Skip to Content

<

Sletova stafeta (055)

A cache by otec a syn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/26/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


42a1bdf9-44a6-490c-a46c-7caa9ff46f9c.jpg

A co to ta Sletová štafeta vlastně je? Sletová štafeta je celorepubliková akce, jejímž cílem je přinést sletové poselství a tím oficiálně zahájit přípravu Všesokolského sletu a nácviky sletových skladeb. Tato akce se za dobu trvání sokola konala celkem sedmkrát. V letech 1919, 1931, 1947 2011 a 2017 putovalo poselství ze všech koutů republiky do Tyršova domu. V letech 1937 a 2005 putovalo poselství opačnou stranou – z Tyršova domu do všech žup.

  Něco historie ze 3. sletových štafet. Na podzim roku 1936 byl předložen cvičitelským sborům ČOS návrh uspořádat rozestavný běh, který měl být vstupem do roku příprav k X. všesokolskému sletu. Návrh, který chtěl uskutečnit tento velký podnik ve výroční den narození dr. Miroslava Tyrše, byl jednomyslmě přijat jak oběma sbory, tak i výborem ČOS. Spojení s X. všesokolským sletem a snaha ukázat, jak sokolstvo pokročilo ve své zdatnosti, vtiskla ráz celému návrhu. Vedoucí myšlenkou návrhu bylo roznést radostné poselství o pořádání X. všesokolského sletu a výzvu k napnutí všech sil pro zdar a úspěch. Proto byl směr běhu proti oběma předcházejícím obrácen, nesměřoval do Prahy, ale odstředivě na všechny konce republiky. Protože šlo o sletové poselství, které mělo být zvěstováno všem, kdo se k nám hlásí, hledaly se cesty, jak je dodat do všech míst, kde jsou sokolská hnízda, jednoty i pobočky. Spojit tisíce obcí deseti čarami z Prahy nebylo možné, proto ajedna bylo rozhodnuto, že na hlavních tratích bude poselství doneseno z Prahy do sídel všech žup a z nich potom po vedlejších, dílčích tratí poletí všem. To byl základ, na kterém bylo dále budováno a připravováno konečné provedení.

3. rozestavný běh byl zahájen 26.října 1937 večer na letním cvičišti Tyršova domu. 10 sokolů a sokolek se rozběhlo po hlavních trasách do žup se sletovým poselstvím. Délka všech tratí byla 4 185 km, čas k uběhnutí potřebný byl propočítán na 186 hodin. Přes 42 000 běžců ze všech složek sokolského bratrstva se však ze všech sil přičinilo, aby výsledek běhu byl dokonalý. Od hlavních tratí odbočily ve většině žup až 28. října ze sídel žup nebo okresů podle pokynů, vydaných župami bpět samými, dílčí štafety, jejichž úkolem bylo donést poselství všem jednotám a pobočkám. Bylo to dalších 16 000 km a na nich běželo přes 120 000 běžců. Navečer 28. října, kdy byla ve všech jednotách uspořádána slavnostní shromáždění, byli přítomni téměř všichni příslušníci veliké sokolské rodiny a vyslechli jednak sletové poselství samo a projevy rozesíláné rozhlasem z Prahy. Všichni znovu slyšeli starostu ČOS dr. Bukovského a svou přítomností se přihlásili do služeb velikého sokolského svátku X. všesokolského sletu, jehož přípravy byly tímto podnikem radostně a okázale zahájeny.

