Skip to content

Obec Mrzky Traditional Geocache

Hidden : 03/19/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obec Mrzky

Historie

   První písemná zpráva pochází z roku 1295.

   Mrzky, stejně jako jiné okolní obce náležely Smiřickým, k panství Černokosteleckému a to v roce 1558. Před tím bývaly s celým tehdejším panstvím vlastnictvím Královské komory, od níž panství 7. března 1558 koupil Jaroslav Smiřický ze Smiřic.
Roku 1614 panství připadlo Albrechtovi Janovi Smiřickému. Ten, spolu se svým bratrem, byl pánem na Kostelci, Dubu a Náchodě. Pro svoji účast na vzpouře, která bitvou na Bílé hoře nešťastně skončila, byl dne 26. dubna 1621 popraven.
   Albrecht z Valdštejna se stává poručníkem nesvéprávného Jindřicha Jiřího (bratra Jaroslava), který zdědil nemalý majetek. Valdštejn prodal statky Smiřických 21. ledna 1623 knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Tak i Mrzky se dostaly do Lichtenštejnského majetku, v němž setrvaly až do zrušení poddanství.

 

 • V roce 1896 byl založen místní Sbor dobrovolných hasičů.
 • V roce 1899 byla postavena Kaplička 1899 nákladem občanů.
 • Až do roku 1904 byla obec sloučena s obcí Tismice a Vrátkov a na žádost mrzeckých občanů se stala v roce 1904 samostatnou obcí.
 • Po 1. světové válce čítala obec pouze 65 popisných čísel domů.
 • Do konce r.1934 to bylo již 86 domovních čísel. 
 • V Mrzkách se také dochoval roubený chmelařský špýchar z roku 1793. V roce 1970 jej památková péče dala rozebrat a přestěhovala do Národopisného muzea v Přerově nad Labem.
 • Od roku 1999 jsou Mrzky součástí mikroregionu „Sdružení obcí pod Klepcem“.

   Ve vsi Mrzky (490 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 2 hostince, kovář, obuvník, 4 rolníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek.

Současnost

   Mrzky jsou obec ležící v okrese Kolín asi 6 km jihozápadně od města Český Brod. Mají 160 obyvatel. V roce 2011 zde bylo evidováno 102 adres. Obec se nachází v nadmořské výšce 245 m n. m. Mrzky je také název katastrálního území o rozloze 2,86 km2.

Územněsprávní začlenění

   Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
 • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Český Brod

Doprava


Obcí Mrzky vede trasa autobusové linky 491 z Českého Brodu do Mukařova.


Tužka není součástí kešky. 
Při hledání dbejte své bezpečnosti a nenápadnosti!
Keš vracejte, prosím, na své původní místo!Zdroj:

mrzky.cz
cs.wikipedia.org/wiki/Mrzky

Additional Hints (Decrypt)

Ebu cybgh, fgnpí bgrieíg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)