Skip to content

Chemické vedy Mystery Cache

Hidden : 04/14/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií. Názov je odvodený od slova alchýmia, „protovedeckej“ disciplíny, kombinujúcej prvky chémie, fyziky, metalurgie, medicíny, astrológie, mystiky, umenia a filozofie.

Centrom záujmu chémie sú látky a ich premeny (chemické reakcie), čiže chemické deje, pri ktorých sa atómy v dôsledku chemických väzieb spájajú do zoskupení atómov (molekuly, kryštály) alebo pri ktorých sa zoskupenia atómov rozpadajú na atómy, alebo sa preskupujú v iné zoskupenia. Dôležité sú v chémii aj metódy na delenie látok, napr. destilácia, extrakcia, filtrácia.


Ako ku keši?

Tak ako pri každej keši z tejto série, tak aj tu ťa čakajú 3 otázky pomocou ktorých sa dostaneš k premenným ktoré ti pomôžu nájsť finál.

Otázky:
 1. V periodickej sústave prvkov nenájdeme prvok pomenovaný po:
  1. D. I. Mendelejevovi → A = 5
  2. L. Paulingovi → A = 6
  3. A. Nobelovi → A = 7
  4. A. Einsteinovi → A = 8
 2. Aký plyn sa vylučuje pri kladnej elektróde pri elektrolýze kuchynskej soli? Z názvu vytvorte ciferáciou (A=1) čísla ktoré následne sčítajte a dostanete premennú B.
 3. Máme 11 g látky, ktorú zmiešame s 14 g rozpúšťadla. Aká bude C% koncentrácia roztoku?

N48° 44.2×(A×B+C)-[(B-C)/A]/2+B+2×A' E019° 07.(B+C)-A/2'

Nezabudnite si odpísať bonusové číslo pre nájdenie keše Prírovné vedy.


Additional Hints (Decrypt)

cev abunpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)