obrazek.jpg

Dne 25. října 1947 započal 4. rozestavný běh k připomenutí všemu lidu, že sokolové připravili svůj XI. všesokolský slet. Z 11 míst na československých hranicích vyběhli běžci na sta kilometrů dlouhé tratě, nesouce pouzdrav s pergamenovými listinami. V nich bylo potvrzeno, že všude na hranicích našeho státu stála věrná stráž-Sokolové. Poselství byla odevzdávána od župy k župě, běžce z pohraničí vystřídali následovníci z jednot a žup ve vnitrozemí. Každá župa se připojila k poselství nesenému štafetou. Učinili tak pohotovostí svých běžců, účast členstva jednot ve špalírech i na shromážděních před sokolovnami. V sídlech žup byli pak štafety slavnostně přijaty. Poselství přijmuli starostové žup nebo jejich náměstkové. Ve svém cnula proslovu se připojili k obsahu poselství i prohlášením za svou župu a odevzdali je dalšímu běžci. Tak se spojil v jedenácti poselstvích slib Sokolstva z celé republiky ze všech žup. Zvláště slavnostní bylo přijetí štafet na nádvoří Tyršova domu v Praze, kam dorazily všechny ve stejnou hodinu. Na nádvoří hořel řecký oheň, zapálený o 6. hodině 25. října, t. j. v okamžiku, kdy vyběhla prvá štafeta v Sobranicích. Současně byla na nádvoří vztyčena státní vlajka, u níž stála čestná sokolská stráž až do příchodu poselství. Poselství bylo přijato v Tyršově domě představiteli ČOS, výkonným výborem XI. sletu a pozvaných hostí. Dny sletového běhu a srazy členstva jednot večer 27. října byly příležitostí, kde se sešli všichni Sokolové, aby slavnostně potvrdili své rozhodnutí, že přispěli ke zdaru XI. sletu.

Stafeta_1947.jpg

5. Sletová štafeta 23.-25.9.2005 znovu po 58 letech … je to tak – poslední celorepubliková sokolská štafeta se konala v r. 1947, před XI. všesokolským sletem. Jen na 11 hlavních trasách tenkrát běželo přes 46 000 lidí. Jsou to ohromující čísla, ovšem on tehdejší Sokol s miliónem členů opravdu byl takto nesmírně silný, uznávaný a celonárodně podporovaný. O kolik jiná je naše situace dnes! Není čiré bláznovství o podobné akci i jen uvažovat? A přece – troufli jsme si! A je skvělé, že mocná výzva naší slavné minulosti oslovila i nyní dostatek současníků, aby tato vlastně průkopnická akce mohla vůbec proběhnout. Vedle zviditelnění Sokola před Sletem přinesla štafeta významný užitek také v navázání mnoha dšest užitečných kontaktů mezi župami, jednotami i jednotlivci. Mnoho lidí muselo spojit síly a opravdu účinně spolupracovat, spolehnout se na sebe navzájem. Byly prošlapány cestičky na úřady a do firem, vymyslelo a povedlo se leccos nového. Byly získány četné zkušenosti využitelné pro různé podobné akce v jednotách, župách a možná – před příštím Sletem – opět i v rámci celé republiky.

Hrst dalších čísel a údajů o Sletové štafetě 2005: Do akce se zapojilo 367 jednot ze všech 42 žup, celkem téměř 10 000 lidí. Trasy dosáhly celkové délky 3380 km v 87 úsecích, z toho na 27 župních odboček připadlo 476 km. Nejvíce najezdili cyklisté (2284 km), zbytek obstarali běžci (413 km) a „jiní“ kurýři (683 km). Nejdelší trasa Praha – Ostrava měřila 534 km, průměrná rychlost 20,5 km/h. Štafeta přenocovala ejedna celkem na 15 místech. Lidé kolem štafety: mezi kurýry převládala mládež (1979 os) nad dospělými (1520), vyrovnané byly počty cyklistů (1690) a běžců (1678), „jiných“ kurýrů bylo 131. Posly doprovázelo 435 osob, celkem se tedy na trasách pohybovalo 3934 postav.

slet5.jpg

První velká předsletová akce, která ve dnech 23.-25. 9. 2011 zahájila sletový rok, navázala na průkopnickou Sletovou štafetu 2005 a byla stejně úspěšná. Kurýři za krásného počasí opět oživili krajinu, města a obce. Na náměstích, v sokolovnách i na hřištích se konaly nejrůznější doprovodné programy, které veřejnosti představily bohatou nabídku činností v Sokole. Župy i mnohé jednoty si tentokrát samy zajišťovaly kolíky se stuhami a skládaly sletová poselství. Vznikly tak obdivuhodné, až dojemné výrobky — všechny svědčily o tom, že fčtyři máme rádi svůj Sokol a těšíme se na slet! Trasy zářijové štafety protkaly celou republiku a tato svědectví radosti tak proputovala všemi kraji až do Prahy.

