Skip to content

This cache has been archived.

cas100geo: Je zde jedno heslo - "v nejlepším se má přestat"
vzhledem ke komplikacím s údržbou a vzhledem k měnícím se podmínkám (těžba lesa apod.), jsme se rozhodli tuto sérii postupně ukončit.
na její upomínku zůstane funkční úvodní tradička a mysterka Jiřího Grygara.

přejeme vám mnoho krásných chvil při lovu spousty dalších kešek a případně vás zveme k účasti např. na našem MegaEventu

team cas100geo

More
<

cas100geo086 - Heinzel Petr

A cache by cas100geo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

<p>86. keška ze série 100 mysterek věnovaných 100. výročí založení České astronomické společnosti.

Další informace k projektu naleznete v listingu úvodní kešky: <a href= "https://coord.info/GC6QW3B"> 100vyrociCAS <a/><p/>

<hr />


Heinzl Petr     

 9. 11. 1950

astronom

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. je český astronom, který se zabývá studiem Slunce. V letech 2004–2012 byl ředitelem Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Od 2. dubna 2017 je předsedou České astronomické společnosti.

Petr Heinzel vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze v letech 1970–1974. Následně nastoupil do Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově, kde pracuje dosud. Před nástupem do ředitelské funkce dlouhou dobu vedl Sluneční oddělení.

V roce 1982 obhájil kandidátskou disertaci, v roce 1993 pak disertaci pro získání vědecké hodnosti DrSc. V roce 2005 se habilitoval na MFF UK Fyzika slunečních protuberancí a o sedm let později byl zde jmenován profesorem pro obor astronomie a astrofyzika.

Ve své vědecké práci se dosud věnoval výzkumu erupcí, protuberancí, koronálních smyček a struktuře chromosféry, přenosu záření ve hvězdných atmosférách v podmínkách lokální tepelné nerovnováhy. Dosáhl významných vědeckých výsledků v zářivé hydrodynamice, energetické bilanci a mechanismech ohřevu hvězdných atmosfér, jakož i ve spektrální diagnostice fyzikálních mechanismů v astrofyzikálním plazmatu.

Petr Heinzel přednáší teorii hvězdných atmosfér a sluneční fyziku na MFF UK, Komenského univerzitě v Bratislavě a Univerzitě ve Vratislavi (Polsko), kde také vedl a vede řadu diplomantů a doktorských studentů. Působil též na univerzitě v Paříži (Orsay), observatoři v Meudonu u Paříže, Moskevské státní univerzitě, Ústavu Maxe Plancka pro astrofyziku v Garchingu a na Univerzitě v Káhiře. Je členem Mezinárodní astronomické unie.

V roce 2003 získal cenu Akademie věd ČR za soubor prací Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO. V roce 2009 získal Zlatou medaili Vratislavské Univerzity za dlouholetou spolupráci a jako ocenění svých vědeckých výsledků. Je členem Mezinárodní astronomické unie.


Ke každému písmenu vyberte správnou hodnotu dle následujícího kvízu


A)        O Schrödingerově rovnici nelze prohlásit, že …

1.      je pohybová rovnice nerelativistické kvantové teorie.

2.      je popisem časového a prostorového vývoje vlnové funkce částice, která se pohybuje v poli sil

3.      nevysvětlila ionizační energie prvků i různorodost jejich chemického chování pomocí orbitalů tvořících atomový obal

4.      tato rovnice není invariantní vůči Lorentzově transformaci

5.      umožnila vysvětlit čáry ve spektru zářících těles


B)        Mezi kvantová čísla nepatří

6.      hlavní kvantové číslo

7.      vedlejší kvantové číslo

8.      magnetické kvantové číslo

9.      spinové kvantové číslo

0.      schrödingerovo kvantové číslo


C)        V kvantové fyzice se nesetkáme s pojmem

1.      kvantová teorie pole

3.      kolaps vlnové funkce

5.      speciální relativita

7.      princip superpozice

9.      kvantová mechanika


D)        Wienův posunovací zákon je

2.      fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí teplotou tělesa exponenciálně snižuje

4.      fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou zvyšuje

6.      fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou snižuje

8.      fyzikální zákon, který konstatuje, že v záření absolutně černého tělesa je maximální energie vyzařována na vlnové délce, která se s rostoucí termodynamickou teplotou logaritmicky snižuje

0.      právní úprava, formulovaná Johanessem Wienem roku 1891, která ustanovuje pravidla posunování na vlečkách c.k. železnice


Kontrolní součet 14


Výpočet

N 49° 53.(D/A)(C-A)(C-(A/A))

E 014° 49.(A-B)(D/A-B)(D-B)


 

Additional Hints (Decrypt)

cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.