanové proudy a kamenná moře.

Turistika

Vrchol Kozákova je významnou křižovatkou cest a stezek, směřuje sem velké množství značených turistických cest, včetně Zlaté stezky Českého ráje. Je také výchozím bodem naučné stezky Kozákov směřující na Drábovnu do Měsíčního údolí, k Votrubcovu mlýnu a končící u studánky Radostná.

Od roku 1928 se na vrcholu nachází Riegrova turistická chata a od roku 1993 zde stojí kovová věž, jejíž ochoz ve výšce 24 metrů slouží jako rozhledna. Kromě výhledu na Český ráj a Pojizeří se otevírá kruhový pohled od Českého středohoří přes Lužické hory, Ještědský hřbet, Jizerské hory, Krkonoše, Broumovskou vrchovinu, Orlické hory až k výběžkům Českomoravské vrchoviny. Za pěkného počasí odtud lze spatřit až čtvrtinu Čech a dalekohledem lze na obzoru zahlédnout i nejvyšší budovy Prahy.

Kozákov je také vyhledávaným místem pro paragliding.

Úkoly

Projděte si výstavu hornin a přečtěte si cedule u jednotlivých vzorků. Potom už pro vás bude jednoduché odpovědět na následující otázky a odpovědi mi poslat přes profil.

  1. Které vzorky nepochází z prvohor? Z jakého období jsou tyto vzorky?
  2. Která vystavená hornina je přeměněná? Jak vznikají přeměněné horniny?
  3. Co je to pyroklastický proud? Která vystavená hornina vznikla z těchto proudů?
  4. Co je to vulkanoklastikum (někdy se používá termín "vulkanoklast")?
  5. Jaká hornina se v širokém okolí Českého ráje používá jako štěrk na lesní cesty a jako kamenivo pro výstavbu silnic?

Info

  • Napřed pošlete odpovědi, potom teprve logujte.
  • Mám raději stručnější odpovědi vlastními slovy než obsáhlé kopírování z wikipedie.
  • Připojená fotka samozřejmě potěší.

A na závěr jedna zajímavost: geopark vytvářel člověk, který má přezdívku Minerál.

Additional Hints (Decrypt)

vasbgnohyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)