Skip to Content

<

Duch Sokola (075)

A cache by geosokol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/29/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Na úvodních souřadnicích keš nehledejte, nachází se zde první stage. Keš a všechny její stage jsou rozmístěny po obci Náměšť na Hané a jejím blízkém okolí. Celá trasa je dlouhá zhruba 2,5 km. Terén je celkem dobrý (až na finálku). Obtížnost je průměrná. Upozornění!!! Finálku nelovte za tmy, v dešti nebo ve sněhu. Nebezpečí úrazu!!!

1.stage


Na souřadnicích N 49°36.087', E 17°4.001' naleznete zdejší Sokolovnu. Výstavba Sokolovny byla zahájena v roce 1933 (FOTO 1).
Koncem 50. let byla u stadionu postavena turistická ubytovna, asi o 10 let později byla k sokolovně přistavěna nářaďovna a sokolovna prošla rekonstrukcí, především se vybudovalo ústřední topení
a hygienické zařízení. Na stadionu započala v 70. letech výstavba nových zděných šaten a ze starých dřevěných byl vybudován občerstvovací kiosek.
Po roce 1989 pamětníci Sokola opět obnovili svou činnost. V Náměšti došlo v roce 1999 k rozdělení původního ČSTV na fotbalový klub SK Náměšť na Hané a na T. J. Sokol Náměšť na Hané. Každý z obou spolků získal pro svou činnost část původního majetku. Bylo však třeba co nejdříve opravit budovu sokolovny s již nevyhovujícím sociálním zázemím. To se podařilo v roce 2004 velkou zásluhou Městyse Náměšť na Hané a díky jeho finančnímu přispění. Sokolovna prošla rekonstrukcí, byla vybudována přístavba s novými šatnami a sprchami, nástavba s klubovnou a dalšími volnými prostory určenými
k provozování zdejší ubytovny.
V současné době funguje v Sokole 11 oddílů pro dospělé a 6 oddílů pro děti a mládež. Celkem má přibližně 280 členů, z toho přibližně 190 dospělých (skoro přesně polovina žen a polovina mužů)
a kolem 90 dětí. Je zde provozována i turistická ubytovna o kapacitě 12 lůžek ve 4 pokojích.


FOTO 1. Zahájení výstavby sokolovny v roce 1933

Na budově sokolovny je umístěna pamětní deska věnovaná významnému členovi, bratru Vojtěchu Vaňourkovi. Působil v naší obci jako odborný učitel zdejší Měšťanské školy a taktéž jako starosta Sokola v dané době. Byl zatčen v roce 1941 po zákazu Sokola a zemřel na následky umučení
v koncentračním táboře Pod kaštany v Brně.


Rok jeho úmrtí potřebujete znát pro nalezení finální keše (A).

Dovolte, abych vám teď ukázal něco málo z historie místního Sokola. Jsem Duch Sokola a chci vám nastínit, co se zde dělo před mnoha a mnoha lety……


2.stage


Na souřadnicích N 49°36.265', E 17°03.832' naleznete místo,
kde se psala naše historie.
V roce 1874 se sešli místní občané a založili spolek Občanská Beseda Náměšťsko-Biskupská
s programem větším dílem zábavným. První valnou hromadou byl zvolen předsedou sládek Jos. Fabian. Kromě společných schůzek byly pořádány plesy a taneční zábavy, večírky, divadelní představení.
Vedle zábavního programu vyvíjela beseda i činnost osvětovou, provozovala mimo jiné také knihovnu. Zapojila se taktéž do loterie u vybudování Národního divadla v Praze v roce 1876 (na návrh V. Houdka, Fr. Řezníčka, K. Krause, Neubauera, Vymazala).
Dne 28. 11. 1909 vznikl T.J. Sokol Náměšť na Hané, ustanoven zakládacím výborem Tělocvičné jednoty. První starosta Dr. Ošťádal, místostarosta V. Ptáček a další. (FOTO 2).
Zde v sále na Záložně probíhala pravidelná cvičení, konaná 3x týdně, protože vlastní sokolovna se začala stavět až o mnoho let později. Tradičním sokolským náčiním byly kruhy, hrazda, bradla
a přeskokové nářadí – koza a kůň. Cvičení na těchto pomůckách tvořilo spolu s prostným cvičením základ sokolské myšlenky, vystavěné na základech starohelénské kultury těla a ducha. Hlavním principem sokolského programu je všestrannost – zdokonalování tělesné zdatnosti, rozvoj výkonnosti, síly, vytrvalosti a obratnosti, ale i zdokonalování kultury ducha.


