Skip to content

Prírodné vedy Mystery Cache

Hidden : 04/14/2018
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skrýša završuje celú sériu venovanú prírodným vedám:

Premenná Názov Náročnosť Terén
(A) Biologické vedy D3.5 T1.5
(B) Fyzikálne vedy D4.5 T2.5
(C) Chemické vedy D3.5 T2.5
(D) Matematické vedy D4.5 T2.5
(E) Počítačové a informatické vedy D4 T2.5
(F) Vedy o Zemi a environmentálne vedy D3.5 T4.5

Na uvedených súradniciach skrýšu nehľadajte, zavedú Vás pred Fakultu prírodných vied UMB.

Aby ste skrýšu mohli nájsť, musíte absolvovať všetkých 6 skrýši tejto série. Každá skrýša je venovaná jednej prírodnej vede a v každej sa nachádza indícia na výpočet finálnych súradníc.

Finálne súradnice: N48° (B×E)-F.A×B+C' E019° F+D-E.D×(B-D)×F+A+C'

Terén a náročnosť je odmenou za absolvovanie celej série.

Additional Hints (Decrypt)

i xberabpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)