Skip to content

<

Svart granit

A cache by Yngve Myrslok Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


På platsen kommer du se ett konstverk, av Pål Svensson, som heter Utblick/Insikt. Detta konstverk består av en stor skiva med ett hål i, en fontän och 3 bänkar. Konstverket är det vinnande bidraget då Malmö stad ville skapa en central plats som knöt samman de nya stadsdelarna i västra hamnen med den historiska Stenstaden. Hela installationen är gjord av diabas.
Trots att det finns ställen att bryta diabas på i Skåne så är stenen till just detta konstverk bruten i grannlänet, blekinge, dock endast ett par kilometer från gränsen till Skåne.
Svarta bergen i Hägghult (som ligger i Skåne) är ett av de mest kända ställena i sverige för just diabas.

Diabas, som även kallas för svart granit, är en mörk basisk magmatisk bergart.

De magmatiska bergarteran delas upp i 3 typer.

Ytbergarter, gångbergarter och djupbergarter


 

Hur bildas diabas?

Dessa begrepp har att göra med var i jordskorpan som en magma kristalliserar. När magma tränger upp på markytan talar man normalt om lava och när denna stelnar bildas magmatiska ytbergarter. Ibland kallas de även vulkaniska bergarter eller extrusiva bergarter. En typisk representant för denna grupp är basalt. Den enda i naturen aktiva process som vi idag kan fotografera är hur vulkaniska bergarter bildas.

Magma kan också stelna, och därmed fylla ut sprickor i jordskorpan, på väg upp till jordytan. De magmatiska gångbergarterna utgör normalt tunna, vertikalstående skivor i berggrunden, sk gångar. En typisk bergart för denna grupp och som är vanligt förekommande i Sverige är diabas. 

Den svarta magmatiska bergarten bildas i sprickor i äldre berg. Diabas är en basisk bergart som ger näringsrika vittringsprodukter. Den svarta färgen orsakas av pyroxen. 

Pyroxen är en samlingsbeteckning för ett antal silikatmineral, som är vanligt förekommande i magmatiska och metamorfa bergarter och förekommer till exempel i basalt, diabas och gabbro. Pyroxenerna är viktiga bergartsbildande mineral.

Plagioklas, den andra beståndsdelen i diabas är ett samlingsnamn för en grupp fältspater som innehåller albit, natriumaluminiumsilikat och anortit. 

Beteckningen diabas kommer ifrån grekiskans δι- (di-) och bas av grekiska βάσις, med avseende på bergartens två beståndsdelar.

Diabasens hårdhet orsakas av en relativt hastig avkylning som resulterat i en tät och hård bergart. Då diabas också innehåller en del järn är den relativt tung och en kubikmeter väger cirka 3 ton. Diabas är vanligen massformig, vilket betyder att mineralkornen ligger regellöst orienterade i olika riktningar. Ibland kan dock en del av mineralkornen, i första hand fältspaten, lägga sig mer eller mindre parallellt med varandra längs lavans flytriktning. Denna struktur kallas flytstruktur. Bergartens kornstorlek beror på hur lång tid det har tagit för bergarten att kristallisera. Ju snabbare magmans värme kunnat ledas bort, desto kortare blir kristallisationstiden och därmed blir mineralkornen mindre. Diabas som stelnat nära jordytan är därför i regel mer finkornig än den som stelnat på större djup. Vissa typer av diabas stelnar så ytligt att de bildar basalt. Diabas är vanligt i oceanbottnarnas jordskorpa.

Exempel på detta är berghällarna i Storviken på Trysunda (höga kusten) som består av en diabasskiva som är 250-300 meter tjock. Den bildades för drygt 1200 miljoner år sedan när magma från jordmanteln trängde upp i sprickor som uppkommit genom rörelser i jordens inre.

Diabas har en densitet på ungefär 3000 kg/m3.

Vart bryter man diabas?

Diabas bryts på lite olika ställen i Sverige. Bland annat finns den sk ”Svarta linjen” som finns i Blekinge och längst denna linje, som är 10-15 m bred, så finns det 45 ställen man bryter diabas på.
Andra kända ställen är Billingen i västra götaland samt Hägghult i skåne.

Vad används diabas till?

Diabas har flera användningsområden, fräst då på grund av dess egenskaper.
Bland annat så använd det till bänkskivor i kök eftersom diabas tål värme, vatten och vassa föremål. Diabas används även inom industrin. Diabas har en hög densitet och är slagfast, så det kan användas till ex planskivor, vinklar och linjaler.

För att logga denna cache vill jag att du skickar svaren till mig på följande frågor:

1. Diabas kan se lite olika ut, hur ser denna sorten ut? Stora eller små korn och vad innebär det?

2. När du tittar på de olika delarna av detta konstverk, vilket mineral anser du är det vanligaste?

3. På platsen finns det tre bänkar av diabas. Vad skulle du uppskatta vikten på sittdelen, på en av dessa bänkar till?

4. Ladda gärna upp en bild på dig själv på platsen, dock ej ett krav.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.