Skip to content

PM #68 Rybarska Mystery Cache

Hidden : 03/02/2018
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítáme vás na sérii Pilsen_Matrix. Nápad na její vznik se zrodil v hlavě kačera zdehaje, který svou vytrvalostí a důsledností donutil nás ostatní, abychom mu ji založili. 😊 Ale teď vážně. Série začala vznikat od počátku roku 2017. Proběhlo několik pořadatelských eventů a vznikla závazná pravidla pro jednotlivé keše. Během následujících týdnů byly rozděleny jednotlivé D/T kombinace a mohlo se začít zakládat. Každý z ownerů dostal na starost tři keše, které luštěním odpovídají matrixovému D/T a zároveň mají svá vlastní témata. Přece jen se mezi námi ještě najdou tací, kteří si rádi přečtou pár řádek o místě, které navštívili. Takže se máte jistě na co těšit...

Všechny kešky v sérii mají některé společné vlastnosti. Jedná se o keše typu mystery a každá z nich má v listingu možnost ověření výsledku luštění. Výchozí souřadnice hledejte na řekách Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka. Nebo si můžete stáhnout tento bookmark. Keše nejsou nahuštěny na jednom místě, ale jsou rozmístěny v širším okolí Plzně. Proto bude lepší si na odlov celé série vyhradit více dní. Podrobnější informace k odlovu jednotlivých keší najdete vždy na konci konkrétního listingu. A pokud si nebudete vědět rady s luštěním, nebojte se kontaktovat ownera.

Spoluautoři série:
2vkjmch, bobrlinek, Bobryne, cichalm, Dennyšák_a_Baty, DULÍK & VOJTÍK, Fille.n15, Honomichlojc, foxcpg, Hrádci11, Jan Rais, JPAgeo, Kaštani Plzeň, Kometa, leguan82, lukyhonzik, M13JP, Mi-Lu-Ji, Mira83, Parisee, Petr%S, redymount & Kožich, RicTEP, Ritchier, Subajan & Ateliv, Tholy & Eve, Tomasook, TSEARTH, V_clav11 CZ, vytrvalec, zdehaj

Přejeme příjemný lov a mnoho zážitků při návštěvě série Pilsen_Matrix.Český rybářský svaz vznikl v roce 1968 rozdělením tehdejšího Československého svazu rybářů na Slovenský rybársky zväz a právě Český rybářský svaz. V roce 1990 došlo k odštěpení tehdejšího Jihomoravského územního svazu, z něhož vznikl Moravský rybářský svaz. Sdružení se kromě rybářství věnuje ochraně přírody, udržování přirozené biodiverzity, práci s mládeží a v neposlední řadě také zaštiťuje závodní lov, což zahrnuje plavanou, muškaření, přívlač a feeder, a také rybolovnou techniku. Čeští sportovci jsou v těchto disciplínách na mezinárodním poli poměrně úspěšní. V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 481 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů.

Český rybářský svaz sestává z 478 místních organizací, které náleží do sedmi územních svazů: Středočeský územní svaz, Územní svaz města Prahy, Jihočeský územní výbor, Západočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Východočeský územní svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/reviry/previry/

Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zajišťována rybářskou stráží, která má statut úřední osoby. Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu. V rámci ČRS působí v současnosti téměř 4 800 členů rybářské stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně a 12 členů profesionální rybářské stráže (2 u ÚS města Prahy, 4 u Západočeského ÚS, 5 u Moravskoslezského ÚS a 1 u Rady ČRS).

Probereme si tedy pár drobností, které jsou nutné pro zahájení lovu ryb. Nebudu vás zde zatěžovat rybářskou terminologií, protože ta by vydala na několik publikací. Pouze ve stručnosti uvedu základní dělení vod. Vody dělíme na pstruhové a mimopstruhové. Pstruhové najdeme většinou na horních tocích vod, obývají je ryby jako: Pstruh obecný, Lipan podhorní, Střevle potoční, Vranka obecná a nepůvodní druhy ryb Siven americký a Pstruh duhový. Na vodách mimopstruhových nalezneme ušlechtilé druhy ryb, kterými jsou: Kapr obecný, Štika obecná, Sumec velký, Bolen Dravý, Candát obecný a tyto vody jsou většinou velké řeky, přehradní nádrže (např. Hracholusky, č. revíru. 431 028) a revír 431 002. Ale mohou to být také vody tekoucí, jako Plzeňákům dobře známé řeky Radbuza (431 050), Berounka (431 002), Mže (431 030), Úhlava (431 065) a Berounka (431 003). Poté, co jste zjistili, na jakém revíru hodláte lovit, provedete zápis do úlovkového lístku spolu s datem. Ale pozor! Ještě nesmíte zapomenout na bližší popis revíru. Je v něm vypsáno specifikum pro každý revír a to, co platí zde, může být o pár metrů jinak. Typickým příkladem je Berounka od Bukovecké papírny (č. revíru 431 003), kde je v prostoru elektrárny a 100 m od ní rybolov zakázán. Dalším zajímavým příkladem může být Radbuza (431 052), kde je 100m nad MVE lov ryb zakázán. A jako poslední zajímavost přidávám Radbuzu u Horšovského Týna (431 050), kde pro změnu nesmíte chytat ze břehu z důvodu oplocení pozemků místními obyvateli. Rybář se před vstupem k vodě musí seznámit s rybářským řádem pro daný revír. Z obecnějších věcí je také nutné perfektně znát druhy ryb, rozeznat je mezi sebou, vědět, kdy je jaká ryba hájená a kdy ji může lovit.

Nyní již víte místo, kde budete lovit, jak ho správně zapsat, kdy a co můžete chytat a teď už zbývá jediné. Popřát Petrův zdar.


Additional Hints (No hints available.)