Tato štafeta byla vlastně již šestým podnikem svého druhu. Měla směr jako v letech 1919, 1931 a 1947 — tedy dostředivý: z okrajů republiky do Prahy. S mohutnými rozestavnými běhy historického Sokola soupeřit nemůže, ale alespoň překonala všechny základní parametry ze štafety minulé. Hlavních tras přibylo už v důsledku tradice podle pořadí sletu — tj. ze 14 tras v roce 2005 na nynějších 15; potěšitelný je však nárůst župních přípojek (z 27 na 94, tj. ze 476 km na 1 822 km) —celková délka tras tak dosáhla 4 216 km (oproti 3 380 km). Zcela nová, vzácná a vítaná byla účast ze zahraničí — 2x Německo, 2x Slovensko, dále Rakousko a Švýcarsko, podstatná a velmi žádoucí však byla také výrazně vyšší účast sokolských sportovců mezi štafetovými kurýry. Přestože ubyla jedna župa (Moravskoslezská), tak v součtu jednot mírně přibylo (ze 367 na 396) a vzrostla gjedna také celková účast (ze zhruba 10 000 na téměř 12 000, diváky nepočítaje). Mezi kurýry mírně převládli cyklisté (1 668) nad běžci (1 445) a dospělí (1 868) nad mládeží (1 544). Spolu s 557 členy doprovodů se po trasách štafety pohybovalo celkem 3 969 osob.

mapa-2011-kolik-a4.jpg

Sletová štafeta 2017 měla stejný úkol, obohacený o připomínku 100. narozenin naší republiky. Obě poslední štafety prokázaly, že i tak velkorysý podnik se dá uskutečnit, navzdory mnohem skromnějším podmínkám novodobého Sokola a změněné celospolečenské situaci. Všechna úskalí byla nakonec htři překonána a pamětníci jistě potvrdí, že tyto akce se setkaly s jednoznačně příznivým ohlasem.

bobrazek.png

 Zde bych chtěl poděkovat sestře Lianě Zahradíkové a bratru Zdeňkovi Lauschmannovi za poskytnutí materiálů do listingu, a také bratru Radkovi Stejskalovi, který se stará o materiální zabezpečení projektu 100 sokolských keší.


Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.


Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018

Jak ke keši:

Keš naleznete na dohled od jedné z tras Sletové štafety. Buďte opatrní při odlovu. Schránku po odlovu dobře uzavřete. Krabička má dvě části – v jedné jsou klasické potřeby pro logování, ve druhé naleznete předměty pro výměnu a věci pro sběratelskou hru.

N 49° 5A.BCD E 013° 5E.FGH

V kešce naleznete razítko a samolepky. Ty jsou potřebné pro hru, kterou Sokol v rámci projektu připravil. Zájemci si mohou vzít samolepku (1 kus na hráče) nebo si otisknou razítko do hrací karty. Jako ve všech keškách sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého pochopitelně zase jenom jeden kus. Razítko prosím neberte, je součástí kešky.
Dále jsou zde tematická CWG ke keši a k sokolskému projektu. Ta jsou určena k výměně kus za kus.

Pro “bednaře” je navíc připravena drobná odměna.

Additional Hints (Decrypt)

wnx wrqra cbiíqny, h imebfgyéub cnermh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

80 Logged Visits

Found it 76     Write note 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.