Skip to content

<

Говерла :: Hoverla

A cache by Gilrond Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/25/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Говерла :: Hoverla
2061 m
Ласкаво просимо до найвищої точки Закарпаття, Українських Карпат та цілої України!
Говерла (2061 м. над рівнем моря) розташована на кордоні Закарпатської та Іванофранківської областей серед Чорногори, найвищого гірського масиву України. Хребет Чорногора простирається між містом Рахів і смт. Ясіня та українсько-румунським кордоном. Гірський масив складається з флішових відкладень, переважно пісковиків і конгломератів, завдяки тому має свою характерну округлу форму без кам'янистих утворень. Хребет є частиною Зовнішніх Східних Карпат, на східньому схилі вершини бере свій початок річка Прут. Говерла схожа на масивний конус з, на вершині знаходиться бетонний стовп, український тризуб, металевий хрест і меморіалом, де зберігаються зразки землі з різних куточків України. Угорська назва Hóvár, з якої походить назва Говерла, у перекладі означає "сніжний замок". Цікавою є історія території, в 20-му столітті після закінчення Першої Світової війни, впродовж хребта був кордон між Чехословаччиною та Польщею. Після Другої світової війни територія відійшла до Радянського Союзу, а після його розпаду в 1991 році незалежній Україні.
Кеш є звичайна, cхована у довговічній пет-пляшці недалеко від вершини. Місто є обране так, щоб кеш можна було знайти і коли на вершині буде багато людей. Взимку пошук неможливий через сніжний покрив.
Vitajte na najvyššom bode Zakarpatska, Ukrajinských Karpát a celej Ukrajiny!
Hoverla (2061 m n. m.)sa nachádza na hranici Zakarpatskej a Ivanofrankovskej oblasti v hrebeni Čornohory, najvyššieho ukrajinského pohoria. Pohorie Čornohora sa rozprestiera medzi mestom Rachov a Jasinia a ukrajinsko-rumunskou hranicou. Je budované flyšovými sedimentmi, prevažne pieskovcami a ílovcami, vďaka tomu má svoj charakteristický oblý hrebeň bez skalnatých útvarov. Je súčasťou Vonkajších Východných Karpát a v jej východnom svahu pramení rieka Prut. Samotný vrchol sa týči z hrebeňa ako mohutná homola a na ňom sa nachádza betónový stĺp, ukrajinský trojzubec, kovový kríž a pamätník, kde sú uložené kúsky zeme z rôznych oblastí Ukrajiny. Maďarský názov Hóvár, z ktorého je meno Hoverla odvodené, znamená v preklade snežný hrad. Zaujímavá je aj história územia, v 20. storočí po skončení 1. svetovej vojny viedla hrebeňom hranica medzi Československom a Poľskom. Po 2. svetovej vojne pripadlo územie Sovietskemu zväzu a po jeho rozpade v roku 1991 novovzniknutej Ukrajine.
Keška je obyčajná, ale odolná PET-ka, ktorá je ukrytá kúsok od vrchola. Miesto je zvolené tak, aby bolo možné kešku nájsť aj keď bude na vrchole veľa ľudí. V zime jej odlov nebude možný kvôli snehovej pokrývke.
Welcome to the highest point of Transcarpathia, Ukrainian Carpathians and whole of Ukraine!
Hoverla (2061 m) is located at the border of Transcarpathian and Ivano-Frankivsk teritory on the ridge of Chornohora (Black Mountains), highest ukrainian mountains. Chornohora lays between Rachov and Yasinia cities and ukraine-romanian border. It consist of flysch sediments, mainly sandstones and claystones, thanks to this it has its charasteristic round ridge without rock formations. It's a part of Outer Eastern Carpathians and in its eastern slope is the spring of Prut river. The peak itself rises from the ridge like a huge homole and at the summit is a concrete column, ukrainian trident, metal cross and monument, where are stored parts of soil from various ukrainian teritories. Hungarian name Hóvár, from which is Hoverla name deduced, means snow fortress in translation. Interesting is also a history of area, in 20. century, after WWI, the border between Czechslovakia and Poland led on the ridge. After WWII, the area became a part of Soviet Union and after its disintegration in 1991 stayed a part of new Ukraine.
Cache is common, but durable PET-dose, which is hidden near from the summit. Place is chosen so, that it can be found even if the summit is full of people. It cannot be found in winter, due to snow cover.

Profile for Gilrond

Listing 1.0
Keška: Verzia 1.0 Logbook 1


Additional Hints (Decrypt)

під каміном / cbq cybpulz xnzrabz / haqre syng ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.