Skip to content

Podlavice Mystery Cache

Hidden : 01/12/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


podlavice

Podlavice sú mestská časť Banskej Bystrice, ktorá ma približne  3300 obyvateľov. 

Podlavicami preteká potok, ktorý bol zároveň hranicou medzi pôvodnými obcami Podlavice a Skubín.

Prvá zmienka o tomto sídle pochádza zo 14. storočia, kedy patrila ťažiarovi Petrovi Karlovi. Začiatkom 15. storočia obec patrila zemanom Radvanskovcom, potom banským podnikateľom Jungovi, Vilhelmovičovi, Ernstovi, Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, do roku 1848 banskému eráru a mestu Banská Bystrica. Kedysi to bola samostatná obec, v 60tych rokoch bola spojená s obcou Skubín a niekoľko rokov niesla pomenovanie Laskomerské. Dnes je súčasťou Banskej Bystrice. V 80. rokoch tu bola začatá výstavba panelového sídliska. Autorom urbanistickej koncepcie sídliska bol Jaroslav Janek.

Ku keške : Na daných súradniciach cache nehladajte. K jej nájdeniu budete potrebovať zistiť 2 body a 2 azimuty:

1. bod:

N48° 44.DGG
E019° 06.CHE
Azimut:AEC°

2. bod:

N48° 44.EFF
E019° 06.F0A
Azimut:B0B°

Premenné

A - prvá číslica súpisného čísla Kostola sv. ducha v Podlaviciach,
B - počet kovových rohoží pred vchodom do základnej školy,
C - číslo označujúce poštu v Podlaviciach deleno 3,
D - druhá číslica storočia z ktorého pochádza prvá zmienka o Podlaviciach,
E - počet okien s drevenými lamelami na zvonici v Podlaviciach,
F - rok pripojenia Podlavic ku Banskej Bystrici mínus rok spojenia s obcou Skubín,
G - počet písmen v krsnom mene autora urbanistickej koncepcie Podlavíc,
H - ciferný súčet roku prvej sv. misie, ktorý nájdete na Kostole sv. ducha v Podlaviciach.

Keška sa nachádza na priesečníku 2 priamok, ktoré prechádzajú 1. a 2. bodom pod správnym azimutom. Vo výpočte konkrétnych súradníc pomôžu aplikácie Geocaching Toolbox alebo pre iOS Geocaching toolkit iGCT. Pozor v lese je zlý signál takže GPS trocha skáče. Keš je volne dostupna a pri krácaní k nej pôjdete okolo dreveného plotu hore kopcom. Momentálne je veľmi pekným orientačným bodom v lese staré kreslo z polystyrénu ku ktorému keď sa dostanete tak budete asi 10m nad keškou.
Doneste si vlastné pero a pinzetu.

Pohľad z miesta v blízkosti kešky

pohlad_od_kesky

GeoCheck.org


Listing: v1.3, Cache: v1, Logbook: v1

Additional Hints (Decrypt)

Purpxre | Fbz i oúqxr cbq pvreabh pvncbpxbh n eáq fn bgápnz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)