Skip to content

AGT 87: Amonit v Arkadach EarthCache

Hidden : 07/10/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Amonity v nakupním centru 87

Z geologií se můžeme setkat na nejrůznějších místech od hor počínaje až po hluboké jeskyně. Někdy však na geologické zajímavosti šlapeme a často ani nevnímáme, jak unikátní věci máme na dosah ruky... nebo v tomto případě nohy. Vítejte na dalším pokračování Alkeho Geo-earth-cache tour.

Sluší se dodat, že ke tvorbě této cache mě inspiroval Viper-CZ, který založil podobnou cache. Když vyšla ven - moje reakce byla "to nemyslí vážně - to musí být umělé", ale nebylo tomu tak a já jsem rád, že Vám mohu podobné místo ukázat v rámci této geologické série.

Na výchozích souřadnicích se nachází vstup do obchodního centra. Jeho dlažba je vytvořena z prvohorních vápenců těžených na Mořině (nedaleko lomů Velká Amerika). Při bližším prozkoumání těchto vápenců můžete vidět, že obsahují celistvé zkameněliny Amonitů.

 

Co to jsou amonity

Amoniti (Ammonoidea) jsou velmi rozsáhlou skupinou vyhynulých hlavonožců, žijících od siluru až do konce křídy (asi před 425–66 miliony let). „Praví“ amoniti však vznikli až v triasu. Především v období druhohor byli nesmírně četní a jsou proto často využíváni jako indexové fosílie na paleontologických lokalitách.

Charakteristická je pro ně zavinutá schránka z uhličitanu vápenatého ve formě aragonitu. Schránka je rozčleněna přepážkami na komory vyplněné plynem, a slouží i jako hydrostatický orgán. Samotný živočich je usazen v poslední a největší komůrce u ústí. Ústa jsou obklopená věncem ramen. Obvykle dosahovali velikosti v řádu několik centimetrů až několik desítek centimetrů, existovali však také druhy dosahujících obřích rozměrů, jejichž schránka mohla narůst do velikosti přes 2 metry. Dosud největší nalezený exemplář měří na výšku 2,3 metru, přičemž se předpokládá, že mohly existovat i větší druhy.
 

 


Amoniti představovali významnou součást potravních řetězců v druhohorních mořích, jejich predátory byli například někteří mosasauři. Amoniti zřejmě vymřeli spolu s dinosaury na samém konci druhohor, některé objevy však naznačují, že mohli přežít ještě do starších třetihor.

Během téměř 400 milionů let trvající existence prošli amoniti značným vývojem. Žili už v mořích paleozoika (spodní devon), výrazně je zasáhlo velké permské vymírání. Největší rozvoj potom zaznamenali v druhohorách s dosti omezeným trváním (např.: Ceratites, Phylloceras aj.), pro než jsou i vůdčími zkamenělinami. V období jury až křídy kolonizovali prakticky všechna mořská a oceánická prostředí (s výjimkou pobřeží) do hloubi 800 m. V křídě se objevily jejich největší druhy, jako byl například Parapuzosia seppenradensis, který podle odhadů dosahoval velikosti schránky až 2,3-2,5 m.
 

 

Naleziště v minulosti

Jejich fosilie znali již starověcí učenci nejpozději v 1. století n. l. Sehráli také jistou úlohu v mytologii, kdy některé jejich zkameněliny byly považovány za magické „hadí kameny“, které pomáhaly odvracet od stavení blesky a bránily uhranutí.

I samotný název "amoniti" je odvozen od egytpského boha Amona. Ten byl mimo jiné zpodobňován v podobě muže s beraní hlavou a vstupní cesta do jeho chrámu ve starověkém Vesetu byla lemována beraními sfingami (lví těla s beraní hlavou). Fosilie schránek amonitů svým vzhledem přípomínaly zakroucené beraní rohy.
 


Jejich zkameněliny dnes zdobí četné sbírky po celém světě. Mohou být otesané pro zvýraznění vnějšího tvaru schránky, vyleštěné pro odhalení vnitřní struktury, ale nejčastěji je můžeme vidět rozříznuté ve dví a na řezu vyleštěné. Jsou také hojným obchodním artiklem v mnoha muzeích i jinde. Mezi největší naleziště patří Maroko nebo Madagaskar, poměrně běžní jsou však také v České republice.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Amonit byl živý tvor a stal se z něj kámen. Zamyslete se nad tím a odpovězte na otázku, zda je možné, že i z nás se jednou stanou zkameněliny.

2) Jaký je rozměr největšího Amonita, který se zde nachází - projděte všechny chodby a hledejte. Jeden skutečně vyniká.

3) V kolika patrech se můžete s Amonity setkat?

4) Úkol: Ujišťuji Vás, že fotit se s podlahou obchodního centra je skutečný zážitek pro Vás i okolí. Vytvořte fotografii sebe s nějvětším nalezeným amonitem v Arkádách tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Hlavní zdroj:
Bakalářská práce Geologická charakteristika vrchu Vítkova v Praze
Autor: Klára Lakotoví, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Ústav geologických věd

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)