FOTO 2. Zakládací výbor Tělocvičné jednoty

Teď se rozhlédněte kolem.
Najdete dům místního obchodníka Houdka. Dům vypadá pořád stejně, jen místo nápisu Haudek je tam nápis ………..

V. Houdek byl také členem Sokola. Pocházel z rodiny zámožných obchodníků, kterým patřil obchod.
Za války byl odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen, kde v roce 1942 zemřel.

FOTO 3. Obchod F. Haudek

Kolik písmen je tam místo nápisu F. Haudek v současnosti? (B)

3.stage


Souřadnice N 49°36.072', E 17°3.828'
Přesunuli jsme se před rodný dům F. S. Procházky. Společenský život v té době byl velmi rušný. Jednota pořádala mnoho akcí a jedna z nich s opravdu hojnou účastí byla i u příležitosti oslavy 50 let rodáka, spisovatele F. S. Procházky.
V té době ochotníci hrávali v Náměšti divadlo. Vhodné místo u „Staré skály“ bylo ochotníky upraveno. První hra „Gazdina roba“ se hrála ještě s papírovými kulisami. F. S. Procházka napsal pro ochotníky hru „Přástky“ (scénky z Hané).


FOTO 4. F. Procházka a divadelní ochotníci

Ve kterém roce oslavil spisovatel F. S. Procházka 50 let? (C)

4.stage


Na souřadnicích N 49°35.993', E 17°3.728' se konávala veřejná cvičení na Hradě.
V červnu roku 1914 uspořádala Sokolská Jednota okrskové cvičení, které navštívilo 1 500 diváků. Slavnostního průvodu se zúčastnilo 280 členů, 145 dívek členek a 130 dorostenců v krojích. (FOTO 5)

FOTO 5. Okrskové cvičení na Hradě

Cvičení bylo poslední zkouškou k Sletu sokolstva v Brně . Netrvalo to však déle než týden a činnost Sokola byla podvázána událostmi vyvolanými 1. světovou válkou.
Nastala mobilizace, odvody… Sokol osiřel.


Ve kterém roce se konalo poslední předválečné okrskové cvičení? (D)

Válka skončila. Mnozí se vrátili, ale dosti bylo těch, jimž nebylo dopřáno. Po vzniku svobodného Československa byla činnost Sokola obnovena. V roce 1920 ve svatodušní svátky zavítal do svého rodiště F. S. Procházka. Večer na uvítanou mu sehráli sokolští ochotníci jeho hru „Přástky“ a věnovali mu lípový věnec. Sokolské divadlo v přírodě bývalo dostaveníčkem celého kraje a bylo po mnoho desítek let v širokém okolí Náměště opravdovým pojmem. Svědčí o tom množství nastudovaných her (Strakonický dudák, Psohlavci, Lucerna, Noc na Karlštejně, Radúz a Mahulena, Babička a jiné), ale také fakt, že náměšťští ochotníci hráli i v olomouckém Národním domě představení „Přástky“ (scénky
z Hané).

V roce 1941 byl Sokol zakázán. Následně byl zatčen a odvlečen Vojtěch Vaňourek i Vítězslav Houdek. Mnoho dalších bratrů a sester padlo při obraně své vlasti. Čest jejich památce.

Vydejme se teď kousek nad Náměšť… souřadnice získáte po doplnění jednotlivých údajů
do vzorečku… N 49 °(24+B).(A-1077)‘, E 17° (5733/C).(2069-D)´

(Pro odemčení finálky potřebujete znát rok založení místního Sokola.)

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot. Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

Additional Hints (Decrypt)

xnzraan fxelf - oevqyvpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

21 Logged Visits

Found it 18     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.