Skip to content

PM #77 Sedm Mystery Cache

Hidden : 03/03/2018
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítáme vás na sérii Pilsen_Matrix. Nápad na její vznik se zrodil v hlavě kačera zdehaje, který svou vytrvalostí a důsledností donutil nás ostatní, abychom mu ji založili. 😊 Ale teď vážně. Série začala vznikat od počátku roku 2017. Proběhlo několik pořadatelských eventů a vznikla závazná pravidla pro jednotlivé keše. Během následujících týdnů byly rozděleny jednotlivé D/T kombinace a mohlo se začít zakládat. Každý z ownerů dostal na starost tři keše, které luštěním odpovídají matrixovému D/T a zároveň mají svá vlastní témata. Přece jen se mezi námi ještě najdou tací, kteří si rádi přečtou pár řádek o místě, které navštívili. Takže se máte jistě na co těšit...

Všechny kešky v sérii mají některé společné vlastnosti. Jedná se o keše typu mystery a každá z nich má v listingu možnost ověření výsledku luštění. Výchozí souřadnice hledejte na řekách Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka. Nebo si můžete stáhnout tento bookmark. Keše nejsou nahuštěny na jednom místě, ale jsou rozmístěny v širším okolí Plzně. Proto bude lepší si na odlov celé série vyhradit více dní. Podrobnější informace k odlovu jednotlivých keší najdete vždy na konci konkrétního listingu. A pokud si nebudete vědět rady s luštěním, nebojte se kontaktovat ownera.

Spoluautoři série:
2vkjmch, bobrlinek, Bobryne, cichalm, Dennyšák_a_Baty, DULÍK & VOJTÍK, Fille.n15, Honomichlojc, foxcpg, Hrádci11, Jan Rais, JPAgeo, Kaštani Plzeň, Kometa, leguan82, lukyhonzik, M13JP, Mi-Lu-Ji, Mira83, Parisee, Petr%S, redymount & Kožich, RicTEP, Ritchier, Subajan & Ateliv, Tholy & Eve, Tomasook, TSEARTH, V_clav11 CZ, vytrvalec, zdehaj

Přejeme příjemný lov a mnoho zážitků při návštěvě série Pilsen_Matrix.Sedm je magické číslo. Pro mnohé je symbolem štěstí, ale sedm bylo také hlavních hříchů. Mnohdy by tyto hříchy aplikovat i na geocaching. Tak schválně, poznáte se u nějakého hříchu? Já osobně ano, ale celý soupis berte jen jako pobavení a nehledejte v něm významné souvislosti.

Pýcha: „In superbia inititum sumpsit omnis perditio – V povyšování je zkáza“ Je to hřích, který vzniká z povyšování, z velkého sebevědomí. Což se v dnešním světě GC vyskytuje velmi často. Mám víc odlovených keší, černější black belt, ale nejlépe lze vidět třeba na chování při eventech.

Lakomství : „Maxima egestas avaritia - největší chudobou je lakomství.“ Je to hřích, který vzniká např. při neposkytnutí návodu k luštění, při lovu ftf, výměně CWG.

Závist : „Invidia gloriae comes est - Závist je průvodkyní slávy.“ Říká se, že závist je typickou vlastností Čechů. Můžeme se s ní setkat např. na skupinách jako geožumpa, pomlouvání jiných kačerů, atd.

Hněv: „Ira et furor utraque execrabilia sunt, et vir pecatror continens erit illorum - hněv a zlost, obojí je ohavnost, jen hříšný člověk v nich setrvává.“ Mnoho lidí se na své bližní hněvá několik let a většinou je to kvůli primitivním rozepřím, jako je obsazení místa finále kešky.

Smilstvo\ Cizoložství: „Ego (Jesus) autem dico vobis quia omnis qui dimiserit uxorem suam excepta fornicationis causa facit eam moechari et qui dimissam duxerit adulterat – Já (Ježíš) však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ Co je smilstvo? A co je cizoložství? Je to stejné? Raději bez debat. Pro ulehčení dodávám, že na druhou stranu vzniklo díky geocachingu mnoho manželství.

Nestřídmost: „Gula plures quam gladius peremit - obžerství zahubilo víc lidí než meč.“ Nedávno byly vánoční svátky plné radosti, klidu, pohody a „nestřídmosti. Málokdo totiž odolal stolu plného cukroví, ovoce a nejrůznějšího jídla. A my, kačeři si navíc zakládáme eventy a cita plná buřtů, kuřat Vindaloo a gul s Lindberghem.

Lenost: „Nemo ignavia immortalist factus est -nikoho neučinila nesmrtelným lenost.“ Typická vlastnost kačerů. Nebo snad často nejezdíte autem až ke keši? A nešel by ten event. udělat blíže od HC?


Additional Hints (No hints available.)