Skip to content

Kus cukru Letterbox Hybrid

Hidden : 12/20/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozývame Vás na do školy, kde nedostanete trstenicou ani päťku do žiackej knižky. Zato tu môžete dostať kus cukru, ak budete dobre hľadať.


Peter JilemnickýPeter Jilemnický (pseudonymy Al Arm, Peter Malý, Peter Hron) (* 18. marec 1901, Kyšperk (súčasný Letohrad), Rakúsko-Uhorsko – † 19. máj 1949, Moskva, Sovietsky zväz) bol komunistický slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ českého pôvodu.Narodil sa v rodine rušňovodiča a mal dvoch súrodencov, brata Jindřicha a sestru Máriu. Základné vzdelanie získal na meštianskej škole v Kyšperku a v Červenej Vode, potom pokračoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Chrudime, no napokon maturoval (zložil učiteľskú skúšku) na učiteľskom ústave v Leviciach až v roku 1921. Medzitým pracoval ako učiteľ v Česku (Voměrovice 1920 – 1921). Vojenskú službu vykonával v rokoch 1921 až 1923, najprv v Rimavskej Sobote, neskôr v Banskej Bystrici, kde sa zoznámil s Gottwaldom a aj pod jeho vplyvom roku 1922 vstúpil do KSČ.

Potom sa živil ako učiteľ na Slovensku (vo Svrčinovci 1923 – 1926, krátko v roku 1926 v Čadci). Na Slovensku hovoril po slovensky bez poznateľného akcentu. 12. júla 1926 bez povolenia úradov emigroval do ZSSR ako učiteľ a kronikár družstva Interhelpo (založené 1924 v Žiline) vycestoval do kirgizského Frunze. Od roku 1927 bol registrovaný ako občan ZSSR, keď žil v krajanskej obci Pavlovka (Krasno-Čechovka). Zároveň dva roky (1928 – 1929) študoval na Štátnom inštitúte žurnalistiky (GIŽ) v Moskve. Urobil si aj výlet na Kaukaz, kde pôsobil medzi inými českými a slovenskými kolonistami Interhelpo a z tohto prostredia neskôr (1930) napísal román Zuniaci krok.
Po návrate zo ZSSR najprv (1929) pracoval v Ostrave ako redaktor Pravdy a potom ako učiteľ v Trnave a v Šajdíkových Humenciach (1930 – 1932), Kostolci-Záskalí (1932 – 1936), kde napísal dielo Kus cukru. V ňom zobrazuje život trnavských pestovateľov cukrovej repy, ktorí boli tak chudobní, že nemali ani na kocku cukru.
Od roku 1936 pôsobil vo Svätom Jure, kde si dal postaviť dom. Medzitým v roku 1934 sa v Moskve zúčastnil na prvom zjazde Zväzu sovietskych spisovateľov. V roku 1937 strávil niekoľko mesiacov v obci Lednické Rovne, kde dokončil dielo Kompas v nás. Z tohto prostredia napísal aj novelu Sklári. Roku 1938 ako český učiteľ odchádza nie celkom dobrovoľne do Česka (Poříčí u Litomyšle, neskôr Budislav), kde nielen učí, ale sa aj zapája do ilegálnej činnosti KSČ. 27. októbra 1942 ho zatklo Gestapo a bol odsúdený na osem rokov nútených prác a prevezený do pracovného tábora Griebo pri Coswigu, neskôr do tábora Dessau.

Do Jura sa opäť vrátil v júni 1945. Sám, bez manželky Ruženy, ktorá sa liečila v Tatrách (zomrela v Jure v r. 1947 na krčnú tuberkulózu). V rovnakom roku nastúpil na Povereníctvo školstva a osvety ako vedúci oddelenia pre deti a mládež. Od 28. októbra 1945 do18. júna 1946 bol poslancom Dočasného národného zhromaždenia za Komunistickú stranu Slovenska. V roku 1947 bol vymenovaný za stáleho delegáta Všeslovanského výboru v Belehrade. Od roku 1948 do predčasnej smrti 19. mája 1949 bol kultúrnym atašé česko-slovenského veľvyslanectva v Moskve. Posmrtne mu bol udelený titul národný umelec.

Dielo:

• 1921 – Devadesátdevět koní bílých, prozaická prvotina

• 1924 – 1925 – Červená sedma, výber z prozaickej tvorby z týchto rokov zhrnutý do tejto zbierky (poviedky:

Vražda v aeropláne A-71, Život po smrti, Zakryté karty)

• 1925 – Štrajk, proletárska dráma

• 1929 – Víťazný pád, románová prvotina

• 1929 – Dva roky v kraji Sovietov

• 1930 – Zuniaci krok

• 1932 – Pole neorané

• 1934 – Kus cukru

• 1937 – Kompas v nás

• 1938 – Návrat

• 1947 – Kronika

• 1947 – Cesta

• 1951 – Prečo som sa stal komunistom

• 1955 – Tri rozprávky, próza pre deti

• Pěšinky, zbierka (rukopis)

• Oheň majáků, cyklus (rukopis)

Ku keš: Na začiatok, majitelia o skrýši vedia, tak smelo na lov. Nachádzate sa na krásnom prírodnom i historickom mieste, ktoré priamo súvisí s listingom. Keď ste svoje geotátoše zaparkovali na parkingu a prídete na súradnice, riaďte sa nasledovnými radami:

1. Razítko je v knihe

2. Kniha je vo vtáčej búdke

3. Búdka je na zadnej strane stromu

4. A ako sa do nej dostať? Nuž, tu pomôže iba hint

Poprosíme opatrne vyberať aj vkladať do búdky. Ďakujeme. :-)

Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2018

GA 2018 Nominated

Additional Hints (Decrypt)

anwšgnfgarwšvr n anwaršgnfgarwšvr pífyb/ gur unccvrfg ahzore, na hasbeghangr ahzore

i erfgnhenpvv wr nw wrqan m 10 ynovrx GRZCYV xbyvrfxb fv cbgbz zbmgr clgng bq bjarevrx....

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)