Skip to Content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 20: Nausttufter i Nergårdsvika

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


I dette området må høvdingsetets havn ha ligget. Tufta etter et stornaust ligger rett opp av stranda. Lengden kan ha vært opp mot 35 meter. Dette kan altså ha vært Tore Hunds naust og kanskje har Tore Hunds skip ligget akkurat her. Etter Snorres beskrivelse av Bjarmelandsferden stilte Tore Hund med et skip og et mannskap på cirka 80 mann. I området er det funnet gjenstander som kan dateres tilbake til bronsealder, men de fleste er fra jernalder. Det er blant annet funnet en pilspiss av jern, som er datert tilbake til vikingtida.

Noe annet å bite seg merke i her på Bjarkøy, er gravrøysene i Øvergårdsvika. Øvergårdsvika har vært brukt som gravplass over et tidsrom på rundt 1000 år. I gravene er det funnet mange gjenstander blant annet en beinnål, en korsformet bronsespenne, glassperler og armbånd i sølv. I tillegg til gravene finner man tufter av to naust. Disse naustene kan ha rommet skip med en lengde på rundt 20 meter. Også naustene her i Øvergårdsvika knyttes til høvdingsetet. Dersom Tore Hund en gang var høvding her ville han ha en rømningsmulighet, uansett hvilken side fienden kom i fra.

In this area, the chieftain's harbor must have been placed. The remains of a large boathouse is right up from the beach. The length may have been up to 35 meters. This may have been Thorir Hund's boathouse and perhaps Thorir Hund's ship was here. After Snorre's description of the expedition to Bjarmaland, Thorir Hund traveled with a ship and a crew of about 80 men. Several objects have been found in this area that dates back to the Bronze Age, but most findings are from the Iron Age. Among other things, an arrowhead of iron has been found, which is dated back to the Viking Age.

Another thing to make notice of here at Bjarkøy is the burial mounds in Øvergårdsvika. Øvergårdsvika has been used as a burial site in a time frame of more than 1000 years. In these graves several artifacts has been founds. Among other a needle made of bone, a cruciformed bronze buckle, glass beads and a bracelet of silver. In addition to these burial mounds you can also find two boathouse- remains. These boathouses could have housed ships with a length of about 20 meters. The boathouse- remains here in Øvergårdsvika are also put in context with the chieftains seat. Placed like this Thorir Hund would have an opportunity to escape, no matter from what direction the enemies would have come from.

Kilde/Source: Sør- Troms MuseumVelkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour

For å komme deg til Bjarkøy, må du ta ferge fra Stornes til Bjørnerå. Det er Norled som drifter rute 177 (fergerute). Vi anbefaler at du planlegger turen godt, men om du skulle ønske å støtte opp om det lokale næringslivet så er det Nærbutikk på både Lundenes og Bjarkøy.Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

To get to Bjarkøy you need to take the ferry from Stornes to Bjørnerå. It is Norled that operates route 177 (schedule). We recommend that you plan your trip well, but if you want to support the local business, there is a Nærbutikk at both at Lundenes and Bjarkøy.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.