Skip to content

Kamenná scenérie Louny EarthCache

Hidden : 10/15/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kamenná scenérie Louny


Kamennou scenérii v parku Benátky v Lounech zhotovil v roce 2008 dle vlastního návrhu zahradník a tvůrce kamenných kompozic PhDr. Stanislava Špoula. Vyrostl zde tzv. kamenný les ze 130 tun horniny. Dílo je vytvořeno z kamenných bloků čedičové horniny tefritu sloupcovité odlučnosti, vyskytující se v geologickém masivu Českého středohoří a valounů, které symbolizují vodní koryto pocházejících z říčních náplav pravěkého Ohře.

Bloky použité v scenérii jsou z čediče nebo-li bazaltu, což je nejhojnější výlevná magmatická hornina na povrchu Země, Měsíce a patrně i jiných těles sluneční soustavy; na Zemi tvoří více než 90 % výlevných hornin. Je to jemnozrnná šedočerná hornina složená přibližně stejným dílem z plagioklasů a pyroxenů (u obou jde o druhy bohaté vápníkem) a z necelých 20 % ostatních minerálů (hlavně olivín, pyroxen chudý vápníkem a Fe-Ti oxidy). Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Ve své stavbě obsahuje často velké krystaly minerálů či vesikule, drobné bublinky vyplněné plynem či druhotnou mineralizací, a nebo se vyskytuje ve formě strusky. Odlučnost čediče je obvykle sloupcovitá. Při chladnutí magmatu a pozdějším zvětrávání se tvoří pěti, šesti či sedmiúhelníkové bloky. Textura bývá proudovitá nebo všesměrná.

Valouny použité v scenérii jsou z křemenců a slínů. Tyto dvě horniny jsou typické pro koryto řeky Ohře v oblasti Loun. Jak je možné, že se zde vyskytují tyto dva druhy valounů. Odpověď je jednoduchá:

Křemencové valouny jsou zde v podloží už od dob třetihor. Jejich složení je převážně z křemence, nebo-li také kvarcitu. Je metamorfovaná hornina regionálního vzniku vyznačující se jemnou až středně hrubou zrnitostí. Na první pohled je možné si kvarcit splést s mramorem. Kvarcity patří mezi zralé sedimenty, velikost jejich velmi dobře opracovaných zrn se pohybuje od 2 do 0,05 mm. Obsahují až 95 % křemenných zrn. Barva je světlá od bílé a šedivé po nažloutlou až načervenalou. Struktura bývá zubovitá až mozaikovitá. Tmel bývá křemitý. Díky svému složení je kvarcit odolná hornina. Může obsahovat příměsi jako jsou pyrit, slída, živec a magnetit.

Slínové valouny se do podloží "lounského Ohře" dostaly cca před 400 000 lety na konci třetí doby ledové, kdy řeka Ohře překonala přírodní překážku u Března u Loun. Díky tomu se na toto území dostaly slínové štěrky a valouny, tzv. slínovec. Slínovec je sedimentární jemnozrnná hornina složená převážně z jílových minerálů. Většinou tmavě až světle šedá. Vzniká díky zpevněním slínu.

Ke keší:
Toto není obyčejná cache, proto na místě nehledejte žádnou fyzickou krabičku. Na místě kamenné scenérie zjistěte odpovědi k těmto otázkám, poté je zašlete na můj profil. Otázky nepřipojujte k logům, jinak bude log smazán. Nečekejte na potvrzení správnosti odpovědí. V případě nejasností vás budu kontaktovat.
1) Odhadněte výšku nejvyššího čedičového sloupce v kamenné scenérii.
2) Nyní se zaměřte na valouny, které symbolizují koryto řeky Ohře. Zkuste mi říct, které typy zde valounů tu převládají.
3) Na jednom čedičovém sloupci v scenérii je malá kovová infocedulka. Napište mi, která hornina použitá zde v scenérii nepochází z okolí Loun.

4) Dobrovolný úkol je připojit do logu fotku z Kamenné scenérie, ale dbejte na to, ať nenapovídáte ostatním. ;-)Additional Hints (No hints available.)