Skip to content

Zmizele Louny #1 - Valteruv cukrovar Traditional Geocache

Hidden : 09/14/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sérií „Zmizelé Louny“ bych chtěl připomenout dnes již mnohdy zapomenuté budovy a části Loun, které se podílely na psaní historie Loun a to kolikrát i dosti významně. Mezi nejdůležitější z nich zajisté patřil i Valterův cukrovar.


Obrázek Akciového cukrovaru (dříve Valterova - původně Hýrova)z období krátce před rokem 1914 (zdroj http://koda.kominari.cz/?action=fotka&id=20863 )

Část mapy, z roku 1914, zobrazující Rolnický akciový cukrovar - dříve Valterův (zdroj: Oblastní muzeum v Lounech)

 

Cukrovar se začal stavět v roce 1869 z iniciativy Františka Hýry, který ho pod názvem Akciový cukrovar vlastnil do roku 1873, kdy zkrachoval díky propadu akcií na burze.

Cukrovar tak přechází do konkurzní podstaty, odkud ho roku 1877 za konečnou cenu 350 000 zl. kupuje Matěj Valtera( původně byla prodejní částka 220 000 zl. a díky osmi silným zájemcům se vyšplhala na konečnou částku 350 000 zl.). Zpočátku se Valtera potýkal s velkými finančními problémy, se kterými mu pomohla nakonec Občanská záložna v Hradci Králové. Také mu výrazně prospěly právnické rady od JUDr. Jana Vašatého, kterému se podařilo oddálit splacení splátek o dva roky. Jelikož se první dvě kampaně vydařily, tak byl Matěj Valtera schopen splatit značnou část svých dluhů a během dalších let se stal nejbohatším mužem regionu. Po upevnění pozice jednoho z nejbohatšího muže ve městě začal s rozsáhlou modernizací cukrovaru.

V noci 8. listopadu 1891 zachvátil Valterův cukrovar rozsáhlý požár. Přes velkou snahu hasičských sborů z Loun a širého okolí se podařilo zachránit pouze část kotelny, řepníku a skladiště cukru. Byť měl Matěj Valtera cukrovar pojištěn na částku bezmála 500 000 zl., dostal od pojišťovny zaplaceno pouze 260 510 zl. Tato katastrofa, která mohla cukrovar zničit, mu naopak pomohla k ještě větší prosperitě a slávě, jelikož Valtera zainvestoval značnou sumu ze svých prostředků nejen na obnovu, ale i na následnou další modernizaci a rozvoj cukrovaru. Zaváděl chemické i technické novinky – byl kupříkladu první, kdo pracoval se dvěma bateriemi a také patřil mezi první, kdo využívali tzv. Riedingův kanál. Díky tomu cukrovar ještě zvýšil objem zpracované řepy, takže například během 93 dní trvající řepné kampaně v roce 1895 zpracoval 934 984 metrických centů řepy – skoro jeden milion !!! I v letech následujících se pohyboval objem zpracované řepy hodně vysoko. Valterův cukrovar se řadil mezi nejmodernější a největší v celé rakousko-uherské monarchii.

Slavná historie Valterova cukrovaru se začala uzavírat roku 1905, kdy Matěj Valtera zahájil jednání o prodeji cukrovaru a i dalšího svého majetku s Živnostenskou bankou, které ho nakonec i 30. 6.1908 prodává. Předání cukrovaru se účastnili o týden později ředitel Živnostenské banky dr. Jaroslav Preiss, ředitel Valterova cukrovaru Josef Matouš, ředitel Rolnického akciového cukrovaru František Hruška a ředitel cukrovaru v Lenešicích K. Zvěřina.

Díky Valterovu a po roce 1893 otevřenému Rolnickému akciovému cukrovaru ( o kterém si více povíme v další z kešek ze série „Zmizelé Louny“ ) se na přelomu 19. a 20. století Louny staly městem s největší roční výrobou cukru v celé rakousko-uherské monarchii v poměru na jednoho obyvatele !!!

 

O životě samotného Matěje Valtery si více povíme v kešce s názvem „Po lounských stopách Matěje Valtery“, která je momentálně v přípravě.

 

Do dnešních dob se nám dochovaly z rozsáhlého areálu cukrovaru pouze budovy bývalých dělnických bytů v ulici Pod cukrovarem, č.p. 448, 413 a 496 se smutně se tyčící osamělou dvojicí kovových sloupů  a pozůstatek pilíře mostní lávky (na obrázku cukrovaru z v úvodu je vidět na levé straně), která sloužila cukrovaru pro odvod odpadové vody do usazovacích jam na druhém břehu řeky Ohře, ke kterému nás také dovedou úvodní souřadnice a kde je ukryta keška.

thorsevenrajce.net

Jedna z mála dochovaných fotografií lávky (zdroj: Oblastní muzeum v Lounech)

 

Použité materiály:

Článek PhDr.Martina Vostřela, Ph.D. z knihy „Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci“ vydané roku 2011 Národním technickým muzeem a Národním zemědělským muzeem Praha + osobní konzultace s autorem

Materiály poskytlo Oblastním muzeum v Lounech

http://koda.kominari.cz/?action=fotka&id=20863

 

Nezapomeňte si také opsat bonusové číslo, které bude potřeba pro nalezení bonusové keše ze série „Zmizelé Louny“!

S ohledem na častý pohyb rybářů, pejskařů a dalších potencionálních mudlů bych chtěl poprosit na opatrnost a obezřetnost při vyjímání a ukládání keše.

Za mokra, či za sněhu může být díky povaze terénu ke keši horší přístup...


odkaz na ofocený logbook: https://www.rajce.net/a15063215

coFTF

19.09.2017

net0pýr, kOčkOpýrka


STF

19.09.2017

jenik30


coTTF

20.09.2017

Lynnyrd, Ploskostanka, DUGACZKA


Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzral i "zabubfgebzr"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)