Skip to content

Cisarska sol/Emperor's salt EarthCache

Hidden : 04/21/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Minerál

Soľ, alebo kuchynská príp. kamenná soľ, sú hovorové označenia pre minerál halit. Pôvod názvu je z gr. halos + lithos teda slaná skala. Stechiometrický vzorec halitu je NaCl a chemický názov chlorid sodný. V prírode sa zvyčajne nachádza v podobe kockovitých kryštálov. Minerál halit je bezfarebný alebo biely, avšak môže mať aj oranžové sfarbenie vďaka malému obsahu hematitu (Fe2O3) alebo modré, resp. fialové sfarbenie, ktoré je spôsobené rôznymi poruchami v jeho kryštálovej mriežke. (1)

Obrázok 1 Kryštálová štruktúra soli

Obrázok 2 Chemická štruktúra soli

Ložiská soli

Začiatkom mladších treťohôr (neogénu) bola prakticky celá južná časť územia dnešného Slovenska zaliata morom. Tektonické pohyby, sedimentácia v mori a iné geologické pochody sa postarali o to, že vo Východoslovenskej panve bolo postupne prerušované spojenie s morom a z morského zálivu sa stala pred 17 miliónmi rokov uzavretá lagúna. Bez prítoku vôd v nej dochádzalo hlavne k vyparovaniu vody a zvyšovaniu koncentrácie solí. Takto sa tu usadzovala kamenná soľ, spolu s anhydritom a sadrovcom. Okrem nich sa však vo vode vyskytovali aj čiastočky prachu a piesku, preto je kamenná soľ vo vrstvách s ílmi a pieskom. Týmto spôsobom vznikli ložiská kamennej soli na východnom Slovensku a aj tu, v Solivare. (3)

Význam soli

Najväčší jej význam spočíva v tom, že je nevyhnutnou zložkou potravy. V slovenskej ľudovej rozprávke „Soľ nad zlato“ sa síce chýbajúca soľ v kráľovskej kuchyni považovala za „gastronomický“ nedostatok, avšak v skutočnosti sa na absenciu chloridu sodného v strave umiera.

Druhý najväčší význam kuchynskej soli spočíva v tom, že predstavuje po ľade druhý najrozšírenejší konzervačný prostriedok v potravinárstve. Toto využitie je založené na už veľmi dávno známom poznatku, že vysoká koncentrácia chloridu sodného zabraňuje rastu všetkých živých foriem, vrátane patogénnych baktérií a plesní (Mŕtve more, slané jazero medzi Jordánskom a Izraelom, nemá preto svoj názov bezdôvodne). Možnože niekoho prekvapí, prečo taká látka, ktorá je nevyhnutná k životu, má zároveň na živé organizmy tak neblahý vplyv, že ich zároveň zabíja. Súvisí to s osmózou, vďaka ktorej ich vysoká koncentrácia NaCl zbavuje vody, ktorá je súčasťou ich tkanív.

Chemických aplikácií chloridu sodného je veľa. Vyrába sa z neho sodík a chlór a zároveň aj mnoho iných dôležitých látok. (1)

Ťažba soli v Solivare

Prvá písomná zmienka o ložiskách soli pri Solivare je z r. 1223.

Solivar pri Prešove (národná kultúrna pamiatka) patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.

Obrázok 3 Budova skladu soli, zároveň vstup do múzea

Šachta Leopold - začali ju hĺbiť v roku 1571, ide vlastne o jamu pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 m. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa.

Soľ zo Solivaru mala prívlastok cisárska vďaka svojej kvalite a jasnej bielej farbe, ktoré spôsoboval vysoký obsah NaCl, a to až 99,5 %, a preto sa smela používať len na cisárskom dvore (bežným smrteľníkom nebola dostupná).

Obrázok 4 Pôvodné balenie soli zo Solivaru

Úlohy na zalogovanie:

 1. Uveď aspoň 3 rôzne názvy chemickej zlúčeniny chlorid sodný NaCl.
 2. Aká je chemická a aká kryštalická štruktúra NaCl?
 3. Prečo bola prešovská soľ takým drahým a vzácnym artiklom?
 4. S pobytom v soľnej bani/jaskyni súvisí liečebná metóda haloterapia, ktorá využíva liečivé účinky vdychovania aerosolových mikročastíc prírodnej soli ako minerálu (NaCl), pričom soľ pôsobí antibakteriálne. Haloterapia sa využíva hlavne pri ochoreniach dýchacej sústavy. Tradovalo sa, že baníci, ktorí fárali do soľnej bane nikdy neboli chorí. Napriek tomu trpeli iným ochorením, ktoré im spôsobovala práca v soľnej bani. Aké prejavy malo toto ochorenie?
 5. Obsah soli v organizme musí byť vyvážený, jej nadbytok alebo nedostatok nie je pre fungovanie tela dobrý. Aj keď je používanie napr. morskej soli „in“, je vhodné striedať používanie akejkoľvek soli so soľou, ktorá má na obale uvedené jodovana/jodidovaná. Jód je do soli pridávaný pri spracovaní umelo vo forme jodidu draselného KI/jodičnanu draselného KIO3. Z akého závažného dôvodu sa to robí?
 6. Čo je to soľanka?
 7. Na aké účely sa využíval gápeľ?
 8. Akú energiu využíval gápeľ na svoj pohon?
 9. Na čo slúžili četerne? Popíš zariadenie a uveď ich počet.

Nepovinné úlohy:

 1. Pri logovaní napíš aspoň 2 rozvité vety :)
 2. Poteší zaujímavá fotka.

Najprv pošli odpovede, potom môžeš logovať "Found it". Odpovede posielaj cez email uvedený v mojom profile alebo do správy. Odpovede týkajúce sa viacerých nickov musia mať všetky GC-nicky uvedené na začiatku mailu/správy. V prípade nejasností v odpovediach sa ozvem.

Zdroje:

 1. Potulky po Slovensku s Karolom Jesenákom: O ťažbe soli pri Prešovedf
 2. Solivary
 3. Úžitkové minerály a hormniny
 4. Štruktúra NaCl

Additional Hints (No hints available.)