Skip to content

Pavel Kohout Traditional Geocache

Hidden : 07/07/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sázava, malé městečko ve středních Čechách.Pochází odtud, žili zde a žijí zajímaví lidé.Postupně bych vás rád s nimi seznámil.

Druhým z nich je dramatik a spisovatel
                                                                             Pavel Kohout

Narodil se v Praze, kde se také v roce 1947 maturoval na reálném gymnáziu. V té době byl přesvědčeným komunistou. Byl členem ÚV ČSM (1952-60) a členem ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů (SČS / SČSS, až do roku 1966, kdy na členství pro nesouhlas s jeho "kulturněpolitickou orientací" rezignoval). Patřil k tzv. kulturnímu kádru komunistických stran, z čehož plynul rychlý kariérní vzestup.
Na konci 40. let spoluzaložil a do roku 1952 vedl Soubor Julia Fučíka. Po maturitě pracoval v mládežnické redakci Čs. rozhlasu (1947-49) mimo jiné s Karlem Kynclem. Jako jedenadvacetiletý nastoupil na místo kulturního atašé v Moskvě (1949-50). Pak byl šéfredaktorem satirického časopisu Dikobraz (1950-52).
V roce 1952 dokončil studium estetiky a divadelní vědy na Univerzitě Karlově. Krátce poté začal literárně tvořit (v duchu budovatelského nadšení - dramata a poezie). Dosud napsal asi 45 divadelních her - aktovek a adaptací.
Během vojenské služby (1952-54) byl vedoucím redaktorem kulturní rubriky časopisu Čs. voják a členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.
V roce 1956 byl několik měsíců zpravodajem a komentátorem vnitropolitické redakce Československé televize, poté se stal spisovatelem z povolání, spolupracoval s různými divadly - mj. byl dramaturg v Divadle na Vinohradech (1963-66) - začal se přiklánět k reformním komunistům.
V červnu 1967 na IV. sjezdu SČSS demonstrativně přečetl Solženicynův protestní dopis sjezdu Svazu sovětských spisovatelů, čímž dokončil svůj obrat v kritice režimu. Byl spolu s dalšími (Ivan Klíma, Antonín J. Liehm, Ludvík Vaculík a další) podroben stranickému disciplinárnímu řízení.
Roku 1968 byl zvolen předsedou KSČ v pražské pobočce SČS a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností pražského jara. V roce 1969 byl vyloučen z KSČ i ze SČS. V 70. letech se ocitl na indexu a jeho díla byla cenzurována (což jeho nepřátelství k režimu ještě prohloubilo).
Stál také u zrodu Charty 77, za což byl StB otevřeně šikanován. V roce 1978 mu bylo povoleno vyjet s manželkou na pracovní pobyt do Rakouska, kde měl roční smlouvu s Burgtheatrem. Návrat jim ale byl znemožněn a oba byli zbaveni čs. občanství. Usadili se v Rakousku, kde v roce 1980 získali občanství. Žili ve Vídni a často navštěvovali Prahu, nyní žijí v Praze a na Sázavě.

Dílo Pavla Kohouta:

Romány
1969 Z deníku kontrarevolucionáře *
1970 Bílá kniha o kauze Adam ]uráček kontra Sir Isaac Newton *
1978 Katyně (v Edici Petlice)
1980 Nápady svaté Kláry *
1987 Kde je zakopán pes? *
1989 Hodina tance a lásky *
1990 Konec velkých prázdnin *
1992 Sněžím *
1995 Hvězdná hodina vrahů
1998 Ten žena a ta muž *
2000 Ta dlouhá vlna za kýlem
2005 To byl můj život?? (1. díl)
2006 To byl můj život?? (2. díl)
2007 O ničem a o všem (fejetony)
2008 Smyčka *
2009 Cizinec a krásná paní
2010 Z pohledu trilobita (fejetony)
2011 Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem / Svazek 1
2011 Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem / Svazek 2
2012 Tango mortale
2014 Zánik trilobitů v Čechách (fejetony)
Příběhy na jevišti
Původní
1946 Volá Barcelona (soukromé čtení)
1952 Dobrá píseň
1955 Zářijové noci
1956 Chudáček (zakázán po čtené zkoušce)
1957 Sbohem, smutku!
1957 Taková láska
1960 Třetí sestra
1960 Říkali mi soudruhu
1963 Dvanáct
1967 August August, august
1970 Evol (Aksál) * A
1971 Válka ve třetím poschodí * A
1974 Pech pod střechou * A
1974 Požár v suterénu * A
1974 Rr (s Václavem Havlem) A (na Hrádečku)
1976 Sex A (na Hrádečku)
1979 Atest * A
1979 Protest * A
1981 Marie zápasí s anděly *
1982 Malý August (pro děti) *
1985 Vzpomínka na Biskaj *
1985 * Safari A ** (česky Julek Neumann)
1987 * Pat aneb Hra králů **
1989 * Ecce Constantial (autorské čtení na jevišti) **
1991 * Malá krevní msta **
1995 Bitva duchů
2000 Nuly
2001 Dvě gorily proti mafii *
2002 Eros
2003 Arthurovo Bolero
2005 Malá hudba moci (česky Tomáš Kafka) **
2013 Hašler....
2014 Rudolfovo číslo (minikomitragédie)
2015 Vítězný únor
2017 Katyně

