Skip to content

Velkommen til "Slemdal" Traditional Geocache

Hidden : 11/16/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


KOMMUNEGRENSA: Her ved Heivannet går kommunegrensa til Siljan. Siljan grenser i nord til Kongsberg, i øst mot Larvik og i sør mot Porsgrunn. Høyeste punkt er Rådmannen, 646 moh.

Siljan kommune het Slemdal fram til 1917, endret etter kongelig resolusjon 03.11.1917.

Det var ingen i bygda som kom til å tenke på navneforandring. Forslaget kom fra Kirkedepartementet som under første verdenskrig ivret for slike forandringer og sendte rundskriv til landets kommuner. Også herredsstyret i Slemdal ble spurt og forelagt forslaget at Slemdal burde forandres til Siljan. Herredsstyret svarte at det fikk Departementet avgjøre.

Flertallet i herredsstyret ville helst ha formen Silja, om noen forandring skulle finne sted. Herredstyret (kommunestyret) i Slemdal hadde saken til endelig behandling 15.12.1917, der ordfører Ole J. Rød kunne opplyse at nå var saken kommet tilbake og mindretallets forslag tatt til følge. Bygdas nye navn ville for fremtiden bli Siljan.

Fortsatt finnes spor av navnet gjennom at personer fra Siljan blir kalt slemdøler og gatenavnet Slemdals gate som man finner i nabokommunen og byen Skien.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Fyrzqøyvat irq whyrgerrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)