Skip to content

Het Tjonger Event 2019 Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 11 May 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

11 May 2019, 09:30 - 17:00

Het Tjonger Event.

 

Het Tjonger Event 2019 wordt gehouden op 11 mei 2019.
Dit event wordt omringd door side-events op 10 mei (Meet&greet ) en 12 mei (Cito en Goodbye ). Deze listings komen in de loop van Februari online.

Meet & Greet: https://coord.info/GC7ZZ0N

Cito event: De "Geele Bosch"cito https://coord.info/GC7ZZ16

Goodbye: https://coord.info/GC7ZZ0X

Waar wordt dit event gehouden?
- We zijn wederom te gast bij Boerderijcamping "De Geele Bosch" te Oldeholtwolde.
- Er zijn diverse mogelijkheid om te overnachten, hiervoor kunt u de CO's vragen of de camping contacteren. - op het aangegeven p-coördinaat is voldoende ruimte om te parkeren.

Wanneer en op welke tijd wordt het event gehouden?
- het event vindt plaats op zaterdag 11 mei a.s. en duurt van 09.30 - 17:00 uur

Klik hier voor de lijst met deelnemers


Hallo allemaal, Het duurt nog een paar maanden voordat het tweede Tjongerevent plaats vindt. Vanwege de grote animo hebben wij besloten om een grens van 200 personen aan te houden. Die grens is bereikt.
De nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst welke u hierboven kunt raadplegen.

Uw organisatie team.

Wat gaat het event kosten?
- Het event kost € 4.00 per persoon
- Kinderen tot 12 jaar zijn gratis
- Hiervoor krijgt U het ochtend- en middagboekje met nieuwe caches
- U krijgt een gratis event-woodie
- Om 17.00 is er een tombola, de lootjes zijn bij de organisatie verkrijgbaar en kosten € 0.50 per stuk.

Wat kun je op dit event verwachten?
- Gezellige geokletsen, caches doen of woodies ruilen, maar net wat je er zelf van maakt.
- Er zijn voldoende drankjes en andere versnaperingen te koop.

Komen er nieuwe caches online?
- Er komen een aantal nieuwe caches online. Hoe en wat volgt op de listing of in de mail
- Neem uw tools mee zoals magneet, grijper, klimgerei, ladder, fiets, boot en/of waadpak. Je zult het maar nodig zijn.

The Tjonger-Event.

The Tjonger Event 2019 will be held on May 11, 2019.
This event is surrounded by side events on 10 May (Meet & greet) and 12 May (Cito and Goodbye). These listings will be online in the course of February.

Meet & Greet: https://coord.info/GC7ZZ0N

Cito event: The "Geele Bosch" cito https://coord.info/GC7ZZ16

Goodbye: https://coord.info/GC7ZZ0X

Where is this event held?
- We are once again a guest at Boerderijcamping "De Geele Bosch" in Oldeholtwolde.
- There are several possibilities to stay overnight, you can ask the CO's or contact the campsite. - there is sufficient space to park on the indicated p-coordinate.

When and at what time is the event held?
- the event takes place on Saturday 11 May a.s. and lasts from 09.30 - 17:00 hrs

Click here for the list of participants


What will the event cost?
- The event costs € 4.00 per person
- Children under 12 are free
- For this you get the morning and afternoon booklet with new caches
- You will receive a free wooden coin
- At 17.00 there is a tombola, the tickets are available from the organization and cost € 0.50 each.

What can you expect at this event?
- Cozy geocachers, doing caches or exchanging wooden coins, but just what you make of it yourself.
- There are plenty of drinks and other refreshments for sale.

Are new caches coming online?
- There are a number of new caches online. How and what follows the listing or in the mail
- Take your tools such as magnet, grab, climbing equipment, ladder, bicycle, boat and / or waders. You might need it.

Das Tjonger-Event.

Das Tjonger Event 2019 findet am 11. Mai 2019 statt.
Dieses event ist umgeben von Nebenveranstaltungen am 10. Mai (Meet & Greet) und am 12. Mai (Cito und Goodbye). Diese Angebote werden im Februar online sein.

Meet & Greet: https://coord.info/GC7ZZ0N

Cito-Event: Das "Geele Bosch" -Zitat https://coord.info/GC7ZZ16

Auf Wiedersehen: https://coord.info/GC7ZZ0X

Wo findet diese Veranstaltung statt?
- Wir sind wieder zu Gast bei Boerderijcamping "De Geele Bosch" in Oldeholtwolde.
- Es gibt mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Sie können sich an die zuständigen Behörden wenden oder den Campingplatz kontaktieren. - auf der angegebenen p-Koordinate ist ausreichend Platz zum Parken vorhanden.

Wann und zu welcher Uhrzeit findet die Veranstaltung statt?
- Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 11. Mai, statt und dauert von 09.30 bis 17.00 Uhr.

Hier klicken für die Teilnehmerliste


Was kostet die Veranstaltung?
- Die Veranstaltung kostet € 4,00 pro Person - Kinder unter 12 Jahren sind frei
- Dafür erhalten Sie das Morgen- und Nachmittagsheft mit neuen Caches - Sie erhalten einen kostenlosen Event-Wooden coin
- Um 17.00 Uhr gibt es eine Tombola, die Tickets sind bei der Organisation erhältlich und kosten jeweils 0,50 €.

Was können Sie bei dieser Veranstaltung erwarten?
- Gemütliche Geocachers, Caches oder Wooden coins austauschen, aber genau das, was Sie selbst daraus machen.
- Es gibt viele Getränke und andere Erfrischungen zum Verkauf.

Werden neue Caches online geschaltet?
- Es gibt eine Reihe neuer Caches online. Wie und was folgt der Auflistung oder in der Mail
- Nehmen Sie Ihre Werkzeuge wie Magnet, Greifer, Kletterausrüstung, Leiter, Fahrrad, Boot und / oder Watstiefel mit. Sie werden es vielleicht brauchen.

Additional Hints (No hints available.)