Skip to Content

<

Odpadkova

A cache by czprava Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skládka odpadů Kozly byla původně založena v pískovcové roklině. Sklon čela skládky byl značný, nejvyšší mocnost skládky přesahovala 30 m a objem uložených odpadů se odhaduje na více jak 1 mil. m3.
 
Něco málo o skládce

Skládka se nachází v terénní depresi na jižním okraji obce Kozly, při silnici Česká Lípa – Dubice. Byla v provozu v letech 1982-1996. Neměla žádné těsnící prvky zabraňující vsaku vod z boků tělesa skládky nebo infiltraci do hlubšího podloží. Stejně neměla ani prvky bránící výtoku vod infiltrovaných tělesem skládky.
Množství uloženého odpadu se odhaduje na 524 000 tun. Na skládce byly ukládány převážně odpady z domácností a drobné výroby, papír, plast, odpady pryže, popel a škvára ze spalování uhlí, popel, výkopové zeminy, stavební suť a netoxické průmyslové odpady, tj. nešlo o skládku průmyslového odpadu, hodnoceného jako nebezpečný. Skládka byla provozována jako řízená a byla v několika etapách rozšířena. Byla celá oplocena, vjezd byl zabezpečen uzamykatelnou závorou.

Rozloha skládky a její zabezpečení

Západní část s rozlohou kolem 19 000 m2 a odhadovaným objemem 130-180 000 m3 byla zčásti rekultivována. Odpad zde byl ukládán na volném terénu v mocnosti 3-12 m.Pod touto částí byl umístěn trativod k odvádění přívalových vod ze zamokřeného severního předpolí skládky.
Východní část, provozovaná od roku 1991, má rozlohu přibližně 21 000 m2 a objem uložených odpadů se odhaduje na 150 000-200 000 m3. Mocnost uložených odpadů se předpokládá kolem 2-9 m. Komunální odpad byl ve východní části skládky ukládán bez jakéhokoliv zabezpečení proti možné kontaminaci výluhy.

Rekultivace skládky

V roce 1999 byly podle projektu v patě svahů skládky vybudovány záchytné drény, jejichž účelem bylo kromě zachycení vod prosakujících tělesem skládky i zabezpečení stability svahů před podmáčením paty svahů. Vybudovaná drenáž ústí do tří bezodtokých jímek.
Při vyhodnocování pravidelného monitorování provedeného v druhé čtvrtině roku 2000 však bylo zjištěno, že drény plní svou funkci pouze částečně. Přítok do dvou ze tří jímek je vyšší, než se původně předpokládalo.
Na skládce probíhá systematické monitorování kvality podzemních a povrchových vod do současnosti. K dispozici jsou výsledky monitorování ze 7 monitorovacích vrtů a 2 dokumentačních bodů a jedné studny.

Poškození skládky

Jižní okraj skládkového prostoru se stýká s okrajem ochranných vodárenských objektů. V současné době je skládka zcela zarostlá náletovou vegetací. Při přívalových deštích v létě roku 2010 došlo k poškození odvodňovacího příkopu na nejnižší terase skládky, jeho sesuvu a protržení fólie a průniku srážkových vod do tělesa. Došlo k vyplavení značného množství skládkového materiálu do přilehlého lesa a vytvoření rozsáhlé kaverny pod fólií.
 

Additional Hints (Decrypt)

fgntr: ceiav boenmrx, mryran fzrebixn, uyrqrw hiavge tnovbah
svanyr: qehul boenmrx, oyvgxl an cybgr if fgner prqhyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.