Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Geokopretina team: Nesu spatne zpravy. Bohuzel podle dolozene fotky z mista kese je schranka bez zajisteni a totalne vymudlena. Nechce se mi verit, ze by toto udelal kacer. A mudla se na toto misto jen stezi dostane. No nejak se pokusim casem zajistit napravu.

More
<

Antonin Hrebik (072)

A cache by Geokopretina team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/19/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Vítejte na další sokolské keši, tentokrát v Řevnicích.
Již je to nějaký čas, co jsem propadla kouzlu sokolských keší pro jejich bohaté naučné listingy a precizně zpracované schránky. Rozhodla jsem se, že podpořím dobrý nápad a přispěji svou troškou do mlýna a připravím pro vás po mé prvotině Marie Provaznikova a nedaleké multině SOKOLSKE PRAPORY další keš.
Po seznámení se s historií sokolovny se zaměříme na řevnického rodáka, JUDr. Antonína Hřebíka, který byl pro Sokol významnou osobností.

Tělocvičná jednota Sokol Řevnice


Sokol Řevnice byl založen na jaře v roce 1894. Přípravný výbor byl ustaven v hostinci u Kučinů. Aktivní cvičení probíhalo na mnoha místech, často v prostých podmínkách. Prvním starostou byl zvolen Alois Říha, místostarostou Josef Hřebík.

První veřejné vystoupení bylo v roce 1894 ve Všenorech. O další rok později bylo provedeno veřejné vystoupení v Řevnicích. Cvičení a všechna další činnost se musela spokojit s pronajatými prostorami. Velké přerušení činnosti způsobila l. světová válka. Z rozhodnutí ministerstva vnitra byla dokonce Česká obec sokolská a Svaz českoslovanského sokolstva rozpuštěn. Přesto byl zakoupen pozemek pod lesem v rozsahu přes 6000 m2 a započalo se s terénními úpravami. Většina namáhavé práce byla prováděna dobrovolně bez finanční úhrady. Celý prostor se později ukázal nedostatečný k postavení tělocvičného sálu a tak zde vzniklo jen letní cvičiště.

Výbor jednoty využíval prosperující " činnost biografní" a za podpory některých podnikatelů zakoupil za výhodných podmínek dům Na Kopečku, který patřil "lihové společnosti". Zábavní a divadelní sbory byly rovněž velmi populární a tak se dluhy brzy podařily zaplatit. Nový projekt předpokládal přestavbu hostince na tělocvičný a zábavní sál, které by sloužily široké veřejnosti. Návrh tehdejšího starosty br. Karla Černého vyhovoval všem dobovým potřebám, což se projevilo i prudkým nárůstem členské základny a zájmem nejširší veřejnosti. Jednota měla tehdy přes 600 členů.

Další průběh jednoty byl obdobný celému osudu ČOS v naší republice, nejen za okupace nacisty, ale nástupem komunistické strany po roce 1945. Znovunarození přišlo až s revoluční vlnou demokratizace naší republiky v roce 1989. Majetek se jednotě konečně vrátil po sametové revoluci.

V prvním výboru byli členové: Šedivý, Drašnar, Vlášek, Pivodová, Křivánková, Podrazská, Bubníková, Veselá, Buchal, Řežábková a Valešová. Prvním úkolem bylo provést generální opravy stavby a nedostatečně udržovaného vybavení. Provoz kina se, s ohledem na bezohledný zásah do managementu ve vedení kin, i nezájmem veřejnosti a správních orgánů obcí a měst, musel pozastavit. V současné době budova slouží široké veřejnosti výchovným a kulturně společenským účelům.

Dnes má TJ Sokol Řevnice okolo 300 členů. Zařízení jednoty využívají školy, ochotnický spolek, sportovní spolky pro zimní přípravu a nápravnou vyrovnávací tělovýchovu. Hodnota majetku jednoty je cca 12 milionů Kč. V roce 1994 bylo aktivně zapojeno 71 členů a mládeže na Sokolském sletu. V dalších sletech nebyla TJ Řevnice zastoupena.
Odbor všestrannosti nabízí širokou paletu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie. Děti začínají už v od batolecího věku, navazuje cvičení předškoláků, mladší a starší žákyně cvičí i na nářadí nebo s hudbou. Muži a ženy navštěvují hodiny aerobiku, posilovací cvičení, relaxační cvičení, starší a střední věk má pravidelné zdravotní cvičení, cvičení s míči a širokou paletu spojenou s aerobikem. Souběžně probíhá pro všechny složky cvičení zaměřená na rozvoj fyzické kondice, posilování, obratnost, rehabilitaci - podle individuálního stavu cvičenců.
Pro nové aktivity bylo vyškoleno několik nových cvičitelů. Dorost a muži pravidelně hrají různé sálové sporty, zejména sálový fotbal a basketbal. Ve sportovním odboru se nejvíce prosazují volejbal, florbal a nohejbal.

Sokolský prapor se podařilo uchovat spolu s celou řadou dalších archivních cenností v rodině Strakových v Dobřichovicích.

