Skip to Content

<

MiS Storgästvägen och Predikstolen

A cache by retlavlax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/21/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Historia

Replot kyrka är byggd på 1780-talet vid den livligt trafikerade leden över Kvarken. Antalet resenärer var ofta så stort att rutten över Replot i folkmun fick namnet Storgästvägen. Gästgiveri- och skjutsverksamheten präglade bygden. Också rikets stormän reste längs denna led. Det berättas till exempel att en svensk kung skulle ha ”spisat middag” på den plats där kyrkan senare byggdes. Uppgifter finns om att det handlar om Gustav II Adolf på 1620-talet.

I Replot kyrka finns två 1600-talsskatter från Sankta Maria kyrka i Vasa. Altaret och predikstolen i stadskyrkan förnyades nämligen på 1840-talet, varvid de äldre delarna av interiören flyttades till Replot. Altartavlan som föreställer den sista nattvarden är daterad år 1673 av okänd konstnär. Sankta Maria kyrka, byggd på 1500-talet, förstördes i stadens brand år 1852. Den ”nya” altartavlan i Vasa, målad av J.G. Sandberg på 1840-talet, hann också räddas och finns idag i nuvarande Korsholms kyrka.

(Källa: Bl.a. www.korsholmsskargard.fi, Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Cacheinstruktioner

För att hitta denna cache behöver du en bil eftersom det är långa sträckor mellan de olika punkterna som skall besökas. Avslutningsvis kan dina travelbugs och geocoins ta in på ett gästgiveri!

Vid startpunkten står du framför den plats i Gamla Vasa där predikstolen en gång fanns. Inuti kyrkans väggar gick en trappa upp till predikstolen. Öppningen uppe på väggen är nu igenbommad med en grind. Hur många lodräta runda järnstänger är det i grinden = A

Före du fortsätter till Replot kyrka skall du först observera hur många lampor som hänger ovanför kyrkoruinen och lyser upp dess insida = B

Vid "Stage 2" rekommenderas ett besök inuti Replot kyrka om det bara är möjligt, men det är inte nödvändigt för att hitta denna geocache. Predikstolen och altartavlan är intressanta men den kraftigt lutande kyrkan erbjuder i sig en unik upplevelse.

Utanför kyrkan finns flera krigargravar. Hur många rader med krigargravar finns det = C? Hur många är de små identiska gravstenarna = D?

X = ((C-B)*A)+3
Y = A*B

Cachen hittas på följande plats:
N 63° X.110+(A*D)
E 021° Y.(B*C*D)+A+40

Medeltid i samtid

Leader-projektet "Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia" genomförs i de 14 tvåspråkiga österbottniska kommunerna under perioden april 2016–mars 2018.

”Medeltid i samtid” lyfter fram Österbottens äldre historia, från 1300-talet till 1600-talets mitt*, synliggör den och arbetar med metoder för ökad kunskapsöverföring. Målsättningen är att öka medvetenheten om den äldre historien och om hur den kan användas som resurs i dag.

* = vissa geocacher är gjorda kring händelser som skedde i skiftet mellan 1600 och 1700 talet.

Historia

Raippaluodon kirkko on rakennettu 1780-luvulla Merenkurkkua ylittävän väylän varteen. Väylä oli vilkkaasti liikennöity, ja matkalaisten lukumäärä oli usein niin suuri, että Raippaluodon reitti kansan suussa sai nimen ”Isonvieraantie” (ruots. Storgästvägen). Kestikievari- ja kyytipalvelut olivat tärkeitä. Myös valtakunnan päämiehet käyttivät tätä reittiä. Kerrotaan muun muassa, että ruotsalainen kuningas olisi ”nauttinut päivällistä” sillä paikalla, jolle kirkko myöhemmin rakennettiin. Tietojen mukaan kyseessä olisi Kustaa II Aadolf 1620-luvulla.

Raippaluodon kirkossa on kaksi 1600-luvun aarretta, jotka ovat peräisin Pyhän Maarian kirkosta Vaasasta. Kirkon alttari ja saarnatuoli uusittiin nimittäin 1840-luvulla, jolloin vanhemmat sisustuksen osat siirrettiin Raippaluotoon. Alttaritaulun aiheena on Viimeinen ehtoollinen ja se on päivätty vuonna 1673. Vaasan 1500-luvulla rakennettu kirkko tuhoutui täysin kaupungin palossa vuonna 1852. ”Uusi” J.G. Sandbergin 1840-luvulla maalaama alttaritaulu ehdittiin kuitenkin pelastaa ja se siirrettiin myöhemmin Mustasaaren kirkkoon.

(Lähteet: Mm. www.korsholmsskargard.fi, Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Geokätkön ohjeet

Löytääksesi tämän kätkön tarvitset auton, koska kätkön eri pisteet sijaitsevat kaukana toisistaan. Etsinnän päätteeksi reissaajasi ja geokolikkosi voivat majoittua kestikievariin!

