Skip to content

<

Klapperstensfält i Ramsviks skärgård

A cache by spårsyskonen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/25/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Den svenska skärgården är unik och finns inte i så många länder. Ett land som har liknande skärgårdslandskap som Sverige är Finland. Men denna Earth Cache ska fokusera på ett fenomen, klapperstensfält, som finns här i Ramsvik. 

Inlandsisen:

Inlandsis är en domformad glaciär som täcker en landareal på mer än 50 000 kvadratkilometer. Inlandsisar över låglandsområden kan ha en tjocklek på 2–3 km. Världens största inlandsis finns i Antarktis. Under kvartärperiodens istider täckte inlandsisar stora delar av norra Europa och Nordamerika.

 

1) När isen blivit tillräcklig mäktig började den att sakta röra sig, 2) Isen rörde sig mot botten där den nötte berggrund och äldre jordarter, 3) Det eroderade materialet transporterades med isen ut mot dess kanter där det avsattes som morän.

Klapperstensfält:

Ett klapperstensfält är ett område med klapperstenar, bestående av vanligtvis väl avrundade stenar och ofta även mindre block som har formats av vågor i strandens svallzon

Fossila klapperstensfält är gamla stränder med klappersten som genom landhöjningen höjts högt över nuvarande havsnivå. Förleden "klapper" härrör från det klapprande ljud som uppstår när stenarna slår mot varandra då de översköljs av vågorna.

Landhöjning:

Postglacial landhöjning är landhöjning orsakad av att jordskorpan återvänder till ett mekaniskt viloläge efter att ha befriats från tryck av inlandsis.

I slutet av senaste istiden var delar av norra Europa och Nordamerika täckta av ett upp till 3 km tjockt istäcke. Isen pressade genom sin tyngd ner jordskorpan i manteln. När isen smälte undan, började landet att stiga igen. På grund av jordmantelns höga viskositet tar denna process tusentals år.

Forskning har visat att landhöjningen inledningsvis var omkring 75 mm/år. Denna fas pågick i cirka 2000 år då isen tunnades ut och drog sig undan. När isen hade försvunnit, minskade landhöjningen till cirka 25 mm/år, och avtog sedan exponentiellt. Landhöjningen beräknas pågå i cirka 10 000 år till. Där landhöjningen idag är som störst kan 50–100 m landhöjning återstå.

Nu till denna EarthCache:

När du har skickat in dina svar till mig via min profil kan du logga denna som hittad i väntan på svar från mig. Jag kommer att försöka svara dig inom en vecka från att du skickade in dina svar, men det beror på hur mycket tid jag har. 

Du får också mycket gärna ladda upp en bild på dig och din GPS vid något av stegen, detta är såklart FRIVILLIGT. Det är också viktigt att inte spoila med vare sig bilder eller svar i loggarna, TACK!

Frågorna:

1. Hur har detta klapperstensfält skapats tror du? Tänk på din omgivning både påvägen hit och där du nu står. 

2. På denna plats (startkoordinaterna) kan du skymta ett litet klapperstensfält. Varför ligger det just här, tror du? 

3. Försök också förklara varför det är den storlek på sten som det är i detta klapperstensfält.

4. Hur vet du att det är just ett litet klapperstensfält du har funnit, förklara varför. 

LYCKA TILL! smiley

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.