Skip to content

<

Blå kärrhök - TTLB

A cache by Team Timrå Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Blå kärrhök]

Blå kärrhök

Blå kärrhök (Circus cyaneus) är en fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen hökfåglar.

Den blå kärrhöken är en flyttfågel som häckar över de nordliga delarna av Europa och Asien. Vintertid flyttar de palearktiska bestånden till sydligare områden i Europa, norra Afrika och tempererade Asien och förekommer som längst norrut i södra Sverige och norra Storbritannien. I de mildare häckningsområdena, som Frankrike och Storbritannien, kan arten uppträda året om.

Tidigare betraktades amerikansk kärrhök (Circus hudsonicus) som en underart till blå kärrhök. Denna urskiljs dock allt oftare som egen art, baserat på morfologi och genetiska studier som visar att den amerikanska kärrhöken troligen är närmare släkt med den sydamerikanska arten grå kärrhök (C. cinereus).

I motsats till den bruna kärrhöken är blå kärrhök vanligast vid sjöarna i Norrland, i övrigt föredrar de liknande biotoper. Under vintern flyttar den till södra eller västra Europa, ibland bara till södra Sverige.

Blå kärrhök är Västerbottens landskapsfågel.

[Källa: Wikipedia]

De publicerade koordinaterna är falska och du kommer inte att hitta något annat än vatten! Läs beskrivningen och lös uppgiften för att finna letterboxen.

Denna letterbox ingår i en serie som täcker hela D/T-matrisen, totalt 81 stycken.

I varje letterbox finns det en stämpel och den skall vara kvar. Den är avsedd att stämplas med i din egna loggbok. Stämpeldyna skall du ha med dig själv.

Återplacera gömman som du fann den! Medtag egen penna!

[Sudoku]

A = (rad 1, kolumn 3) + (rad 2, kolumn 8)
B = (rad 5, kolumn 1) + (rad 9, kolumn 4)
C = rad 4, kolumn 4
D = rad 1, kolumn 5
F = (rad 5, kolumn 2) - (rad 8, kolumn 9)
G = (rad 4, kolumn 8) - (rad 6, kolumn 2)
H = (rad 5, kolumn 8) - (rad 9, kolumn 3)
J = rad 6, kolumn 2
K = (rad 6, kolumn 4) - (rad 2, kolumn 9)
L = rad 3, kolumn 7

Letterboxen hittar du på följande plats:
 N62 AB.CDF
E017 GH.JKL


Check your solution


Additional Hints (No hints available.)