Skip to Content

<

NFC elektrotechnicka

A cache by Evicta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2017
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá mimo jiné výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie. Podle hodnot proudu a napětí se dělí na elektrotechniku silnoproudou a slaboproudou.

 


Elektrotechnika je také obor lidské činnosti zabývající se praktickým využitím elektrické energie. Z toho vyplývá, že rozpětí elektrotechniky sahá od nejjednodušších zařízení jako jsou bleskosvody až k nejkomplikovanějším lidským výtvorům jako počítače, od digitálních hodinek až po atomové elektrárny.

 

Elektrotechnické obory

 

Elektrotechnika se štěpí na řadu oborů a podooborů. Přitom tyto obory v zásadě můžeme rozdělit na tzv. slaboproud a silnoproud – podle velikosti energií, s kterými se zde pracuje. K oborům „slaboproudu“ se řadí například elektronika a telekomunikace, k oborům „silnoproudu“ patří elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a elektrické pohony. Tyto obory mnohdy nelze zcela striktně oddělit, protože se mnohde prolínají a navazují na sebe.

 

Podíváme se blíže na slaboproud:

Elektronika – je vědní obor, jehož předmětem je výzkum zákonitostí působení elektronů a dalších nabitých částic s elektromagnetickým polem a rozpracování metod konstrukce elektronických přístrojů, ve kterých se toto působení používá pro přeměnu elektromagnetické energie s cílem přenosu, zpracování a uchování informací, automatizace výrobních procesů, konstrukce energetických zařízení a podobně.

Elektronika se zabývá zařízeními založenými na bázi elektronických součástek. Přitom za elektronickou součástku se považuje součástka schopná ovládat tok elektrické energie bez použití pohyblivých mechanických dílů. Prvními aktivními elektronickými součástkami byly elektronky, které daly tomuto oboru jméno. Dnešní elektronika je založená na polovodičích, které se v současnosti vyrábějí téměř výlučně na bázi křemíku. Hlavní výhodou polovodičových součástek je možnost jejich miniaturizace, která vedla ke vzniku integrovaných obvodů. Integrovaný obvod může obsahovat několik součástek, ale také několik milionů nebo několik stovek milionů součástek jak jsme tomu svědky u moderních mikroprocesorů. Už přes třicet let platí tzv. Mooreův zákon, který říká že množství součástek které se daří integrovat na jediném čipu roste exponenciálně, zatímco cena a spotřeba (ztrátový výkon) součástky klesá.

 

 

 

Základy elektrotechniky

 

Teoretickou základnou elektrotechniky jsou Maxwellovy rovnice, které popisují chování elektromagnetického pole. Elektromagnetické pole se mnohdy často jeví jako elektrické pole nebo magnetické pole, podle toho která složka se při určitých jevech výrazněji projevuje.

 

Základní pojmy

    elektrický proud
    elektrické napětí
    elektrický obvod
        zkrat
        galvanické oddělení
    elektrický odpor
    magnet
    elektrická kapacita
    indukčnost
    impedance
    PN přechod

 

Elektrotechnické materiály

    vodiče
    izolanty
    polovodiče
    odporové materiály
    magnetické materiály
    dielektrika
    materiály pro výrobu chemických baterií
    materiály pro chlazení a tepelnou izolaci

 

Praktická výroba DPS (desky plošných spojů) spočívá v těchto hlavních krocích:
- nařezání desek z cuprextitu
- broušení brusným papírem
- tisk motivu plošných spojů pomocí sítotisku
- vytvrzení motivu při vyšší teplotě
- leptání v roztoku kyseliny chlorovodíkové
- smytí barevného motivu roztokem hydroxidu sodného
- oplach vodou a následné vysušení teplým vzduchem
- vyvrtání případných otvorů pro součástky
- přebroušení brusným papírem
- tisk nepájivé masky mimo SMD plošky
- vytvrzení nepájivé masky při vysoké teplotě
- natření tavidlem a aplikace cínové vrstvy na plošky
- oplach vodou a usušení
- seříznutí okrajů na přesný rozměr, zbroušení okrajů
- osazení součástkami dle schématu a přiletování cínem
- zabudování do přístroje, ve kterém bude osazená deska sloužit svému účelu

 

 

Keš

 

Technologii NFC jistě nemusím představovat, pouze připomenu, že k načtení dat ze štítku je potřeba zařízení, které tuto technologii podporuje (v dnešní době snad všechny chytré telefony).

Na úvodních souřadnicích nic není. Vaším úkolem je najít NFC štítek, který vám řekne, kde je ukrytá keš. Místo se štítkem si ale musíte vyluštit pomocí těchto DPS:

 

 

Velikost krabičky je přizpůsobená obsahu listingu, tudíž nano. Neberte to jako pomstu, ale jako změnu mezi ostatními krabičkami v okolí. Vždyť celá elektrotechnika je založena právě na mikro a nano částicích. Ostatně, krabičku velikosti piko nebo dokonce atto bohužel žádnou nemám :-)

Prosím, vracejte keš PŘESNĚ na své místo!

 

Hodně štěstí při lovu a prosím, nekamenujte mě!

 

 

Additional Hints (Decrypt)

qbmivf fr wv ipnf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.