Skip to content

Feestje Event Cache

This cache has been archived.

woejam: Het Feestje is voorbij.

More
Hidden : Saturday, 09 March 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

09 March 2019, 10:00 - 18:00


Op 9 maart vieren wij ons 10-jarig jubileum!


Dit willen we graag met jullie vieren, komen jullie ook op ons feestje?

Tijdens dit event zullen er wel 7 verschillende nieuwe Geocaches uitkomen.
Wat heel speciaal is, dat we mee mogen doen van Geocaching HQ met de eerste serie Adventure Lab caches en zal er een tour van 10 Adventure Lab Caches op het event uitkomen!
Om 17:00 uur sluiten we af met een prachtige tombola, waarbij een aantal mooie Fenix hoofdlampen verloot worden:


Tijdens het event zal Birre ook met een aantal van zijn prachtige caches aanwezig zijn.
Heb je deze nog niet allemaal gedaan, dan heb je nu de kans!!

Het programma is als volgt

10:00 -- Start event met koffie/thee en iets lekkers
10:30 -- Officiële Opening - Logboek, uitgifte event boekjes, nieuwe Geocaches
10:30 -- Kinderhoek
12:00 -- Start eten/drinken in tent
15:00 -- Start uitdelen lootjes voor de Tombola (één lotje per Will Attend)
16:00 -- Inleveren Tag ontwerp wedstrijd
17:00 -- Bekendmaking ontwerp wedstrijd + Tombola
18:00 -- Einde event


De Geocachingshop.nl is de gehele dag geopend met het complete assortiment en ook met speciale aanbiedingen

Koffie, thee, limonade en iets lekkers verzorgen wij kostenloos.
Tevens zal er een kraampje aanwezig zijn waar wat te eten te krijgen is tegen schappelijke prijzen:

* Soep met een lekkere plak vloerbrood
* Worstenbroodje
* Roggenbrood of vloerbrood met Zult, Kaas of Spek
* Broodje knakworst

Wanneer:

Op zaterdag 9 maart 2019.

Het event start om 10:00 uur en rond 18:00 uur willen we de deuren gaan sluiten.

Waar:

Op de parkeerplaats voor Geodox de Huufkes 3 5674 TL Nuenen

Tot dan!
On March 9 we celebrate our 10th anniversary!We would like to celebrate this with you, are you coming to our party?

During this event, 7 different new Geocaches will be released.
And very special is that we can participate in Geocaching HQ with the first series Adventure Lab caches and a tour of 10 Adventure Lab Caches which will be released at the event!
At 17:00 we conclude with a beautiful tombola, where you can win one of the Fenix headlights:

.

During the event Birre will also be present with some of his beautiful caches.
If you have not done all these yet, then you have the chance now !!

The program is as follows

10:00 - Start event with coffee / tea and something tasty
10:30 - Official Opening - Logbook, event booklets, new Geocaches
10:30 - Children's corner
12:00 - Start eating / drinking in a tent
15:00 - Start handing out lots for the Tombola (one per Will Attend)
16:00 - Hand in Tag design contest
17:00 - Announcement design contest + Tombola
18:00 - End of event

The Geocachingshop.nl is open all day with the complete range and also with special offers

Coffee, tea, lemonade are available for free.
There will also be a stall where you can get something to eat at reasonable prices, with local specialities:

* Soup with a nice slice of floor bread
* Sausage roll bread (Worstenbroodje)
* Rye bread or floor bread with ‘Zult’, local Chees or Bacon
* Hotdog


When:

On saturday march 9th 2019.

The event starts at 10:00 and around 18:00 uur we will close the doors.

Where:

On the parking place in front of Geodox de Huufkes 3 5674 TL Nuenen, the Netherlands

See you then!!

Am 9. März feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum!Wir möchten das mit Ihnen feiern, kommen Sie zu unserer Party?

Während dieses Event werden 7 verschiedene neue Geocaches veröffentlicht.
Und ganz besonders ist, dass wir am Geocaching HQ mit den ersten Adventure Lab Caches und einer Tour mit 10 Adventure Lab Caches teilnehmen können, die auf das Event veröffentlicht werden!
Um 17:00 schließen wir mit einer schönen Tombola ab, mit einige schöne Fenix Taschenlampe:
Während das Event wird Birre auch mit einigen seiner schönen Caches anwesend sein.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, haben Sie jetzt die Chance !!

Das Programm ist wie folgt

10:00 - Start mit Kaffee / Tee und etwas Leckerem
10:30 - Offizielle Eröffnung - Logbuch, Ausgabe Eventhefte, neue Geocaches
10:30 - Kinderecke
12:00 - Essen / Trinken im Zelt
15:00 - Verteilung der Lose für die Tombola (eine pro Will Attend)
16:00 - Abgabe des Tag-Design-Wettbewerbs
17:00 - Ankündigungswettbewerb + Tombola
18:00 - Ende Event


Der Geocachingshop.nl ist den ganzen Tag mit dem kompletten Sortiment und auch mit speziellen Angeboten geöffnet.

Kaffee, Tee, Limonade und etwas Leckeres stehen kostenlos zur Verfügung.
Es wird auch einen Stand geben, an dem Sie zu vernünftigen Preisen etwas zu essen bekommen können, mit lokalen Spezialitäten:

* Suppe mit einem schönen Stück Bodenbrot
* Wurstbrötchen (Worstenbroodje)
* Roggenbrot oder Bodenbrot mit „Zult“, lokalem Käse oder Speck
* Hotdog

Wann:

Am Samstag, dem 9. März 2019.

Das Event fangt am 10:00 Uhr an, und um 18:00 Uhr schließen wir die Türen.

Wo:

Auf dem Parkplatz vor Geodox, de Huufkes 3, 5674 TL Nuenen, Niederlande

Bis dann!!

Additional Hints (No hints available.)