Skip to content

Siljan landhandel Traditional Geocache

Hidden : 11/16/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LANDHANDEL: Her i Gustav Gulliksens hus på saga var den første landhandelen til Kristian Bøe.

I Gustav Gulliksens hus på Saga holdt også Kristian Bøes landhandel til. Her leide han 30-35 kvadratmeter i 1. etasje.  Butikken var plassert i enden av huset – mot brua - og med en liten kontorkrok til Kristian Bøe. Han tok over i 1933 etter en onkel ved samme navn. Kundekretsen var i det alt vesentlige fra Midtbygda.

Foruten butikk var det også tilhold for herredskasse/forsyningsnemnd, og en av bygdas telefonsentraler. Landhandelen hadde lager av varer i uthuset – og noe kjellerplass måtte man også leie.
 

NY BUTIKK: I 1950 ble den nye landhandelen bygd, på andre sida av veien.

Kristian Bøe bygde nytt lokale i 1950. Betjeningen jobbet hver dag fra kl. 08.00 til 18.00, på lørdager fra kl. 08.00 til 17.00. Middagspausen hadde man ikke, det ble å ta seg en matbit på kontoret. Riktig strevsomt var det før jul, men det var skikkelig julestemning i butikken. Vareopptellingen ble foretatt nyttårsaften. Vareutvalget var allsidig. Han hadde “alt”. Sy- og strikkesaker, maling, byggevarer, verktøy, kraftfor, mopeder, arbeidstøy, glass-/kjøkkenvarer og kolonialvarer. Stas var det med ekstra gaver til jul, og dem ble det kjøpt mange av i Siljan landhandel. Det var også bensinpumpe på plassen, hvor bussene stoppet opp for å fylle bensin.

Butikken var en samlingsplass hvor kundene møttes til en hyggelig prat ved siden av handelen. Ja, noen leverte bare en lapp og lot betjeningen foreta handelen. Dermed kunne de ofre seg helt for den muntre passiaren.

I 1930-åra kunne det være vanskelig for mange rent økonomisk. Lån skulle nedbetales (Hypoteken), samtidig som en skulle ha penger til mat. Det ble lite med penger blant “vanlige” folk – dermed også vrient for kjøpmannen å få inn utestående. Men han strakk seg langt for å imøtekomme kundene.

Under krigen 1940-45 førte systemet med rasjoneringskort til mye ekstraarbeid. Kjøttutdelingen hadde betjeningen også mye strev med i disse åra, alt måtte veies opp helt nøyaktig. En sjelden gang hadde handelsmannen noe stoff for utdeling, enn si tobakk! Det oppsto misnøye blant mannfolka – med en pris pr pakke på kr 5,-, så da var det bare å slutte…
 

JOIKAKAKER: Joika-kaker til kr 6,40 på Siljan landhandel.

Byttehandel forekom også her – mest da med smør og egg. Smøret kom de (oftest konene) med i trebutter eller i lange stykker med papir/klede rundt. Landbruksvarene ble solgt videre til Skien, for alt ble ikke omsatt i butikken av den slags. Konene fikk en ekstra skilling til seg selv ved denne geskjeften.

Kilder: Fra Skrim til Farris, bind II og binde VIII

Additional Hints (Decrypt)

Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)