Skip to Content

<

MiS Korsnäs heliga kyrka

A cache by retlavlax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/15/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Historia

Medan det ännu bara fanns ett bönehus i Korsnäs kom invånare från angränsande socknar dit med gåvor efter sjöresor som slutat lyckligt. Bönehuset blev så rikt att man kunde bygga den första kyrkan i Korsnäs med helt egna medel. Ännu under början av 1800-talet skall man hellre ha gett gåvor till Korsnäs kyrka än till sina egna kyrkor.

Korsnäs kyrka ansågs tidigare vara mycket helig. Om man var i nöd och lovade att skänka något till denna kyrka, så blev man räddad. Men det gällde att lova något man kunde hålla. Det berättas om ett fartyg som förliste. Skepparen lovade då, om han räddades, att skänka ett ljus lika stort som fartygets mast till Korsnäs kyrka. En annan sjöman som hörde hans löfte frågade "Varifrån skulle du ta ett så stort ljus?" Skepparen drunknade eftersom det var omöjligt att göra ett så stort ljus.

(Källa: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Cacheinstruktioner

Från startpunkten ser du församlingshemmet.
A = antalet vita pelare som bär upp taket till vänster om huvudingången.
B = de vita pelarnas antal till höger om dörren.
Gå till klockstapeln, uppe på taket finns utsmyckningar i form av en sol. (Solstrålarna räknades på norrsidan av klockstapeln när cachen gjordes)
C = de korta solstrålarna på solen.
D = antalet långa solstrålar.
På klockstapeln finns två stycken fyrsiffriga tal.
E = Det större talet minus det mindre.
F = E*C*A
G = (A*B*C*D)+(C*D)+(C-D)
H = F-G OBS om H blir ett tresiffrigt tal skall en nolla läggas till i början så att det blir totalt fyra siffror.

Cachen hittas på följande plats:
N 62° 47.(B-A)DC
E 021° 1H.HHH

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–mars 2018.

”Medeltid i samtid” lyfter fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt*, synliggör den och arbetar med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen är att öka medvetenheten om den äldre historien och om hur den kan användas som resurs i dag.

* = vissa geocacher är gjorda kring händelser som skedde i skiftet mellan 1600 och 1700 talet.

Historia

Siihen aikaan kun Korsnäsissä sijaitsi vain rukoushuone, lähiseudun asukkaat tulivat sinne votiivilahjoineen kun he olivat vaarallisilta merimatkoilta päässeet onnellisesti satamaan. Rukoushuoneeseen tuli niin paljon lahjoituksia, että myöhemmin pystyttiin Korsnäsissä pelkästään näillä rahoilla rahoittamaan ensimmäisen kirkon rakentaminen. Vielä 1800-luvun alkupuolella muiden pitäjien asukkaat toivat mieluummin lahjansa Korsnäsin kirkolle kuin oman kotipitäjänsä kirkolle.

Korsnäsin kirkkoa pidettiinkin perinteisesti erityisen pyhänä. Jos ihminen hädässään lupasi lahjoittaa jotain tälle kirkolle, hän pelastui. Mutta piti varoa, että oli mahdollista pitää lupauksensa. Kerrotaan aluksesta, joka upposi. Kippari lupasi, että jos hän vain pelastuu, hän tulee Korsnäsin kirkolle lahjoittamaan kynttilän, joka olisi yhtä iso kuin aluksen masto. Merimies joka kuuli lupauksen kysyi: ”Mistähän sinä ottaisit niin ison kynttilän?” Kippari hukkui, koska olisi ollut mahdotonta tehdä niin suurta kynttilää.

(Lähde: Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928.)

Geokätkön ohjeet

Lähtöpisteestä näet seurakuntatalon.
A = kattoa kantavien valkoisten pilareiden lukumäärä pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella.
B = sisäänkäynnin oikealla puolella olevien valkoisten pilareiden lukumäärä.
Mene kellotapulin luo, katolla on auringonmuotoinen koristeveisto. (Auringonsädet laskettiin kellotapulin pohjoispuolella kun kätkö tehtiin.)
C = auringon lyhyiden säteiden lukumäärä.
D = auringon pitkien säteiden lukumäärä.
Kellotapulissa on kaksi nelinumeroista lukua.
E = Suurempi luku miinus pienempi luku.
F = E*C*A
G = (A*B*C*D)+(C*D)+(C-D)
H = F-G HUOM. Jos H osoittautuu kolminumeroiseksi luvuksi, pitää alkuun liittää nolla, jotta luvussa on yhteensä neljä numeroa.

Kätkön sijainti on seuraava::
N 62° 47.(B-A)DC
E 021° 1H.HHH

Medeltid i samtid

Leader-hanke ”Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia” toteutetaan 14 kaksikielisessä pohjalaiskunnassa huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2018.

”Medeltid i samtid” (= ”Keskiaika nykyajassa”) nostaa esille Pohjanmaan varhaishistorian 1300 -luvulta 1600 -luvun puoleenväliin* ja kehittää uusia menetelmiä keskiajan tuntemuksen siirtämiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen varhaishistoriasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää voimavarana nykypäivän hankkeissa.

*Muutamat geokätköt liittyvät 1600- ja 1700 -lukujen vaihteen tapahtumiin.

History

The Middle Ages – In Our Time

“Medeltid i samtid” (in English, freely translated: The Middle Ages – In Our Time) was an EU financed LEADER project carried out between April 2016 and March 2018 in fourteen municipalities along the Ostrobothnian coast.

The aim of the project was to raise public awareness about the Medieval Era in the region, i.e. the period reaching from the 14th century to the middle of the 17th century, and introduce new methods of using medieval history as a resource for cultural projects and educational purposes today.

(Please note: Some of the geocaches in this series evolve around incidents or episodes from the 17th or 18th century.)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

80 Logged Visits

Found it 74     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.