Skip to content

Amsterdam #9 Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Algemeen

Deze Amsterdam-’trail’ is een samenwerkingsverband tussen 15 Amsterdamse cachers die elk een eigen cache hebben geplaatst namens de Amsterdam Area Geocachers. Samen vormen deze caches de 3 Andreaskruizen uit het Wapen van Amsterdam.

General

This Amsterdam ‘trail’ is a cooperation between 15 cachers from Amsterdam who each have placed their own cache on behalf of the Amsterdam Area Geocachers. Combined these caches form the 3 Andreas crosses that can be found in the Coat of Arms of Amsterdam.

Je vindt deze kruizen overal in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde ‘Amsterdammertjes’, de bruine paaltjes die menig grachtenpand en voetganger beschermen tegen roekeloze automobilisten. Maar ook de gemeente Amsterdam heeft de kruizen uit het wapen omarmd en toegepast als haar logo.

The crosses can be found all over the city. Take the famous ‘Amsterdammertjes’ for example, the brown little poles that protect the canal houses and pedestrians from reckless car drivers. Furthermore the municipality of Amsterdam has embraced the crosses from the coat and used it as their logo.


De 15 caches die de kruizen vormen zijn alle vijftien traditionele caches. Ze verschillen qua vorm en grootte, maar zijn allemaal makkelijk te vinden. In de hint vind je een specifieke aanwijzing voor de cache die je nu voor je neus hebt. We wensen je heel veel plezier met de Amsterdam-trail. Laat het weten in je laatste log als je ze allemaal hebt gevonden!

The 15 caches that form the crosses are all traditional caches. They differ from each other when looking at shape and size, but the are all easy to find. In the hint you will find a specific clue for the cache you are looking at now. We hope you enjoy doing this Amsterdam trail. Let us know in your final log whether you found them all!

Over deze locatie

Je staat hier op het meest westelijk deel van de Jordaan. Aangelegd tijdens de stadsuitbreiding in 1612, woonden er in de Gouden Eeuw veel arbeiders, maar ook veel kunstenaars, waaronder Rembrandt van Rijn. Toen de Nederlandse gloriejaren over waren, sloeg armoede toe. Na de Tweede Wereldoorlog was veel van de Jordaan in bouwvallige staat, wat in de jaren zestig grootschalig is gerestaureerd. In de jaren zeventig was de knusheid van de Jordaan met zijn kleine woningen, cafés en winkeltjes hip onder kunstenaars, jongeren en studenten. Het eigenzinnige arbeidershart van hoe de Jordaan vroeger was, is nooit helemaal verdwenen. De Prinsengracht kreeg destijds de naam van de rivier de Jordaan, waarna de naam is overgesprongen op de buurt erachter. De Jordaan is de perfecte buurt voor een schilderachtige stadswandeling in hartje Amsterdam. Kijk veel om je heen en geniet van de unieke grachtenpanden, bruggen en grachten vol bootjes. De bijzondere, originele winkeltjes die in De 9 Straatjes staan, vind je nergens anders. Ook is het leuk om rond te struinen op de Noordermarkt, die op maandag en zaterdag aan de voet van de Noorderkerk wordt gehouden. Deze markt is tekenend voor de lange geschiedenis van de buurt, omdat men er al vanaf de zeventiende eeuw komt om te ruiken, proeven, en natuurlijk kopen. Het typerende beeld wat men van Amsterdam heeft, waar men geen blad voor de mond neemt, het tempo hoog, maar de gezelligheid nog hoger ligt, echoot tot de dag van vandaag na in de Jordaan.

About this location

You are standing here on the westernmost part of the Jordan. Created during the city expansion in 1612, many workers lived here in the Golden Age, but also many artists, including Rembrandt van Rijn. When the Dutch glory years were over, poverty struck. After the Second World War, much of the Jordaan was in dilapidated state, which was restored on a large scale in the sixties. In the seventies, the Jordaan's quaintness with its small houses, cafés and shops was hip among artists, young people and students. The quirky worker heart of how the Jordaan used to be has never completely disappeared The Prinsengracht was then given the name of the Jordaan River, after which the name was transferred to the neighborhood behind it. The Jordaan is the perfect neighborhood for a picturesque city walk in the heart of Amsterdam. Look around and enjoy the unique canal houses, bridges and canals full of boats. You will not find the special, original shops in De 9 Straatjes anywhere else. It is also fun to wander around the Noordermarkt, which is held on Monday and Saturday at the foot of the Noorderkerk. This market is characteristic of the long history of the neighborhood, because people have been there since the seventeenth century to smell, taste, and of course buy. The typical image of Amsterdam, where people do not take a leaf, the pace is high, but the conviviality is even higher, echoes to this day in the Jordaan.

De 15 caches en hun eigenaren |The 15 caches and their owners
Amsterdam #1: Elmeraculous
Amsterdam #2: nikkivalentijn
Amsterdam #3: Pingos
Amsterdam #4: 2windstreken
Amsterdam #5: Klockhuys
Amsterdam #6: Jessicaw88
Amsterdam #7: zowaar!
Amsterdam #8: La_Edith
Amsterdam #9: Muizepluis69, adopted by DPO17
Amsterdam #10: Diafragma
Amsterdam #11: Dutch Diderot
Amsterdam #12: nu even niet
Amsterdam #13: Pollux73
Amsterdam #14: Madism40
Amsterdam #15: s10V

Additional Hints (Decrypt)

Jrrf ibbemvpugvt zrg qr pnpur.
Baqre urg vasbobeq.

Cyrnfr or pnershy jvgu gur pnpur.
Haqrearngu gur vasb fvta.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)