Skip to content

<

Mindre korsnäbb - TTLB

A cache by Team Timrå Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Mindre korsnäbb]

Mindre korsnäbb

Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) är en fågel som tillhör korsnäbbsläktet i familjen finkar. Den häckar över stora delar av barrskogsbältet som sträcker sig över norra halvklotet. Den är inte en flyttfågel men genomför vandringar, speciellt vissa år då den kan förekomma långt söder om sitt utbredningsområde. Korsnäbbarna har ett proportionellt stort huvud och en säregen näbb med korsande näbbspetsar vilket är en anpassning för att kunna plocka ut frön från kottar och andra frukter, och som gett släktet dess namn. De adulta korsnäbbarna har kraftfullt färgad fjäderdräkt, där hanarna är orange- till tegelröda och honorna gulgröna, men det förekommer en stor variation vad gäller färg, näbbform och läte vilket lett till mycket diskussioner kring uppdelning i underarter eller egna arter. Många auktoriteter delar idag upp arten i ett 20-tal underarter. Vissa auktoriteter menar att även större korsnäbb bättre borde beskrivas som en underart då de morfologiska övergångarna är klinala.

[Källa: Wikipedia]

Mindre korsnäbb är Medelpads landskapsfågel.

De publicerade koordinaterna är falska och du kommer inte att hitta något annat än vatten! Läs beskrivningen och lös uppgiften för att finna letterboxen.

Denna letterbox ingår i en serie som täcker hela D/T-matrisen, totalt 81 stycken.

I varje letterbox finns det en stämpel och den skall vara kvar. Den är avsedd att stämplas med i din egna loggbok. Stämpeldyna skall du ha med dig själv.

Återplacera gömman som du fann den! Medtag egen penna!

[Sudoku]


A = rad 9, kolumn 4
B = rad 4, kolumn 7

C = rad 4, kolumn 2
D = 0 
F = rad 5, kolumn 4

G = rad 3, kolumn 8
H = rad 1, kolumn 5

J = rad 8, kolumn 1
K = rad 9, kolumn 1
L = rad 1, kolumn 6

Letterboxen hittar du på följande plats:
 N62 AB.CDF
E017 GH.JKL


Check your solution


Additional Hints (No hints available.)