JUDr. Antonín Hřebík


Tento Řevnický rodák, právník, politik a Sokol se narodil 24. 2. 1902 v Řevnicích v rodině živnostníka.
Jeho otec František byl členem řevnického Sokola od jeho vzniku v roce 1894 a v letech 1928-1931 zastával funkci starosty města. Mladý Antonín se od dětství pohyboval v prostředí, kde se kladl velký důraz na české vlastenectví. Jako šestnáctiletý student gymnázia byl zvolen vzdělavatelem řevnické sokolské jednoty. V Praze vystudoval práva a jeho profesí se stala advokacie. Soukromou praxi provozoval na Zbraslavi. Současně se věnoval vzdělavatelství a literární činnosti pro sokolskou organizaci. Je autorem více než čtyř stovek článků a přednášek. Těsně před 2. světovou válkou byl zvolen jedním z náměstků starosty ČOS. V říjnu 1941 byl zatčen gestapem a vězněn v Terezíně a v Osvětimi. Věznění přežil a po osvobození – již 18.května 1945 – byl s dalšími zástupci Sokola přijat prezidentem Benešem na Pražském hradě. Sokolové zvolili v roce 1945 Hřebíka starostou Československé obce sokolské (ČOS). V tuto pozici zastával až do roku 1948. Vstoupil do řad Československé strany národně socialistické a za ni se stal poslancem Národního shromáždění. Po únoru 1948 odmítl návrhy na účast při provádění čistek ve vedení Sokola. Byl zbaven funkce starosty a v květnu opustil se ženou republiku. Emigroval do Spojených států, kde vstoupil do tamní sokolské organizace a později se stal starostou celosvětového sokolstva. Zemřel 20.11. 1984 v Chicagu po 36 letech života v emigraci. Přál si být pohřben v Řevnicích v rodinné hrobce. Jeho přání splnili američtí Sokolové, kteří v červnu 1994 při příležitosti XII. všesokolského sletu v Praze přivezli Hřebíkovu urnu s ostatky do Čech. Ta byla ještě ve sletových dnech uložena do rodinné hrobky na řevnickém hřbitově.

28. června 1998 řevničtí Sokolové odhalili pamětní desku na domě čp. 90 v ulici Československé armády, kde se Antonín Hřebík narodil. Odhalení byli přítomni zástupci ústředí českého Sokola, starosta Řevnic Jan Kadlec a z ciziny přijeli starostové Sokola z USA, Kanady a ze Švýcarska. Hlavní projev o osobnosti Antonína Hřebíka pronesl řevnický Sokol František Šedivý.

Antonín Hřebík patří mezi významné osobnosti nejen řevnické, ale i československé minulosti.
Zemřel 20.11.1984 v exilu v Chicagu. Prezident Václav Havel mu k 28.říjnu 1996 udělil in memoriam nejvyšší státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigue Masaryka.Jak ke keši:

Úvodní souřadnice vás dovedou ke zmiňované pamětní desce. Vašim úkolem bude spočítat z uvedených datumů souřadnice keše a kombinaci 4-místného kódového zámku.
Na první řádce desky je datum ve formátu AB.C.DEFG. Na čtvrté řádce je datum ve formátu HI.JK.LMNO.
Získané číslice dosaďte do vzorce. Nezapomeňte si připravit vypočtený kód zámku. Prosím, pozorně si prohlédněte atributy a terén. Jsem si vědoma, že tato keš není pro každého a vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost.
Keš je umístěna ve vlhkém, tmavém prostředí. Bez baterky jste u schránky zbyteční. Stačí alespoň ta z mobilu. Před vstupem ke keši buďte prosím nenápadní. Její umístění nebylo snadné. "Medializované" umístění kese jsem konzultovala s Ricem a mám jeho svolení, za což mu velmi děkuji.
Vypočítané souřadnice vás dovedou na roh domu, kde se pod vámi skrývá vstup do kanálu, který vás dovede ke keši. Buďte prosím na sebe opatrní. Pozorně se rozhlédněte a pokud je vzduch čistý, bezpečně vklouzněte dolů. Pak už jen pozor na hlavu. Po zdolání dvou vyšších schodů sledujte zeď v úrovni očí po vaší pravici. Keš jistě jako kačer nepřehlédnete. Se znalostí kódu zámku pro vás už jistě nebude problém se zalogovat.
Uvnitř keše je kromě logbooku také razítko, které prosím neodnášejte. Naleznete zde také samolepky. Ty jsou spolu s razítkem potřebné pro hru, kterou Sokol v rámci projektu připravil. Zájemci si mohou vzít samolepku (1 kus na hráče) nebo si otisknou razítko do hrací karty. Jako ve všech keškách sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého pochopitelně zase jenom jeden kus.
Dále jsou zde sokolská CWG. Ta jsou určena k výměně kus za kus.

Tak a tady už je vytoužený vzoreček:

N 49° (C+D+K+L) B. NM(E-G) E014° JO. I (H+G+J) (M-A)


Kód zámku: DEFG

Po zalogování prosím opět pečlivě zamkněte keš.
Pokud se vám keš líbila, můžete ji ohodnotit posláním favoritního bodu.
Každopádně děkujeme za návštěvu a SOKOLU ZDAR!


Informace pro listing jsem čerpala z webových stránek sokolovny a z internetu.
Betatest provedl chorchoj, kterému tímto děkuji.


Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018Additional Hints (Decrypt)

Cbmbear fv cebuyrqav ngevohgl n grera. Ongrexh f frobh.
Xrf puenav 4-zvfgal xbqbil mnzrx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

28 Logged Visits

Found it 20     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.