Skip to content

CITO dagen efter FAD 2018 Sundsvall Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Sunday, 04 November 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sundsvall staden i vårt hjärta

SWEDISH

Efter gårdagens FTF-jakter och avnjutande av staden Sundsvall får du här en möjlighet att hjälpa till att snygga till området runt Norra Stadsberget innan vintern tar över och gömmer allt skräp fram till våren.

På koordinaterna finns sopsäckar att hämta, och en plats att lämna skräpet på kommer att finnas på eventdagen.

När: Söndag 4 november
Var: Norra Stadsberget
Tid: 1000-1100
Program: Plocka skräp runt Norra Stadsberget

 

ENGLISH

After yesterday's outdoor activities in our beautiful town of Sundsvall, you now have an opportunity to help getting the area get cleaned before winter takes over and hides all the rubbish until spring.

On the coordinates there are trash bags to pick up, and a place to leave the rubbish will be given on the day of the event

 

When: Sunday, November 4th
Where: Norra Stadsberget
Time: 1000-1100
Program: Pick up trash at Norra Berget and adjacent areas

Svadern

 

Norra stadsberget är ett levande hembygds­museum med anor från början av 1900-ta­let och är ett självklart besöksmål för både sundsvallsbor och turister. Stadsparken har gott om grönytor, ströv­områden och fantastisk utsikt över staden, havet och Selångersån. Det finns frilufts­museum med levande verksamheter, vand­rarhem, café, restaurang, fäbodvall, lekplats, handelsgård, hantverksmuseum, grillplatser, djur, friluftsscen samt en mängd olika aktivi­teter. I dammar finns groddjur såsom mindre vattensalamander. I skogen finns huggorm, även den helt svarta varianten.

Norra Stadsberget är ett artrikt sydväxt­berg med bl a förekomst av lönn, lind och alm i lundmarkerna. Flera sydskandinaviska växtarter som planterats in har förvildat sig i bergssluttningen. På koordinaterna finns sopsäckar att hämta, och en plats att lämna skräpet på kommer att finnas på eventdagen.

 

Additional Hints (No hints available.)