Skip to content

Počítačové a informatické vedy Mystery Cache

Hidden : 04/14/2018
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní. Často, no nie výlučne sa študuje ako súčasť vedy o počítačoch a informačných technológiách. Jej súčasné využitie je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky.

Hlavný predmet štúdia informatiky je štruktúra, vytváranie, manažment, uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos informácií. Informatika tiež obsahuje štúdiu aplikácie informatiky v organizáciách, jej využitie a interakciu medzi ľuďmi, organizáciami a informačnými systémami. V posledných rokoch sa do pozornosti informatiky dostáva interakcia človeka s počítačom (HCI) a spôsoby ako ľudia vytvárajú, používajú a hľadajú informácie.

Dve definície informatiky z prípadných tried Indiana University Bloomington sú: „Umenie, Veda a Ľudský rozmer IT“ a „Štúdium, aplikácia a sociálne dôsledky technológie.“ Alternatívna definícia Informatiky podávaná na School of Informatics, University of Edinburgh je „štúdia štruktúry, správania a interakcií prirodzených a umelých výpočtových systémov.“ Študuje zobrazenie, spracovanie a komunikáciu informácií v systéme, vrátane všetkých výpočtových, kognitívnych a sociálnych aspektov. Hlavnou myšlienkou je transformácia informácie. V tomto význame je to viac-menej splynutie umelej inteligencie, kognitívnej vedy, počítačovej vedy a príbuzných polí.


Ako ku keši?

Tak ako pri každej keši z tejto série, tak aj tu ťa čakajú 3 otázky pomocou ktorých sa dostaneš k premenným ktoré ti pomôžu nájsť finál.

Otázky:
 1. A = 000003bb
 2. Aké najväčšie číslo je možné uložiť do dátového typu unsigned int v jazyku C. Z čísla vytvorte ciferný súčet a dostanete premennú B.
 3. Na čo slúži v unixe príkaz chown:
  1. nastavenie administrátora → C = 10
  2. nastavenie užívateľa ako správcu → C = 15
  3. priradenie užívateľa do skupiny → C = 20
  4. nastavenie vlastníka súboru → C = 25

N48° 45.((A-B×C)/5+C-B)/9' E019° 06.A-B-C'

Nezabudnite si odpísať bonusové číslo pre nájdenie keše Prírovné vedy.


Additional Hints (Decrypt)

cbq fxnyxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)