Skip to content

<

Skolni predmety - Dejepis

A cache by brož Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/12/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítejte u série "Školní předměty". Pojďte si zavzpomínat na školu a oprášit své znalosti.
A nezapomeňte si opsat bonusová čísla :-).
Keš nehledejte na úvodních souřadnicích.

Škola v České republice

Povinná školní docházka (německy Schulpflicht) je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 také Všeobecná deklarace lidských práv (článek 26).
Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestanské vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869.
V současné době upravuje povinnou školní docházku v České republice zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.
Rodiče mají na výběr, zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou školu, přestoupí na gymnázium nebo využijí studia na soukromých školách.
Po dokončení základní školní docházky je dětem umožněno, aby pokračovaly dále na středních školách nebo se vyučily nějakému řemeslu. Studium na střední škole je většinou zakončeno maturitou.
Student, který složil úspěšně maturitní zkoušky, má možnost dále pokračovat na vysoké škole.

Typy škol
- mateřská škola (školka)
- základní škola
- speciální škola (dříve též zvláštní škola)
- základní umělecká škola
- základní jazyková škola
- střední odborné učiliště
- střední odborná škola
- střední škola
- gymnázium
- vyšší odborná škola
- konzervatoř
- vysoká škola
- univerzita
- Waldorfská škola
- Montessoriovská škola

A pokud si chcete na školu zavzpomínat i po keškách, zkuste třeba filmy:
„Obecná škola“
„My všichni školou povinní“
„Bota jménem Melichar“
„Marečku, podejte mi pero“
„Škola základ života“
„Cesta do hlubin študákovy duše“
Pokud raději doják, tak si určitě stáhněte film „Neobyčejný kluk“

Kolik bylo československých prezidentů?
A = ?
A = 4 (12)
A = 9 (9)
A = 0 (15)

Kdy byla vytvořena první keš?
B = ?
B = 6 (3. 5. 2000)
B = 1 (12. 8. 2004)
B = 7 (7. 2. 2001)

V jakém roce byla založena Karlova univerzita?
C = ?
C = 0 (1390)
C = 7 (1315)
C = 4 (1348)

Kdo se střetl v bitvě u Wogastisburgu?
D = ?
D = 5 (Sámova říše x franská vojska)
D = 4 (Němci x Češi)
D = 9 (Angličané x Francouzi)

Co je "robota"?
E = ?
E = 1 (král si najme pracovníky na práci)
E = 5 (povinná neplacená práce pro feudální vrchnost)
E = 9 (šlechta slouží císaři)

Jakého roku byla první zmínka o Benešovu u Prahy?
F = ?
F = 4 (1219)
F = 1 (1100)
F = 2 (1421)

N 49°46,ABC
E 014°44.DEF

Additional Hints (Decrypt)

MRENC

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.