Skip to content

Parná - ZAČIATOK +1 Multi-cache

Hidden : 11/27/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Multi séria spojená s riekou Parnou mapujúca jej priebeh.

Toto nie je štandardný powertrail, pre pohodlný odlov odporúčam brodiť.


Parná je vodný tok na západnom Slovensku, pravostranný prítok Trnávky dlhý 38,5 km.

Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Pezinské Karpaty, pod hlavným hrebeňom pohoria, na úpätí Vápennej (752,2 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 560 m n. m.

Tečie východným smerom, priberá kratšie prítoky z obidvoch strán, prudko sa stáča, na krátkom úseku tečie na sever a vzápätí sa stáča na severovýchod, kde preteká osadou Rybáreň so sústavou rybníkov Parina.

Zľava priberá Bohatú a ďalej tečie na východ cez rekreačnú osadu Majdan a južne od obce Lošonec ústi do vodnej nádrže Horné Orešany, ležiacej na rozhraní Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny.

Ďalej tečie územím Trnavskej pahorkatiny, stáča sa najprv na juh, preteká obcou Horné Orešany, za ktorou pokračuje juhovýchodným smerom.

Z pravej strany priberá neďaleko Dolných Orešian Orešiansky potok (174,7 m n. m.), preteká okolo Košolnej a koryto Parnej sa začína výraznejšie horizontálne vlniť.

Potom tečie cez obec Suchá nad Parnou, kde sprava priberá Podhájsky potok a rozširuje svoje koryto, preteká susednou obcou Zvončín a následne sa od hlavného koryta odpája na ľavom brehu vedľajšie koryto (154,5 m n. m.).

To tečie rovnobežne s hlavným korytom a opätovne sa pripája severne od obce Biely Kostol. V blízkosti tejto obce sa oddeľuje ďalšie ľavostranné vedľajšie rameno, ktoré pokračuje v dĺžke 4,5 km súbežne s hlavným korytom, a následne napája sústavu Trnavských rybníkov na ľavom brehu.

Pokračuje juhozápadným okrajom Trnavy, popri obci Hrnčiarovce nad Parnou, kde sa najprv na pravom brehu oddeľuje ďalšie vedľajšie rameno, tečúce súbežne s hlavným korytom, ktoré následne utvára dvojitú ostrú zákrutu a vzápätí priberá vedľajšie rameno pritekajúce z oblasti Trnavských rybníkov.

Parná tečie pri obci Zeleneč na krátkom úseku na juh, priberá vedľajšie rameno oddelené pri Hrnčiarovciach a ústi do Trnávky.

Additional Hints (Decrypt)

Cubgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)