Skip to Content

<

Retencni nadrz libusska

A cache by Praha12 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Retenční nádrž Libušská


Byla postavena v polovině osmdesátých let minulého století v souvislosti s výstavbou sídliště Praha – Libuš. Retenční nádrž Libušská má objem 9155 m3 a plocha její hladiny měří 5800 m2. Je využívána především k zachycování nárazových srážek na území povodí Libušského potoka, který je osou Modřanské rokle a jeho celková délka toku je 5,3 km. Rozloha jeho povodí je bezmála 14 km2.

Retenční nádrž je průtočná a její sypaná hráz je vysoká 11 m a dlouhá 97 m. Při povodních by měla zachytit až 142 700 m3 vody. Nádrž také slouží k chovu ryb – kaprů a cejnů. Jednou za dva roky se na podzim provádí výlov.

Už dávno není jen nevzhlednou betonovou stavbou, ale během let se stala oblíbeným cílem vycházek. Je součástí přírodní památky Modřanská rokle.

V lokalitě žije asi 73 druhů motýlů a roste na 118 druhů cévnatých rostlin, z nich dva jsou vedeny v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR, tedy jako ohrožené (škarda smrdutá mákolistá a zdravínek nachový pozdní). Z ptáků se vyskytuje kachna divoká a slípka zelenonohá, z obojživelníků můžeme vidět skokana zeleného, ropuchu obecnou nebo skokana štíhlého. Dále tam bylo zjištěno celkem 7 druhů vodních měkkýšů, které jsou běžné a široce rozšířené.Zrušení šlechtických titulů


Jeden z prvních zákonů, se kterým nově vzniklé Československo přišlo, těžce postihl někdejší společenskou elitu. Už v prosinci 1918 přijalo Národní shromáždění republiky Československé zákon číslo 61 o zrušení šlechtictví, řádů a titulů. Používat se tak mohly z dob minulých pouze akademické tituly. Mladá republika si zkrátka potvrzovala, že v demokratické zemi jsou jakékoliv šlechtické výsady nepřípustné. Všichni občané si byli v novém právním státě rovni, žádná privilegia tak neměla platit ani pro šlechtice, ani pro kohokoliv jiného.

Česká šlechta nesla tento fakt velmi špatně, i mezi ní byli zapřisáhlí vlastenci. Navíc někteří z nich bojovali za budoucí stát i na frontách první světové války. Se šlechtou a jejími privilegii první českoslovenští zákonodárci radikálně zatočili.

Příslušníci šlechty ztrátu svých titulů vnímali jako velkou křivdu, které však nezbývalo než se podřídit. To ještě netušili, že ji v dalších desetiletích čekají podstatně větší ztráty. Pozemková reforma z roku 1919 značně zredukovala šlechtické majetky, ačkoliv byla namířena proti všem vlastníkům rozsáhlých pozemků.

Brzy se ukázalo, že formulace zákona z prosince 1918 má své chyby. Mezi řády spadly i ty, které byly uděleny za válečné zásluhy a budování nového státu. Proto byl zákon za necelé dva roky, 10. dubna 1920, novelizován.

Další změna jeho znění pak nastala v roce 1936. Tato změna rozšířila zákon i na použití erbů a šlechtické tituly nesměly být užívány ani v tisku. Zatímco v předchozích verzích zákona o žádných sankcích za nedodržování nebyla řeč, tato novela již přinesla tresty. Za záměrné veřejné užití šlechtického titulu mohl viník dostat pokutu do dvaceti tisíc korun nebo skončit až na dva měsíce ve vězení. Není však známo, že by byl někdo za takový prohřešek skutečně potrestán, i když k porušení tohoto zákona docházelo.

Během Protektorátu šlechtici své tituly opět dostali zpět. Po válce se však zákon obnovil v jeho původním znění bez uvedených sankcí. Jeden rozdíl tu však přece jenom byl. Šlechtě bylo umožněno používat zahraniční šlechtické tituly, pokud jsou zahrnuty v legislativě příslušného státu. Horší pro šlechtu však byla ztráta veškerého majetku. Nejdříve v rámci Benešových dekretů, pokud kolaborovali s nacisty. Po roce 1948 se z někdejších šlechticů stali nepřátelé socialistické společnosti a nebylo jim nic platné, že se ke svému šlechtictví otevřeně nehlásili.O kešce


Jedná se o šestou z dvanácti tematických schránek. Nezapomeňte si opsat kód pod víčkem kešky! Poslouží k nalezení bonusové třinácté kešky série. Ve všech keších série se pravidelně objevují speciální tematické CWG.Additional Hints (Decrypt)

m orgbah prfgvpxbh icenib, cbxenphw x gbemh irgfvub fgebzh, cnx wqv iyrib fzrerz x ibqr. Zrmv pglezv cnulyl, zvzvxel.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.