Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 32: Nausttufter på Sand

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vikingskipnaustene på Sand er et nasjonalt kulturminne. Den ene tufta er den lengste som er funnet i Norge, på hele 40 meter. I tillegg er det ei nauststuft på 24 meter som ligger parallelt til. Sand på Tjeldøya er også det eneste lokale høvdingsete som er skriftlig nevnt i Snorres kongesaga. Der kan man i sagaen om Olav Tryggvasson, lese om hans kristningsferd til Hålogaland i år 999. Her fikk han se vikingskip av en størrelse og utrustning som han ikke hadde sett før, og han tok med seg flere slike skip sørover og døpte et av dem til “Ormen Lange”. I følge sagaen tok han også med et annet stort skip fra Hålogaland, kalt Trana. Videre i sagaen kan man lese om slaget ved Svolder i år 1000. Her dukker Ogmund Sande fra Sand opp som andre frontkjemper om bord på Ormen Lange. Dette gjør det nærliggende å tro at vikingskipet til Ogmund på sand ble tatt sørover, og at Ogmund fulgte med skipet.

Olav Tryggvasson tapte slaget på Svolder, og både han og Ogmund gikk ned med skipet. Og dermed kom verken skipet eller Ogmund tilbake til Sand, og man hadde da ikke lengre behov for det store naustet.

At det har vært store vikingseter her i området er det ikke noe tvil om. Nausttufta på Sand er av de aller største som kjennes fra Nord-Norge. Den er rundt 40 meter lang, og har sannsynligvis rommet langskip som var langt større enn de kjente skipene fra Gokstad og Oseberg. Nausttufter av slik størrelse finnes kun nær viktige høvdingseter. I 1740-årene ble det funnet en unik gullskatt i Kongsvik, som ligger på den andre siden av fjorden. Dette var den tredje største gullfunnet gjort i Nord-Norge. Og i 1902 ble det verdenskjente Steinsviksverdet funnet i en vikinggrav på gården Steinsvik noen kilometer nordover på Tjeldøya.The viking boathouse-remains on Sand is a national cultural monument. One of the boathouse-remains is the longest one found in Norway, with a total of 40 meters in length. In addition, there is a boathouse-remain of 24 meters parallel to this one. Sand on Tjeldøya is also the only local chieftain seat that is mentioned in writing in Snorre's King's sagas. In his saga about Olav Tryggvasson, you can read about his journey to convert people to Christianity to Hålogaland in the year 999. Here he saw viking ships that were bigger and more equipped than he had ever seen before. He brought several such ships south and named one of them " Ormen Lange ”.

In the saga, you can also read about the battle of Svolder in the year 1000. Here Ogmund Sande from Sand appears as one of the front fighters onboard Ormen Lange. This makes it natural to believe that the viking ship, belonging to Ogmund of Sand, was taken south, and that Ogmund came along with his ship.

Olav Tryggvasson lost the battle of Svolder, and both him and Ogmund went down with the ship. And therefore neither the ship nor Ogmund came back to Sand, and there was no longer a need for the great boathouse.

There is no doubt that there have been great viking chieftain seats here in this area. The large boathouse-remains at Sand is the very largest that is known from Northern Norway. It is around 40 meters long, and has probably housed a ship far greater than the well known ships from Gokstad and Oseberg. Boathouse-remains of this size is only found close to important chieftain seats. In the 1740s, a unique gold treasure was found in Kongsvik, which is located across the fjord. This was the third largest gold discovery made in Northern Norway. And in 1902 the world-renowned Steinsviksword was found in a viking grave on the farm Steinsvik a few kilometers north on Tjeldøya.


No: Fra nivelleringen av nausttufene i 1989.
En: From the nivellation of the boathouse-remains in 1980.
Kilde/source:http://www.tjeldsundhistorielag.no/index.php/severdigheter/fornminner-i-tjeldsund


No: Skisse som viser nausttuftene.
En: Drawing that shows the boathouse-remains.
Kilde/source: http://www.fotefar.no/geografi/ofoten/tjeldsund/
Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.