Skip to Content

<

Roubenka Lučice

A cache by Cabas01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Roubenka Lučice

Stručný popis objektu památkového fondu obce, která je od roku 1996 součástí Krajinné památkové zóny Chudenicko, právem vévodí obytné stavení usedlosti čp. 2. Nenápadně vyhlížející přízemní roubený dům trojdílné dispozice komorového typu. Vystavěný na severní straně dvora, v sobě ukrývá pozůstatky někdejší dýmné jizby, kterou v pozdějším období nahradila pokročilejší světnice. Jizba se nalézá v přední části stavby, která je z čela osvětlována dvojicí oken. Na existenci prastarého typu domu, který má svůj původ již v dobách pozdního středověku, poukazuje kromě jiného také tzv. dýmný otvor, v odborné literatuře zvaný též "Rauchfenster", dodnes ho může zvídavý pozorovatel nalézt již zaslepený v průčelní stěně objektu v ose mezi okny. Má důkladnou tesařskou trámovou zárubeň, původní okenní otvory ve štítu byly oproti současným menší a ležely níže než okna stávající, jinou unikátní konstrukcí středověkého původu, kterou si dům uchoval, je dřevěný sedlový portálek užitý v podkroví, které v minulosti sloužilo jako sýpka. Portálek je vyvaven jednokřídlými dveřmi s dobovým, pozdně gotickým kovaným zámkem, nejen obvodové zdi, ale i některé vnitřní stěny jsou dodnes roubené. Podstřešní část štítu je bedněná svisle kladenými prkny, strop světnice je povalový, suterén je zaklenut valenou kamennou klenbou. Interiér domu byl již v minulosti opakovaně adaptován a dílčích změn doznal i v průběhu prozatím posledních oprav. Sekundárního původu je také veranda přiléhající k domu z nádvorní strany či ryze novodobá krytina, poněkud nekorespondující s památkovými kvalitami budovi. Mimořádné stáří stavby, v oblasti celého Plzeňského kraje naprosto ojedinělé, doložil provedený dendrochronologický průzkum, který její jednu z nejstarších budov svého druhu v celé České republice, zcela právem je objekt památkově chráněn.


Interiér objektu

Interiér stavby prodělal v průběhu věků celou řadu změn, od dýmné jizby přešla chalupa až ke světnici, která sama byla upravována, prozatím poslední stavební zásahy se realizovali v 90. letech 20. století, budova si uchovala mnohé stavební konstrukce jestě středověkého původu, především pak srubové stěny s dýmným otvorem nebo dřevěný sedlový portálek vybavený dveřmi s gotickým zámkem.


Okolí objektu

Součástí lučické usedlosti čp. 2 také jsou volně stojící chlévy situované ve dvoře proti obytnému stavení, stavba zděná z lomového kamene má sedlovou střechu s polovalbou, krytou taškou bobrovkou. Interiér budovy je zastropen třemi poli plackových kleneb, přestože dvůr svymi rozměry představuje spíše prototyp menší usedlosti, je pro kopcovitou krajinu Chudenicka typickým zástupcem hospodářství provozovaných zdejším selským stavem. Okolní zástavba je z větší části přízemní, v některých případech se jedná o domy s polopatrem.


Historie objektu

dvůr čp. 2 ležel k roku 1838 na parcele pozemkového čísla 14, v čele statku, na jeho severní straně, ležel v místech dnešního obytného stavení nespalný objekt obdélného půdorysu, podélnou osou situovaný ve směru západ - východ, jižně od něho se při západní straně dvora nacházel jiný nespalný objekt vyzdvižený na půdoryse podélnou osou ve směru západ - východ, od východu ke dvoru čp. 2 přiléhal jiný statek, který byl založen na pozemku čp. 15, byl složen ze tří staveb, dvou spalných a jednoho zděného objektu , který od východu bezprostředně navazoval na dům dvora čp. 2, pouze teoreticky se lze domnívat, že jde o původně jednu velkou usedlost, která byla sekundárně rozdělena a dvě přibližně stejně velké části, s obytnými objekty na severu, přestože dům čp. 2 je prokazatelně roubený, byl císařskými komisary klasifikován jako objekt nespalně, tedy zděný, jde o zajímavý, ne však ojedinělý příklad hodnocení objektu nikoliv podle staveního materiálu, ale vzhledu obvodového pláště, lze se proto domnívat, že k roku 1838 byl dům již omítnutý a v této podobě setrval až do 80. let 20. století, kdy byl po objevu dymného otvoru zbaven vnějších omítek.Keška

Nyní ke keši samotné. Tato keš je zahrnuta do série ''Krásy Chudenicka'' tak si nezapomeňte opsat číslo a písmeno z obalu keše. Prosím chovejte se ohleduplně k přírodě a státním či přírodním památkám. Roubenka není veřejnosti přístupná, proto to prosím respektujte. Pro odlov keše není potřeba nic rozebírat ani nikam lézt. Keš a bod zájmu je na velmi frekventovaném místě. Proto prosím buďte oparní a pohybujte se v místě tak, aby se nestalo nic vám či někomu v okolí. Schránku prosím vracejte vždy na stejné místo a stejným způsobem.


Série

Nezapomeňte navštívit i ostatní keše této serie. V každé keši najdete písmeno a číšlo které budete potřebovat pro odlovení finální keše.


Chudenická Lípa
Kvapilova jezírka
Rybník Lotrov
Vyhlídka U křížku
Roubenka Lučice
Zámek Lázeň sv. Wolfganga
Chudenická bažantnice
Modrý Abbe
Kostel Sv. Jana Křtitele
Rozhledna Bolfánek
Krásy Chudenicka

Additional Hints (Decrypt)

Cbxyrxav n cnx uyrqrw!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.