Skip to content

BARCELONA - Monumento a Colón Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BARCELONA - Monumento a ColónCatalà
   Castellano    English

CatalàMonument a Colom

Com arribar-hi:
En transport públic o passejant. És el punt d'unió entre les Rambles de Barcelona i el Passeig Colom, davant el Port Vell de Barcelona.


Monument a Colom:

L'autor de l'escultura va ser l'arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà. Després de set anys d'obres, va ser inaugurat l'1 de juny de 1888 i de seguida es va convertir en una de les icones més característiques de la ciutat..

A l'interior de la columna hi ha un ascensor que permet pujar fins a la semiesfera situada sota els peus de l'estàtua, amb vistes fantàstiques de la ciutat. Aquest ascensor, per cert, va ser el primer que es va instal·lar a Barcelona.

Té una alçada de 57 metres i es divideix en tres cossos: base circular decorada amb vuit estàtues de lleons i vuit baixrelleus amb diferents actes de Cristòfor Colom, un polígon de vuit costats amb diferents estàtues de personatges que van ajudar a Colom, i la gran columna de ferro, d'ordre corinti, amb una base de diversos grups de caravel·les amb dues aixetes que sostenen l'escut de Barcelona i la inscripcció "Barcelona a Colom". Finalment, a la part alta, l'estàtua de Colom.

Cristòfor Colom, a la part alta de l'estàtua, mesura set metres. Amb el braç dret assenyala l'horitzó i amb la mà esquerra agafa una carta de navegació. NO assenyala a Amèrica, com erròniament es pensa, sinó cap al mar (exactament cap a l'illa de Mallorca).

Com a curiositat, la mida del dit índex està desproporcionada en relació a la resta del cos. Mesura 50 cm en comptes dels 40 cm que hauria de tenir. El motiu es que sigui ben visible des del carrer.

Els vuit lleons de la base del monument, sempre en actitud d'alerta, custodien el monument. Els dos que miren al mar i els dos que miren a muntanya estan asseguts, mentre que els altres quatre estan drets.El catxé:
Per poder loguejar el catxé heu de publicar una foto vostra (o del vostre GPS) amb un dels lleons que custodien l'estàtua.

CastellanoMonumento a Colón

Cómo llegar:
En transporte público o paseando. Es el punto de unión entre las Ramblas de Barcelona y el Paseo Colón, frente el puerto viejo de Barcelona.


Monumento a Colón:

El autor de la escultura fue el arquitecto Gaietà Buïgas i Monravà. Tras siete años de obras, fue inaugurado el 1 de junio de 1888 y enseguida se convirtió en uno de los iconos más característicos de la ciudad.

En el interior de la columna hay un ascensor que permite subir hasta la semiesfera situada bajo los pies de la estatua, con vistas fantásticas de la ciudad. Este ascensor, por cierto, fue el primero que se instaló en Barcelona.

Tiene una altura de 57 metros y se divide en tres cuerpos: base circular decorada con ocho estatuas de leones y ocho bajorelieves con diferentes actos de Cristóbal Colón, un polígono de ocho lados con diferentes estatuas de personajes que ayudaron a Colón, y la gran columna de hierro, de orden corintio, con una base de varios grupos de carabelas con dos grifos que sostienen el escudo de Barcelona y la inscripcción "Barcelona a Colón". Finalmente, en lo alto, la estatua de Colón.

Cristóbal Colón, en lo alto de la estatua, mide siete metros. Con el brazo derecho señala al horizonte y con la mano izquierda agarra una carta de navegación. NO señala a América, como erróneamente se piensa, sino hacia el mar (exactamente hacia la isla de Mallorca).

Como curiosidad, el tamaño del dedo índice está desproporcionado en relación al resto del cuerpo. Mide 50 cm en vez de los 40 cm que debería tener. El motivo es que sea bien visible desde la calle.

Los ocho leones de la base del monumento, siempre en actitud de alerta, custodian el monumento. Los dos que miran al mar y los dos que miran a montaña están sentados, mientras que los otros cuatro están de pie.El caché:
Para poder loguear el caché debéis publicar una foto vuestra (o de vuestro GPS) con uno de los leones que custodian la estatua.

EnglishMonument to Columbus

How to arrive:
By public transport or walking. It is the point of union between the Ramblas of Barcelona and the Paseo Colón, in front of the old port of Barcelona.

Monument to Columbus:
The author of the sculpture was the architect Gaietà Buïgas i Monravà. After seven years of works, it was inaugurated on June 1, 1888 and soon became one of the most characteristic icons of the city.

Inside the column there is an elevator that allows you to climb up to the semi-sphere located under the feet of the statue, with fantastic views of the city. This elevator was the first one to be installed in Barcelona.

Height is 57 meters and it is divided into three bodies: the circular base decorated with eight statues of lions and eight bas-reliefs with different acts of Christopher Columbus, a polygon of eight sides with different statues of characters that helped Columbus, and the great column of iron, of Corinthian order, with a base of several groups of caravels with two griffins that support the shield of Barcelona and the inscription "Barcelona to Columbus". Finally, at the top, the statue of Columbus.

Christopher Columbus, at the top of the statue, is seven meters tall. With his right arm he points to the horizon and with his left hand he grabs a navigation card. It does not point to America, as it is mistakenly thought, but to the sea (exactly towards the island of Mallorca).

As a curiosity, the size of the index finger is disproportionate to the rest of the body. It measures 50 cm instead of the 40 cm it should have. The reason is to make it well visible from the street.


The eight lions at the base of the monument, always alert, guard the monument. The two who look at the sea and the two who look at the mountain are seated, while the other four are standing.

The cache:
In order to log the cache you must publish a photo of you (or your GPS) with one of the lions that guard the statue.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Additional Hints (Decrypt)

PNG - Cre cbqre ybthrwne ry pngké urh qr choyvpne han sbgb ibfgen (b qry ibfger TCF) nzo ha qryf yyrbaf dhr phfgbqvra y'rfgàghn. RFC - Cnen cbqre ybthrne ry pnpué qroévf choyvpne han sbgb ihrfgen (b qr ihrfgeb TCF) pba hab qr ybf yrbarf dhr phfgbqvna yn rfgnghn. RAT - Va beqre gb ybt gur pnpur lbh zhfg choyvfu n cubgb bs lbh (be lbhe TCF) jvgu bar bs gur yvbaf gung thneq gur fgnghr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)