Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 12: Selsbanes seil

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Photo: Patty Thorbergsen

Selbanes Seil er en enstråles fontene som spruter 50 meter høyt. Den er belyst med nordlysfargede spotter i mørketiden og er et landemerke i Harstad havn.

Den historiske bakgrunnen for navnet Selsbanes seil er den ydmykende fortellingen om Asbjørn Sigurdsson fra Trondenes som skulle til sin onkel Erling Skjalgsson for å kjøpe korn. Asbjørn var en ung og ambisiøs høvding på Trondenes som ble fri for korn på grunn av dårlige år, noe som gjorde at han ikke var i stand til å feire de nødvendige årlige blotene lengre. Kong Olav Haraldsson la press på ham ved å nekte alle i landet å selge korn til håløygene. Asbjørn fikk likevel kjøpe ei last korn via sin mektige onkel på Sola, men på heimturen kom han innom Avaldsnes der Tore Sel var årmann. Han beslagla kornet, og tok Asbjørn sitt flotte stripete seil og erstattet den med ei gammel fille. Asbjørn kom heim i skam uten korn og med et gammelt seil. Året etter fikk han riktignok hevnet seg da han igjen stod inne i huset på Avaldsnes og fikk høre at Tore Sel skrøt av hva han hadde gjort til kongen. «Da vi tok fra han kornet så klarte han seg sånn noenlunde, men da vi tok seilet da gråt han.» Dette ble for mye for Asbjørn så han tok sverdet og hugget hodet av Tore Sel, det havnet nesten i fanget til kongen. Denne historien er ei av de mest dramatiske i Snorres saga, og den fører til slutt fram til slaget på Stiklestad i 1030.

Fontenen Selsbanes seil har vært kritisert for å se ut som et sneseil i stedet for et råseil, som ville vært mer historisk korrekt. Fontenen fikk også stor oppmerksomhet da en RIB med turister kolliderte med den, og flere ble skadet.

The Sail of Selbane is a single-beam fountain that sprays 50 meters high. It is illuminated with northern lights colored spotlights when it is dark and is a landmark in Harstad harbor.

The historical background for the name Selsbanes sail is the humiliating story of Asbjørn Sigurdsson from Trondenes who was going to his uncle Erling Skjalgsson to buy grain. Asbjørn was a young and ambitious chieftain of Trondenes who was free of grain due to bad years, which meant that he was unable to celebrate the necessary annual blót. King Olav Haraldsson put pressure on him by denying everyone in the country to sell grain to Asbjørn's clan. Asbjørn still got to buy a cargo of grain via his mighty uncle at Sola, but on his return trip he came to Avaldsnes where Thorir Sel was the king’s bailiff. He seized the grain, and took from Asbjørn his beautiful striped sail and replaced it with an old rag. Asbjørn came home in shame without grain and with an old sail. The following year, he was indeed avenged when he again stood inside the house at Avaldsnes and heard that Thorir Sel boasted of what he had done to Asbjørn to the king. "When we were taking out the cargo he bore it tolerably, but not well; and when we took the sail from him he wept." This became too much for Asbjørn so he took his sword, entered the hall and cut the head off Tore Sel, it almost ended up in the lap of the king. This story is one of the most dramatic in Snorres saga, and it eventually leads to the battle at Stiklestad in 1030.

The fountain Selsbanes sail has been criticized for looking like a snow sail instead of a crude sail, which would have been more historically correct. The fountain also received a lot of attention when a RIB with tourists collided with it, and several were injured.

Kilde/Source: Sør- Troms MuseumVelkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.