Lähtöpisteessä seisot sillä paikalla Vanhan Vaasan kirkon raunioissa, missä saarnatuoli aikoinaan sijaitsi. Kirkon seinässä kulkee portaita, jotka veivät ylös saarnatuolille. Seinässä oleva aukko on suljettu portilla. Montako pystysuoraa pyöreää rautakankea portissa on? = A

Ennen kuin jatkat Raippaluodon kirkolle sinun pitää laskea valaisimien lukumäärä kirkon raunioiden sisätilan yllä. = B

”Stage 2”-tasolla suosittelemme vierailua Raippaluodon kirkossa, jos vain mahdollista, mutta tämä ei ole välttämätöntä tämän geokätkön löytämiseksi. Saarnatuoli ja alttaritaulu ovat mielenkiintoisia, mutta voimakkaasti kalteva kirkko tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen jo sinänsä.

Kirkon ulkopuolella on useita sotilashautoja. Montako sotilashautojen riviä hautausmaalla on? = C Mikä on samanlaisten pienten hautakivien lukumäärä? = D

X = ((C-B)*A)+3
Y = A*B

Kätkön sijainti on seuraava:
N 63° X.110+(A*D)
E 021° Y.(B*C*D)+A+40

Medeltid i samtid

Leader-hanke ”Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia” toteutetaan 14 kaksikielisessä pohjalaiskunnassa huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2018.

”Medeltid i samtid” (= ”Keskiaika nykyajassa”) nostaa esille Pohjanmaan varhaishistorian 1300 -luvulta 1600 -luvun puoleenväliin* ja kehittää uusia menetelmiä keskiajan tuntemuksen siirtämiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen varhaishistoriasta ja siitä, miten sitä voidaan käyttää voimavarana nykypäivän hankkeissa.

*Muutamat geokätköt liittyvät 1600- ja 1700 -lukujen vaihteen tapahtumiin.

History

Built in the 1780s, Replot church is situated by the route over the Kvarken sound; historically, quite a busy route. The travelers were often so many that the route was commonly called Storgästvägen, Great Visitors’ Road. The locals provided services for the travelers – board and lodging, transportation et cetera – which made an imprint on everyday life in the area. The high and mighty used this route over Kvarken as well as common people. It is, for instance, said that a Swedish king has dined at the exact spot where the church was later built. This king is believed to be Gustav II Adolf (Gustavus Adolphus) of Sweden. If true, the event would have taken place in the 1620s.

Replot church holds two treasures from the Church of Saint Mary in Vaasa, both from the 17th century: the altar and pulpit, and the altar painting. When the Church of Saint Mary was redecorated in the 1840s, the older furnishings were moved to Replot. The altar painting, dated in 1673 by an unknown artist, depicts the last communion. The Church of Saint Mary, dating back to the 16th century, was destroyed in a devastating town fire in 1852. The new altar painting was rescued from the flames and can now be seen in Mustasaari church in Old Vaasa.

(Sources: www.korsholmsskargard.fi; Finlands svenska folkdiktning, II sägner, 1. Kulturhistoriska sägner 1928)

Geocache instructions

The distances between the different locations you have to visit to find this geocache are rather long. Therefore, you need a car. Finishing off, your travelbugs and geocoins could check into a boarding house.

At the starting point, you are standing within the walls of the church ruin in Old Vaasa, in front of the spot where the pulpit once was. The stairway leading up to the pulpit was built into the wall. There is an opening in the wall, now barred with a gate. How many round, vertical iron bars are there in the gate? = A

Before leaving the church ruins and continuing to Replot church: How many lamps are there hanging over the church ruins, illuminating the inside? = B

It is not necessary to visit Replot church in order to find the cache. Nonetheless, as part of stage 2, a visit to the church is recommended. The pulpit and the altar painting are both quite interesting per se. The most interesting feature of the church is, however, the surprisingly steep angle at which the church is leaning.

In the churchyard, there is a number of soldier’s graves. How many rows of graves are there? = C How many small, identical gravestones are there? = D

X = ((C-B)*A)+3
Y = A*B

The geocache can be found at the following location:
N 63° X.110+(A*D)
E 021° Y.(B*C*D)+A+40

The Middle Ages – In Our Time

“Medeltid i samtid” (in English, freely translated: The Middle Ages – In Our Time) was an EU financed LEADER project carried out between April 2016 and March 2018 in fourteen municipalities along the Ostrobothnian coast.

The aim of the project was to raise public awareness about the Medieval Era in the region, i.e. the period reaching from the 14th century to the middle of the 17th century, and introduce new methods of using medieval history as a resource for cultural projects and educational purposes today.

(Please note: Some of the geocaches in this series evolve around incidents or episodes from the 17th or 18th century.)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

46 Logged Visits

Found it 40     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.