Skip to Content

<

Stekkenjokk

A cache by Spirituosa, Billmanswe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/02/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Take a trip on the Wilderness Road!

Vildmarksvägen mellan Stekenjokk och Klimpfjäll.

Stekenjokk är ett område i Strömsunds kommun, Jämtlands län och Vilhelmina kommun, Västerbottens län, några kilometer från den norska gränsen. Området som benämns Stekenjokk avgränsas av Karitjärn [förtydliga] i söder och Saxån i norr. Ordet "jokk" är samiska och betydervattendrag. Stekenjokk når man via Vildmarksvägen, som är en av Sveriges högst belägna vägar.
Högsta punkten efter vägsträckan ligger 876 m.ö.h. Den asfalterade Vildmarksvägen ger möjlighet att direkt besöka kalfjällsområdet med bil. Stekenjokk är en del av samernas renbetesområde under sommaren, och renar och renskötsel är en del av naturupplevelsen i området. Där finns även möjligheter till sommarskidåkning. 

Just söder om Stekenjokkplatån ligger Korallgrottan (Sveriges längsta grotta) som man kan besöka med guide. I Bjurälven, väster om Leipikvattnet dyker Expedition Bjurälven årligen ner i Sveriges längsta undervattensgrotta för att utforska den ytterligare.

SMHI har en väderstation i området, och den noterade att Stekenjokk var den i genomsnitt kallaste platsen i Sverige i oktober 2007. Man har även svenskt rekord i högsta medelvindhastighet (47,8 m/s uppmättes i januari 2017 och 47 m/s uppmättes vidstormen Hilde den 16 november 2013).
Vid stormen Hilde slogs även novemberrekord i högsta byvindhastighet med 56 m/s. N
ärliggande orter är Ankarvattnet, Klimpfjäll, Saxnäs, Stora Blåsjön, Vilhelmina. Kyrkplatserna Fatmomakke och Ankarede ligger på var sin sida om området. I Stekenjokk fanns Stekenjokks koppargruva, som lades ned 1989.
Det har gjorts ansökningar om att öppna gruvan igen, men länsstyrelserna i både Jämtlands och Västerbottens län har ställt sig negativa till ansökan.

Wilderness road between Stekenjokk and Klimpfjäll.

Stekenjokk is an area in Strömsund municipality, Jämtland County and Vilhelmina municipality, Västerbotten County, a few kilometers from the Norwegian border. The area known as Stekenjokk is delimited by Karitjärn [clarified] in the south and Saxån in the north. The word "jokk" is Sami and mean watercourses. Stekenjokk is reached via Vildmarksvägen, which is one of Sweden's highest roads.
The highest point after the distance is 876 m. The asphalted Wilderness Road offers the opportunity to visit the Kalfjäll area by car directly. Stekenjokk is part of Sami's reindeer herding area during the summer, and reindeer husbandry and reindeer husbandry are part of the area's natural experience. There are also opportunities for summer skiing.

Just south of Stekenjokkplatån lies the Korallgrottan (Sweden's longest cave) that you can visit with guide. In Bjurälven, west of Leipikwater, Expedition Bjurälven descends annually into Sweden's longest underwater cave to explore it further.

SMHI has a weather station in the area, and it noted that Stekenjokk was the average coldest spot in Sweden in October 2007. It also has Swedish record at the highest average wind speed (47.8 m / s was measured in January 2017 and 47 m / s was measured at the storm Hilde November 16, 2013).
At the storm, Hilde also hit November record at the highest wind speed at 56 m / s.
Nearby resorts are Ankarvatnet, Klimpfjäll, Saxnäs, Stora Blåsjön, Vilhelmina. The church sites Fatmomakke and Ankarede are situated on each side of the area. In Stekenjokk there was Stekenjokk copper mine, which was laid down in 1989.
Applications have been made for opening the mine again, but the county administrative boards in both Jämtland and Västerbotten have rejected the application.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.