adaptované – s uvedením autorů předloh
1950 Sláva (Gusjev)
1956 Věčně mladá historie (Gladkov)
1957 Odvaha (Ketlinská)
1961 Cesta kolem světa za 80 dní (Verne)
1963 Válka s mloky (Čapek)
1963 Josef Švejk (Hašek)
1964 Marie-Octobre (podle francouzského filmu)
1971 Don Juan a jeho sluha (kompilace krytá Adamírou a spol.)
1973 Ubohý vrah (Andrejev) *
1975 Ruleta (Andrejev) *
1978 Král Colas Kolikátý (Rolland) *
1978 Amerika (Kafka – s Ivanem Klímou) *
1978 Play Makbeth (Shakespeare, bytové divadlo v Praze)
1982 Cyrano! (Rostand, pro 7 herců) */**
1983 Hráč a jeho štěstí (Dostojevský) */**
1984 Velká hra na javora (Eliade) */**
1984 1984 – noční můra (Orwell) */**
1991 My Nibelungové (Hebbel) **
1996 Kyanid o páté (Tercie Wrtbovska)
2005 Cyrano!! (Rostand – herecký minimuzikál)
2007 R.u.R.a.s. (Čapek)
2008 Psí matka (Matesis) *

Příběhy na obrazovce s Jelenou Mašínovou
1962 Cesta kolem světa za 80 dní (podle Verna – SRN) */**
1968 Aksál (vysíláno až 1990 – ČT)
1969 Taková láska (SRN) */**
1970 August August, august (SRN) */**
1971 Válka ve třetím poschodí (SRN) */**
1975 Ruleta (SRN) */**
1976 Nanebevzetí Adama Juráčka (SRN) **
1980 Nápady svaté Kláry (s Jelenou Mašínovou) */**
1983 Ucho (remake podlejana Procházky) */**
1995 Ecce Constantia! (ČT)
1996 Ruleta (ČT 1996 Konec velkých prázdnin – 6 dílů (s Jelenou Mašínovou – ČT)
1999 Válka ve třetím poschodí (ČT)
2001 Hodina pravdy (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2003 Hodina tance a lásky (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2003 PF 77 (s Jelenou Mašínovou – ČT, vyznamenáno cenou EIsa)
2005 Die Katze (podle Georgese Simenona, v přípravě) *
2008 10 způsobů lásky (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2009 Smyčka (ČT)
2010 Cizinec a krásná paní (s Jelenou Mašínovou – ČT)
2011 Dlouhá vlna za kýlem (Lisa-Film,Wien)

Příběhy na plátně

1952 Zítra se bude tančit všude
1957 Zářijové noci
1958 Cesta zpátky
1959 Taková láska
1960 Letiště nepřijímá
1960 Smyk
1964 Dvanáct
1965 Svatba s podmínkou
1966 Sedm zabitých (s Jelenou Mašínovou)
1989 Gli angeli della potere (Marie zápasí s anděly – Itálie) **

Zdroj:
http://www.pavel-kohout.com

Prosím všechny hledače, aby při otvírání skrýše byli opatrní. Poněkud jsem nedomyslel že při zpúsobu otvírání se na Vás vysype obsah skrýše. Tak s tím prosím počítejte a snažte se tomu zamezit. V budoucnu zkusím vymyslet jak tomu zabránit. Moc Vám všem děkuji.

Additional Hints (Decrypt)

Wfrz snyršaá, zabubfgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)